Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741)

Přednáška dr. Pavla Zavadila pořádaná Kroužkem pro dějiny raného novověku ve spolupráci Ústavu českých dějin FF UK a Archivu hlavního města Prahy.

Podrobnosti události

Začátek události
14. 4. 2016 16:00 - 17:30
Místo konání
Husova 20, Praha 1 (Clam-Gallasův palác)
Organizátor
doc. Marie Šedivá Koldinská (ÚČD FF UK)
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát