Cyklus přednášek dr. Diany Stolac

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK srdečně zve na cyklus přednášek Diany Stolac, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity v Rijece:

Dějiny chorvatského spisovného jazyka I (Povijest hrvatskog književnog jezika – predstandardno razdoblje)
– úterý 9. 4. 2019 v 14.10, místnost č. 23

Dějiny chorvatského spisovného jazyka II (Povijest hrvatskog književnog jezika – standardno razdoblje)
– úterý 9. 4. 2019 v 15.50, místnost č. 23

Lingvistické výzkumy v Chorvatsku (Lingvistička istraživanja u Hrvatskoj)
– středa 10. 4. 2019 v 17.00, místnost č. 308a
Přednáška se koná v rámci doktorandského semináře Slovanských filologií – proslovena bude v češtině.

Rozpor mezi normou a územ (Raskorak između norme i uzusa)
– čtvrtek 11. 4. 2019 v 10.50, místnost č. 308a

Odchylky od syntaktické normy (Odstupanja od sintaktičke norme)
– čtvrtek 11. 4. 2019 v 14.10, místnost č. 308a

Chorvatský jazyk reklam (Hrvatski jezik reklama)
– pátek 12. 4. 2019 v 9.10, místnost č. 221/C

Přednášky budou prosloveny chorvatsky.

Podrobnosti události

Začátek události
9. 4. 2019 14:10
Konec události
12. 4. 2019 10:50
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Webové stránky
https://kjbs.ff.cuni.cz/cs/2019/04/02/kjbs-zve-na-cyklus-prednasek-diany-stolac-ph-d-9-12-4-2019/
Organizátor
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program