Edice LIMES

Cílem edice LIMES je představit širší české odborné veřejnosti (zejména učitelům, studentům a badatelům v humanitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem o problémy studia literatury, dějin, jazykovědy a filozofie důležité interdisciplinární tendence v literární vědě a kulturních studiích západního kulturního okruhu za poslední půlstoletí. Název edice upozorňuje na problematiku hranice mezi disciplínami, která určuje současnou transformaci humanitních věd: jejich vývoj k mezioborovosti. Na této cestě však není důležité samo překračování hranic oborů, ale jednotlivé metody a přístupy, které vedou ke změně perspektiv, v nichž jsou kulturní jevy nahlíženy, zkoumány a vykládány. Edici řídí Martin Procházka.

Podrobnosti události

Začátek události
4. 5. 2017
Webové stránky
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=edice_detail&id=1&zalozka=0
Typ události
Publikace