Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989

Komunistickým převratem v únoru 1948 byla na našich hranicích spuštěna „železná opona“, která nás na dlouhá čtyři desetiletí oddělila od integračních procesů v západní Evropě. V prostředí českých elit, byť zdecimovaných dvěma totalitami 20. století, byl však stále živý onen dynamický a pluralitní civilizační koncept evropanství, který se s obnovením demokracie a naší státní svrchovanosti po roce 1989 projevil též heslem „návrat do Evropy“ a roku 2004 nakonec vyústil v členství České republiky v Evropské unii. Nevelká výstava, programaticky nazvaná „Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě“, se snaží prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností připomenout skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence. Významně to platí zejména pro ono klíčové a tragicky zlomové „třicetiletí“ (1918–1948), k němuž tento výstavní projekt soustřeďuje svou hlavní pozornost, stejně jako pro období do roku 1989 i naši současnost.

Podrobnosti události

Začátek události
15. 5. 2014 0:00
Konec události
15. 9. 2014 0:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (schodiště FF UK)
Webové stránky
www.collegium-europaeum.cz
Organizátor
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR
Typ události
Výstavy