Filozofie, teologie a nepolitická politika: debatní večer věnovaný devadesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana

Filosof Ladislav Hejdánek se dožívá 90 let

Filosof, kritický žák Jana Patočky a jeden z prvních mluvčí Charty 77, profesor Ladislav Hejdánek (* 10. května 1927) oslaví ve středu 90. narozeniny.

Na konci padesátých let vytvořil spolu s dalšími mysliteli z evangelických kruhů reformní evangelické hnutí Nová orientace, kterému šlo o občanskou interpretaci evangelia v rámci tehdejších společenských, církevních i politických poměrů. V šedesátých letech se účastnil dialogu křesťanů s marxisty, především s Karlem Kosíkem a Milanem Machovcem. Byl členem redakční rady kulturního časopisu Tvář (společně například s Václavem Havlem). Za normalizace pracoval jako noční vrátný, topič a skladník. Významně se podílel na vystoupení Charty 77. Byl to on, kdo Václavu Havlovi doporučil, aby se Charta 77 opřela o mezinárodní pakty o lidských a občanských právech. V letech 1977–1980 byl dvakrát mluvčím Charty. V roce 1980 zahájil veřejně známé pondělní bytové semináře pro zájemce o filosofii, kam přijížděli významní zahraniční hosté, mezi jinými Paul Ricoeur nebo Jacques Derrida. V roce 1992 byl jmenován profesorem filosofie na Filosofické fakultě v Praze. V současnosti žije v Písku.

K Hejdánkově naturelu nepatří ochota zařadit se do nějakého zavedeného filosofického proudu, ochota citovat a nechat se citovat. Charakterizuje ho naopak až urputná snaha sestoupit k samým základům filosofie, k filosofické „abecedě“, prověřit tradované myšlenkové koncepce, nebát se některé odmítnout jako mylné a proklesťovat myšlení nové cesty. Zaměřuje se především na téma pravdy. Ostře se vymezuje proti současnému postmodernímu vnímání pravdy jako něčeho, o čem si každý rozhoduje sám. Zásadním způsobem ho naopak oslovil prvorepublikový filosof Emanuel Rádl, který o pravdě mimo jiné prohlásil: „Pravda neexistuje, ale platí.“ A také: „Nemáme pravdu, ale pravda má nás“. Filosof má být podle Hejdánka vůdčí společenskou postavou: má být slyšet, nemá ale říkat to, co lidé chtějí slyšet. Má ukazovat převládající společenské zřízení, „ducha doby“ či společenskou ideologii jako nedostačující či omezené. Velmi zjednodušeně řečeno: filosofy si pěstujeme, aby nám naši skutečnost ukazovali v pravém světle, i kdyby to byla skutečnost nepříjemná.

Stovky Hejdánkových textů – článků, knih i přednášek – jsou volně dostupné na webových stránkách jeho archivu: www.hejdanek.eu.

Ve čtvrtek 11. května od 19.00 proběhne v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1) debatní večer věnovaný devadesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana. V diskusi vystoupí teologové a evangeličtí faráři Jakub Trojan a Pavel Keřkovský, filosofové Jan Sokol, Václav Němec, Tomáš Hejduk a Karel Floss. V rámci večera bude promítnut i nový krátký film o Ladislavu Hejdánkovi.

 

Podrobnosti události

Začátek události
11. 5. 2017 19:00
Místo konání
Ostrovní 13, Praha 1 (Knihovna Václava Havla)
Webové stránky
https://www.facebook.com/events/194647237712845/
Typ události
Různé