CFP: Možnosti demokratické imaginace

Výzva k přihlašování příspěvků pro politologickou konferenci Možnosti demokratické imaginace

Praha, 5. prosince 2014

Současné západní demokracie procházejí komplexní krizí. Je téměř nemožné přehlédnout její symptomy – od poklesu voličské účasti, vzestupu xenofobního populismu, vlivu korporací na rozhodování v demokratických institucích až po nárůst sociálních nerovností a jejich propisování se do demokratických procesů. Zároveň by bylo mylné domnívat se, že tato krize je něčím novým nebo nepředvídatelným. Podle mnohých jsou příčiny této krize pevně zabudovány do základů našich současných demokracií. To však samozřejmě neznamená, že bychom se měli demokracie zříct, ale spíše to, že bychom měli rozvíjet naši demokratickou imaginaci. Konference se proto bude zaměřovat právě na možnosti demokratické imaginace a její perspektivy především na poli současné politické teorie.

Ústav politologie FF UK zve k přihlašování příspěvků na konferenci o současné demokratické teorii. Uvítáme příspěvky jak z politické teorie, tak i z oblasti dějin idejí, politické sociologie, mediálních studií aj. Jednoticím momentem by měla být relevance pro současnou debatu o demokracii, jejím významu a možnostech jejího rozvíjení a prohlubování.

Hlavní, i když ne výlučné okruhy témat:
Krize a možnosti liberální demokracie z perspektivy současné demokratické teorie (republikanismus, deliberativní demokracie, radikální demokracie aj.)
Alternativní praktiky reprezentace a participace (losování, kvóty, participativní rozpočty aj.)
Demokracie, sociální hnutí a revoluce (demokracie a „barevné revoluce“, koncept „revolučního referenda“)

Anotace svých příspěvků v rozsahu jedné normostrany zašlete prosím do 10. listopadu na adresu ondrej.slacalek@ff.cuni.cz. O přijetí příspěvku budete vyrozuměni do 17. listopadu.

Konferenční poplatek: 200 Kč

Podrobnosti události

Začátek události
5. 12. 2014
Místo konání
Praha, Ústav politologie FF UK
Webové stránky
upol.ff.cuni.cz
Organizátor
Ústav politologie FF UK
Typ události
Calls for papers