doc. Ondrej Prostredník (Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava): Meškanie parúzie a posuny v charaktere ranej kresťanskej cirkvi