Filosofická kavárna: FILOSOFIE A INSTITUCIONÁLNÍ ETIKA

Prakticky orientovanou etikou se obvykle rozumí aplikace etických principů na určité prostředí, například oblast medicíny nebo moderních technologií. Mnohem méně se u nás diskutuje „institucionální etika“ jako soubor nástrojů a postupů, jež dělají instituce lepšími, jak navenek ve vztahu ke klientům, tak dovnitř k vlastním zaměstnancům.
Petr Urban, Alice Koubová a Juraj Hvorecký již druhým rokem pracují na projektu TAČR, jehož cílem je zmapovat etické prostředí Ministerstva dopravy a navrhnout opatření k jeho zlepšení. K diskusi si přizvali Mgr. Ondřeje Bise, jenž se etice na Ministerstvu věnuje a zároveň je doktorandem filosofie na ÚFARu FF UK. Budou se ho ptát na stav etiky v české státní správě, využití dovedností, jež mu poskytla filosofie, při řešení etických dilemat v práci, jakož i na povahu propojení etiky jako teorie s etickou praxí. Současně členové projektu představí metodu své práce a předběžné výsledky bádání.

Všichni jsou vřele zváni nejen jako posluchači, ale uvítáme i aktivní účastníky diskusí.

Únorovou Filosofickou kavárnu připravila a bude moderovat Alice Koubová.

Vstup zdarma.

Podrobnosti události

Začátek události
6. 2. 2020 16:00
Konec události
6. 3. 2020 18:00
Místo konání
Jilská 1a, Praha 1 (Klub Jazz Republic, vstup přes recepci FLÚ Jilská 1)
Organizátor
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Program