CFP: Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK vyzývají k přihlášení příspěvků na odborný studentský workshop Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů.
Workshop se uskuteční dne 1. listopadu 2018 od 10:00

Workshop je určen především pro vysokoškolské (bakalářské, magisterské, doktorské) studenty/studentky, kteří v rámci svých výzkumných projektů uchovávají, analyzují a interpretují zvukové či audiovizuální záznamy za využití moderních technologií. Interdisciplinární setkání poskytne prostor pro prezentaci vlastních či již existujících archivačních, analytických a interpretačních postupů badatelů a badatelek, včetně jejich specifických potřeb, které by organizátoři workshopu mohli promítnout do aktuálně vyvíjených nástrojů pro správu a zpracování zvukových a audiovizuálních záznamů.

Podrobnosti události

Začátek události
14. 10. 2018
Místo konání
Bartolomějská 11, Praha 1 (kavárna kina Ponrepo)
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Pozvánka