Filosofická kavárna: Karel Kosík, Dialektika, kultura a politika

Filosofická kavárna je programová součást Odpoledne s Filosofickým ústavem, v němž se na neformální bázi ve čtvrtek prvního celého týdne každého měsíce setkávají pracovníci Filosofického ústavu s dalšími kolegy z akademické sféry i se spřátelenou veřejností.
U příležitosti čtvrtého svazku Sebraných spisů Karla Kosíka, Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969, budeme s Ivanem Landou a Janem Mervartem hovořit o koncepci vydávání Kosíkova díla, o samotném svazku a v neposlední řadě o Karlu Kosíkovi a jeho době. Představovaná kniha zahrnuje články, eseje, rozhovory a kratší příležitostné texty věnované dialektice, kultuře, umění i tehdejší společnosti.
Karel Kosík (1926–2003) byl významný český filosof, který se věnoval především marxistické filosofii a historiografii českého politického myšlení 19. století, např. v práci Česká radikální demokracie (1958). Proslavil se knihou Dialektika konkrétního (1963), která byla přeložena do řady světových jazyků a dodnes patří k nejcitovanějším českým filosofickým pracím.
Čtvrtý svazek Kosíkových sebraných spisů Dialektika, kultura a politika bude v Kavárně k mání se slevou 30 %.
Vstup zdarma

Podrobnosti události

Začátek události
12. 9. 2019 16:00 - 18:00
Místo konání
Jilská 1a, Praha 1 (Klub Jazz Republic, vstup přes recepci FLÚ Jilská 1)
Webové stránky
http://www.flu.cas.cz/cz/akce-filosofickeho-ustavu-av-cr/54-jine/2692-filosoficka-kavarna-karel-kosik-dialektika-kultura-a-politika
Organizátor
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Program