ECIL 2016: 4th European Conference on Information Literacy

Čtvrtý ročník mezinárodní konference o informační gramotnosti se koná v Praze: hlavním organizátorem je Asociace knihoven vysokých škol ČR, s podporou Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a Kabinetu informační studií a knihovnictví FF MU. Filozofická fakulta UK se stala jedním z hlavních partnerů této akce. Hlavním tématem tohoto ročníku bude „Informační gramotnost v inkluzivní společnosti“. Konference získala záštitu UNESCO, České komise pro UNESCO a MŠMT ČR. Mezi účastníky jsou každoročně zejména zástupci knihoven a dalších informačních institucí, pedagogové ze všech typů vzdělávacích institucí, odborníci na ICT ve vzdělávání a vědečtí pracovníci z oblasti informační vědy. Každý ročník nabízí příspěvky několika výrazných osobností v dané oblasti v podobě keynotes a zvaných přednášek. V rámci programu konference jsou zařazeny příspěvky různých formátů a délek (full papers, best practices, pecha kucha, postery, workshopy, panelové diskuse, doktorandské fórum). Vybrané příspěvky jsou publikovány v konferenčním sborníku v rámci edice Communications in Computer and Information Science (Springer).

Podrobnosti události

Začátek události
10. 10. 2016 10:00
Konec události
13. 10. 2016 13:00
Místo konání
Orea Hotel Pyramida, Praha
Webové stránky
http://ecil2016.ilconf.org/
Organizátor
Asociace knihoven vysokých škol, ÚISK FF UK, KISK FF MU
Typ události
Konference a přednášky