Filosofická kavárna: Vít Punčochář – Paradoxy klasické logiky. Pravdivost a tvrditelnost v logice a filosofii

Klasická logika se vyznačuje elegancí, jednoduchostí a vyvážeností základních principů, expresivní sílou a schopností integrovat v sobě starší teorie spojené s aristotelskou i stoickou tradicí; je skvěle aplikovatelná na jazyk matematiky. Při aplikaci na běžný jazyk se však vynořuje řada problémů zejména s hypotetickými větami a jejich rolí v běžném usuzování. Právě o paradoxních důsledcích klasické logiky budeme rozmlouvat s Vítem Punčochářem, autorem nové publikace Paradoxy klasické logiky.
Autor nejprve krátce zrekapituluje základní rozvrh klasické logiky a představí nejvlivnější argumenty na její obhajobu. Poté přejde k teoriím, jejichž cílem je klasickou logiku revidovat. V jejich rámci pak představí svůj originální přístup nabízející řešení zmíněných paradoxních či neintuitivních důsledků. Společně se zamyslíme nad vztahem moderní filosofické logiky k přirozenému jazyku a běžnému usuzování.

Novou knihu Víta Punčocháře bude možno zakoupit v předsálí Kavárny, při této příležitosti i se slevou.
Všichni jsou vřele zváni nejen jako posluchači, ale uvítáme i aktivní účastníky diskusí.

Vstup zdarma

Podrobnosti události

Začátek události
16. 1. 2020 16:00 - 18:00
Místo konání
Jilská 1a, Praha 1 (Klub Jazz Republic, vstup přes recepci FLÚ Jilská 1)
Organizátor
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Program