Celostátní studentská vědecká konference Historie 2014

Účast mladých historiků FF UK na studentské konferenci

Ve dnech 23.–24. dubna 2015 proběhla v Liberci Celostátní studentská vědecká konference Historie 2014. Organizátorem letošního kola soutěže byla Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Účastníci z řad studentů historických kateder a ústavů 10 českých a moravských univerzit prezentovali své soutěžní práce, vycházející z obhájených bakalářských nebo rozpracovaných diplomních prací. Celkem zaznělo 27 příspěvků. V letošním desátém ročníku dominovaly práce z raně novověkých, novějších a moderních dějin.
Filozofická fakulta UK byla zastoupena pěti soutěžícími. Po dvou účastnících vyslal Ústav českých dějin a Katedra PVH a archivního studia, jednoho soutěžícího nominoval Ústav světových dějin.
Každoročně je vybráno deset prací, které budou publikovány ve sborníku studentských prací. Bodové ohodnocení kumulovalo letos soutěžící na pět příček, neboť kromě 1. a 5. místa byla všechna ostatní obsazena 2 až 3 referenty se stejným počtem bodů. Prvé místo obhájil Václav Černý z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s prací věnovanou rodinným strategiím venkovského obyvatelstva jižních Čech kolem roku 1800. Ze studentů FF UK zabodovali Filip Binder (za ÚSD) a Jiří Smrž (za KPVHaAS), oba na 2.–4. místě, a Tereza Liepoldová (za ÚČD) na místě pátém.
Všem účastníkům děkujeme za dobrou reprezentaci fakulty a úspěšným blahopřejeme.
B. Z.

Podrobnosti události

Začátek události
23. 4. 2015 0:00
Konec události
24. 4. 2015 0:00
Místo konání
Liberec
Typ události
Konference a přednášky