Filosofická kavárna tentokrát s Davidem Černým na téma „Eutanazie a dobrý život“

Eutanazie je žhavé a kontroverzní téma současné bioetiky. Její zastánci nejčastěji vycházejí z argumentů založených na milosrdenství se stavem pacientů, nebo se opírají o princip autonomie v lékařské etice: odmítají paternalismus a přiklánějí se k respektu vůči autonomnímu přání nemocných a trpících. Odpůrci eutanazie se naopak často opírají o přiznané či nepřiznané náboženské předpoklady posvátnosti lidského života, které v normativní rovině zakazují ukončit nevinný lidský život.
David Černý všechny tyto přístupy pokládá za nesystematické a postrádající zakotvení v nějaké širší hodnotové teorii, jež by byla alespoň v určitých klíčových momentech společná pro oba nesmiřitelné tábory. Sjednocující motiv argumentů pro a proti eutanazii budeme s dr. Černým hledat v přesvědčení, že welfare představuje hlavní hodnotu, o níž by normativní etická teorie měla mít „péči“. Východiskem bude současná diskuse o teoriích dobrého života (welfare), v jejímž rámci nám David Černý představí možné odpovědi na otázku přípustnosti eutanazie, k nimž je možné v rámci těchto teorií dospět, spojíme-li je s normativními teoriemi, jako je např. konsekvencialismus či přirozenoprávní welfarismus.
Všichni jsou vřele zváni: vítáme nejen posluchače, ale zejména zájemce o aktivní účast na diskusi.

Podrobnosti události

Začátek události
10. 5. 2018 16:00 - 18:00
Místo konání
Jilská 1a, Praha 1 (Klub Jazz Republic, vstup přes recepci FLÚ Jilská 1)
Organizátor
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost
Přílohy
Program