Dějiny německých zemí v 18. století: Lutherovo jubileum, krize protestantismu a August Silný