HAE STATUAE FACTAE A BROKOFF

V roce 2018 uplyne 300 let od úmrtí Jana Brokoffa, zakladatele jedné z nejvýznamnějších sochařských dílen vrcholného baroka nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě. Kromě toho si připomeneme i 330. výročí narození jeho syna Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, který české sochařství pozvedl na světovou úroveň a jehož díla snesou srovnání s nejlepšími pracemi nejen středoevropských, ale dokonce i italských barokních sochařů té doby.
U příležitosti těchto výročí chceme znovu otevřít téma sochařského odkazu brokoffovského ateliéru ve střední Evropě a zmapovat tak současné uměleckohistorické bádání, které v této oblasti v poslední době přináší řadu nových, dosud nepublikovaných nebo nedostatečně zhodnocených poznatků. Jedním z cílů této konference bude také zasadit tvorbu brokoffovské dílny do širšího kontextu aktuálních zahraničních výzkumů, kde v posledních třiceti letech rovněž došlo v oblasti bádání o barokním sochařství k významnému posunu.

Podrobnosti události

Začátek události
22. 11. 2018 10:00
Konec události
23. 11. 2018 16:00
Místo konání
Staroměstské náměstí 13, Praha 1 (Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál)
Organizátor
Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze, Galerie hlavního města Prahy
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program