Dvě přednášky významného britského romanisty prof. Martina Maidena (Oxford)

V úterý 14.4.2015 vystoupí na FF UK významný britský romanista prof. Martin Maiden (University of Oxford, UK) a prosloví dvě přednášky.

První přednáška, proslovená italsky a určená užšímu okruhu italianistů magisterského a doktorského studia, nese název „Eppur si m(u)ove: una nuova difesa dell’origine metafonetica del dittongamento delle medie aperte nel toscano e oltre“ a bude se konat od 16 hod. v učebně 117 v hl. budově (kapacita do 20 míst).

Druhá přednáška, proslovená anglicky a otevřená nejširšímu publiku z řad (nejen) romanistů, anglistů i obecných lingvistů, na téma „The ‘Autonomy’ of Morphology in Diachrony. The Example of Romance Palatalizations“, se bude konat od 17:30 v učebně 116 v hl. budově (kapacita do 50 míst).

Martin Maiden (nar. 1957) je profesor románských jazyků na univerzitě v Oxfordu, člen Trinity College v Oxfordu a ředitel výzkumného centra pro románskou lingvistiku (Research Centre for Romance Linguistics). Jeho hlavním zájmem je diachronní výzkum románských jazyků, zejména italštiny a jejích dialektů, ale také rumunštiny a dalších východorománských variet. Od počátku 90. let 20. století publikoval řadu zásadních prací týkajících se především vztahu fonologie a morfologie, vývoje morfologických paradigmat, otázky analogie apod. Je autorem několika monografií (např. A Linguistic History of Italian, 1995) a spolueditorem významných textů, jako je The Cambridge History of the Romance Languages ( 2 sv., 2010–2011) nebo připravované kolektivní příručky The Oxford Guide to the Romance Languages.

Podrobnosti události

Začátek události
14. 4. 2015 16:00 - 19:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Ústav románských studií FF UK, učebny 116 a 117)
Organizátor
Pavel Štichauer
Typ události
Konference a přednášky