Diskusní seminář Katedry logiky FF UK: Restituční proces Židovské obce v Praze po roce 1989

V pondělí 7. 3. se od 16:30 koná setkání Diskusního semináře: ing. Michal Borges , tajemník Židovské obce v Praze, bude mluvit o restitucích majetku Židovské obce v Praze. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Restituční proces Židovské obce v Praze po roce 1989

Přednáška se zaměří na popis restitučního procesu vydávání nemovitého majetku Židovské obci v Praze po druhé světové válce, zejména po roce 1989. Na pokus o znovuoživení židovské komunity v Praze po roce 1945 navazuje po únoru 1948 doba dalšího potlačování náboženského života a několik emigračních vln, poslední po roce 1968. Před rokem 1989 židovská komunita již skomírala. Přesto se jí podařilo díky relativně úspěšnému „pseudorestitučnímu“ procesu v prvých letech po listopadu 1989 získat základní prostředky a díky nim znovuvybudovat funkční komunitu (základní a střední škola, péče o seniory přeživší holocaust, zázemí pro náboženský život, košer stravování, mikve, náboženské vzdělávání). Budou zmíněny jednotlivé legislativní pokusy, které měly umožnit restituci církevního majetku až po zhodnocení výsledků přijetí zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi 428/2012 Sb. očima židovské komunity. Přednášející (narozen v roce 1949 v Praze) se osobně zúčastnil celého restitučního procesu od roku 1992 až dodnes a řídí každodenní chod komunity.

Podrobnosti události

Začátek události
7. 3. 2016 16:30
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (FF UK, učebna č. 119)
Webové stránky
http://logika.ff.cuni.cz/node/696
Organizátor
Katedra logiky FF UK
Typ události
Konference a přednášky