František Skorina a jeho pražská Bible. Mnohojazyčné kulturní dědictví Velkoknížectví litevského a současnost

Dne 6. srpna 1517 v Praze vyšel žaltář Песни цара давыда еже словуть псалтыръ, jenž otevřel řadu 23 knih Starého zákona tištěných cyrilicí. U příležitosti 500. výročí vydání se 8.–9. listopadu 2017 v prostorách Karolina a FF UK uskuteční mezinárodní lithuanistická konference František Skorina a jeho pražská Bible. Mnohojazyčné kulturní dědictví Velkoknížectví Litevského a současnost, která má připomenout význam pražských skorinian v kontextu dějin knihtisku.

Velvyslanectví Litevské republiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Pražský lingvistický kroužek zvou na zahájení mezinárodní konferenci, které se uskuteční dne 8. 11. 2017 v 9:00 ve Vlasteneckém sálu UK (Ovocný trh 3–5, 116 36 Staré Město). Konferenci doprovodí pětidílný cyklus akvarelů Францискъ Скоринъ (2017) z dílny pražského malíře Eugenа Ivanova.

program česky

program rusky

Podrobnosti události

Začátek události
8. 11. 2017 0:00
Konec události
9. 11. 2017 0:00
Místo konání
Karolinum, hl. budova FF UK
Organizátor
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D., ÚVES
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program
Program