CEFRES: otevřená společenskovědní a humanitněvědní oborová setkání (sociologie / filosofie)

V dubnu proběhne v CEFRESu a v partnerských institucích (AV ČR, UK) série dvojoborových kolokvií. Tato otevřená setkání umožní zájemcům ze všech sociálně- a humanitněvědních oborů představit ostatním účastníkům své badatelské zájmy a diskutovat s nimi o možnostech další spolupráce, jež by mohla být vřazena do výzkumného programu CEFRESu. Ředitelka CEFRESu, paní Clara Royer, účastníky kolokvií taktéž seznámí s koncepcí další činnosti instituce, která se v průběhu svého bezmála pětadvacetiletého působení stala významnou součástí českého akademického prostředí.

 

Setkání oborů
SOCIOLOGIE / FILOSOFIE
se uskuteční 8. dubna 2015 od 14:00 v prostorách CEFRESu (Štěpánská 35, Praha 1).
SOCIOLOGIE / LITERATURA
se uskuteční 13. dubna 2015 od 14H v prostorách CEFRESu (Štěpánská 35, Praha 1).
Prosíme zájemce o účast, aby kontaktovali Pavla Sitka (koordinátor pro obor sociologie: pavel.sitek@ff.cuni.cz) a současně ve své zprávě uvedli, zda si přejí v průběhu kolokvia aktivně vystoupit, tj. představit své badatelské zaměření, pokusit se o identifikaci silných témat příslušného oboru hodných zvláštní pozornosti, případně navrhnout konkrétní aktivity, na jejichž rozvíjení v rámci platformy CEFRES by měli zájem se podílet (délka jednoho vystoupení cca 10 min.). Každý z oborů bude reprezentován ve dvou kombinacích, které však chystaná kolokvia oborově neuzavírají. Veškerá takto organizovaná setkání, v jejichž závěru Vás pozveme na krátký přípitek, jsou otevřena bez rozdílu všem zájemcům. Kompletní program oborových setkání najdete na www.cefres.cz.

 

Tato výzva se neobrací pouze k frankofonnímu publiku! Platforma CEFRES se jazykově nevyhraňuje, jednacími jazyky oborových setkání budou čeština, francouzština a angličtina. // CEFRES je připraven poskytnout účastníkům kolokvií příspěvek na vzniklé cestovní náklady.

 

Podrobnější informace naleznete také na následujících odkazech:

CZ: http://www.cefres.cz/Otevrena-spolecenskovedni-a
FR: http://www.cefres.cz/Forum-de-la-recherche-en-sciences
ENG: http://www.cefres.cz/Research-Forum-in-Humanities-and

Podrobnosti události

Začátek události
8. 4. 2015 14:00
Místo konání
Štěpánská 35, Praha 1 (CEFRES)
Webové stránky
www.cefres.cz
Organizátor
CEFRES, AV ČR, UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Pozvánka