Hanuš Nykl: Masaryk a ruští myslitelé – interakce či kontradikce?

Bez znalosti díla T. G. Masaryka je studium ruské kultury a filosofie těžko představitelné. Masaryk udržoval kontakty s řadou ruských myslitelů své doby, byl autorem syntézy Rusko a Evropa, ve své době nejrozsáhlejšího díla o ruském myšlení, a v rámci Ruské pomocné akce finančně podporoval a do Československa pozval plejádu ruských filosofů a vědců. Za svůj příspěvek ke studiu ruského myšlení byl veleben, ale za některé aspekty svého díla také kritizován. Obstojí jeho vědecký přínos z dnešního hlediska? Umíme se kriticky dívat na Masarykovo myšlení? Odhalili, či neodhalili ruští filosofové slabiny Masarykovy tvorby?
Věnováno stému výročí vzniku Československa.

Podrobnosti události

Začátek události
30. 11. 2018 17:00 - 18:30
Místo konání
Ústav východoevropských studií FF UK, posluchárna 325
Organizátor
Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Typ události
Konference a přednášky