CFP: Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskuteční mezinárodní konference věnovaná Janu Zábranovi. K zábranovskému diskursu chce přispět úvahami o třech stěžejních oblastech autorovy tvorby – o původní poezii a próze, překládání moderní angloamerické, ruské, ale i francouzsky a španělsky psané poezie a prózy a o zasvěcené literární publicistice, v níž Zábrana-překladatel čtenářům představoval „své“ autory. Právě propojenost těchto tří poloh tvorby chce konference prokázat jako nezbytný aspekt vnímání Jana Zábrany.
Navrhované tematické okruhy jsou:

  1. Život jako faktor v tvorbě Jana Zábrany.
  2. Koexistence Zábrany-básníka a Zábrany-překladatele poezie, její možné důvody, klíčové rysy a výsledky.
  3. Mnohojazyčnost Zábranových překladatelských zájmů.
  4. Proč a jak si Zábrana volil překlady z ruské literatury? Proč a jak si volil z literatury angloamerické?
  5. Zábranova objevitelskost v publicistice a překladové tvorbě.
  6. Mnohost významů, v nichž se „oni“, průběžně přítomní v Zábranově uvažování a imaginaci, promítali do jeho tvorby.
  7. Žánrová pestrost Zábranovy prozaické tvorby. Její odraz v překladech či naopak.

Do programu konference budou zařazeny překladatelské dílny pod vedením zahraničních bohemistů a českých odborníků, kteří účastníkům umožní prožít Jana Zábranu v procesu překládání. Celá událost je podpořena Ministerstvem kultury ČR.
Registrovat se na konferenci a/nebo přihlásit se do dílen je možné na webové stránce zabrana.ff.cuni.cz do 30. 6. 2015. Na této stránce též najdete konkrétnější témata konference a další informace.

Podrobnosti události

Začátek události
30. 6. 2015
Místo konání
Hybernská 3, Praha 1 (FF UK, Šporkův palác)
Webové stránky
zabrana.ff.cuni.cz/
Organizátor
Ústav translatologie FF UK
Typ události
Calls for papers