Historické dílny: Dokumentární film ve výuce dějepisu

Školní výuka neustále bojuje s nedostatkem času. Dobře vybraný dokumentární film může učiteli pomoci v rychlé, a přesto výstižné a kvalitní artikulaci historického problému. Audiovizuální prameny jsou nedílnou součástí naší každodenní reality a pravděpodobně se pro většinu lidí stávají běžnějším zdrojem informací než psané slovo. roto je potřeba jim věnovat pozornost i ve školní výuce. Workshop se zaměří jak na obsah, tak i na formu dokumentárního filmu. Domníváme se, že stejně jako se učíme „kriticky číst“, tak bychom se v naší době měli učit „kriticky se dívat“ – tzn. vnímat nejen obsah filmu, ale také jeho formu. Například jak jsou upravovány jednotlivé záběry, s jakými archivními materiály dokumentární film pracuje, jak konstruuje „autenticitu“ a „reálnost“, jak pracuje s emocemi diváka (například podkreslováním záběrů hudbou), jaká je role režiséra a s jakými filmovými prostředky může pracovat či jak může vlastní výstup „kontrolovat“. Druhá část workshopu se zaměří na rozpoznání „konfliktních momentů“ v dokumentární reprezentaci kolektivní paměti. Soustředíme se na otázku, jakými různými filmovými prostředky dokumentární produkce předává a formuluje problém paměti. V této části bychom účastníky workshopu rádi seznámili s množstvím dokumentů, jež se při tematizaci paměti ve výuce dějepisu dají využít.

registrace

kontakt a bližší informace: Kristina Andělová, kristina.andelova@gmail.com

 

Podrobnosti události

Začátek události
10. 4. 2015 9:00 - 13:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (m. č. 326)
Webové stránky
www.schoolxmemory.eu/historicke-dilny.html
Organizátor
Ústav českých dějin FF UK a Ústav pro studium totalitních režimů
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
plakát
Pozvánka