Filosofická kavárna – Alice Koubová s Martou Ljubkovou O POSLÁNÍ NÁRODNÍCH KULTURNÍCH INSTITUCÍ

Jaká úloha, jaké možnosti a jaká omezení charakterizují české divadlo v současné socio-politické situaci? Je spíše prostorem celospolečenské reflexe, kritiky a výměny názorů, nebo místem, kde před společenskými problémy utíkáme do fantazijních světů a zábavy za 200? Co to znamená, že divadlo je institucí ve veřejném zájmu? Jakou roli má v tomto kontextu konkrétně Národní divadlo, jehož základním posláním je být nositelem národního kulturního dědictví a identity a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu?
Je v dnešní době péče o národní kulturní identitu potřeba? Jaké dědictví potřebujeme umělecky převzít, aktualizovat, zvědomovat, reinterpretovat?
Marta Ljubková, šéfdramatugyně činohry Národního divadla, a Alice Koubová zasadí ve svém rozhovoru tyto otázky do kontextu nejen českého divadla, ale i do širšího kontextu současného vývoje divadla v zemích Visegrádské skupiny. Referovat budou o několika společných projektech na pomezí filosofické reflexe a umělecké praxe…

Vstup zdarma.

Podrobnosti události

Začátek události
8. 11. 2018 16:00 - 18:00
Místo konání
Jilská 1a, Praha 1 (Klub Jazz Republic, vstup přes recepci FLÚ Jilská 1)
Organizátor
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Pozvánka