FLÚ AV ČR: Filosofická kavárna | Myslet spleť

V červnové kavárně budou hosty Kryštofa Boháčka MARTIN NITSCHE A VÍT POKORNÝ na téma MYSLET SPLEŤ.
Hosté nejprve představí společný filosofický projekt, zaměřený na spletitou povahu světa, myšlení a lidské existence. Sdíleným východiskem knih obou autorů je nový metodologický počátek ve fenomenologii: nechtějí začínat ani ze subjektivity, ani z tělesnosti, nýbrž ze vztahového prostředí – tedy ze třetí oblasti, v níž se proplétají a prolínají relace různého typu: Já – my, subjekt – objekt, tělo – duše, vědomí – hmota. Na základě tohoto východiska bude každým autorem přiblížena perspektiva jeho knihy, která bude v následném dialogu podpořena a obohacena perspektivou knihy druhého autora.
Kniha M. Nitscheho Metodologická přednost spleti je věnována vypracování metodologického založení transitivní oblasti, která umožňuje odkrytí spleti pro myšlení, zatímco kniha V. Pokorného Myslet z psychedelických zkušeností je aplikací spletitého myšlení na výzkum psychedelických zkušeností, které chápe jako splétání osobního, socio-kulturního a materiálního kontextu. Aplikace metodologie spleti na problém psychedelických zkušeností má také za cíl prokázat širokou využitelnost tohoto metodického modelu coby možného základu transdisciplinárního výzkumu.
Všichni jsou vřele zváni nejen jako posluchači, ale uvítáme i aktivní účastníky diskusí.
Vstup zdarma.

Podrobnosti události

Začátek události
7. 6. 2018 16:00 - 18:00
Místo konání
Jilská 1a, Praha 1 (Klub Jazz Republic, vstup přes recepci FLÚ Jilská 1)
Organizátor
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program