Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská

Celodenní festival určený všem zájemcům o světové jazyky, jejich společné a odlišné vlastnosti i učení se cizím jazykům. Filozofická fakulta UK coby instituce dlouhodobě nabízející kurzy více než 70 živých i mrtvých jazyků, se tak poprvé připojuje k tradiční evropské oslavě jazykové a kulturní diverzity, jež se koná každoročně 26. září. Program zajišťují akademičtí pracovníci a studenti FF UK spolu s externími přednášejícími a vzdělávacími organizacemi. Opravdu pestrá nabídka aktivit po celý den přinese návštěvníkům spoustu poznatků i dovedností spojených s různými jazyky světa i jejich kulturami. Jeho součástí budou úvodní minikurzy do 40 jazyků světa, přednášky o zajímavých jazykových jevech a situacích, například o důvodech, proč je na světě tolik jazyků, jak vypadají tajné a umělé jazyky, jak si co nejlépe osvojit cizí jazyk nebo se stát polyglotem či podpořit osvojování cizího jazyka u dětí. Vedle toho bude možné si projít interaktivní výstavu ukazující podivuhodné rysy živých i mrtvých jazyků doplněnou o pracovní list nebo se zúčastnit her založených na jazycích Asie. Odpoledne a večer bude patřit program i kultuře – divadelnímu, hudebnímu a filmovému programu spjatému s jazyky světa. Po celý den bude probíhat prezentace jazykových programů vyučovaných na FF UK. Občerstvení na místě bude zajištěno místní kavárnou Hlína a externími partnery připravujícími občerstvení z různých koutů světa.

Podrobnosti události

Začátek události
26. 9. 2018 9:00 - 22:00
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská)
Webové stránky
http://www.kampushybernska.cz/2018/04/13/evropsky-den-jazyku/
Organizátor
Filozofická fakulta UK
Typ události
Konference a přednášky, Kurzy, Pro veřejnost, Různé
Přílohy
Plakát