Filosofická kavárna – JAKUB JINEK: OBEC A POLITIČNO V ARISTOTELOVĚ MYŠLENÍ

Jakub Jinek představí svou novou knihu, v níž na podrobném výkladu vybraných pěti knih Aristotelovy Politiky ukazuje politickou vědu v okamžiku jejího zrodu, kdy je obec uchopena jako samostatný filosofický problém a současně předmět nutné praktické péče. Význam tohoto kroku autor ukazuje ve srovnání s předchozí tradicí, zejména se stanoviskem Platónovým.
Spolu s Jinkem nejprve zaměříme pozornost na obec a její vnitřní strukturu, které jsou Aristotelem vytčeny jako skutečné osy politického života a myšlení. Ve druhém kroku se pokusíme porozumět povaze politična, jehož svrchovanost je dána schopností zahrnout všechny ostatní činnosti, postoje a preference. Podle Jinka jde o klíčový náhled v dějinách politického myšlení, a proto Aristotelovu nauku o obci představí jako rozhodující krok v předání odkazu klasické politické filosofie dalším epochám.
Všichni jsou vřele zváni nejen jako posluchači, ale uvítáme i aktivní účastníky diskusí.
Vstup zdarma.

Podrobnosti události

Začátek události
4. 10. 2018 16:00 - 18:00
Místo konání
Jilská 1a, Praha 1 (Klub Jazz Republic, vstup přes recepci FLÚ Jilská 1)
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Program