Call for Articles: časopis Obscura

Náš časopis se při svém vzniku inspiroval starobylým optickým přístrojem nazývaným camera obscura neboli temná komora. Zmíněné zařízení se užívá k promítání obrazu, který však není nikdy zcela věren snímanému objektu, ale je vždy zmenšený a převrácený. Proces promítání se v mnohém podobá historickému bádání, neboť ani historie (obraz) není naprosto shodná s minulostí (snímaným objektem) – tedy tím, co se skutečně odehrálo. Přesto nemožnost přesného zachycení minulosti nás nesmí přimět k rezignaci na její poznání, ale měla by nás vést k pokoře (k uvědomění si našich chyb a prefigurací), jež může přispět k hlubšímu porozumění.

V tomto přeneseném významu představuje náš časopis jakousi cameru obscuru, která snímá historii na univerzitě a svou čočku zaostřuje konkrétně na to, co znamená historie z pohledu nás, studentů. Jaká témata nás přitahují? Nad jakými bychom rádi diskutovali? Co považujeme za současné problémy historie i historiografie? Co bychom chtěli na fakultě nebo ve výuce zlepšit, změnit či pochválit?

Stěžejní část časopisu budou vždy zaujímat články studentů, kteří tímto budou rozhodovat, na jaké objekty se bude čočka Obscury zaměřovat. Vedle vašich příspěvků s historickou tematikou se budou pravidelně objevovat rubriky zajišťované redakcí. Své místo si mezi stálými rubrikami již vydobyly „tahouni historiografie,“ v nichž nás náš externí spolupracovník Bohumil Melichar seznamuje s klasickými díly historie (O původu totalitní demokracie), „kunst“ zaměřující se povětšinou na angažované umění (Koncentrační tábor z Lega) a „anketa“ s odborníky, která blíže ohledává určitý pojem (kolektivní reprezentace) či se zabývá ožehavou problematikou. Od čtvrtého čísla si na stránkách rovněž vytváří svůj prostor „rozhovory s českými studenty historie na Erasmu“ a „událost na fakultě,“ v níž se hlouběji pojednává o akci, která proběhla během semestru.

Obscura také na svých stránkách nabízí pole pro neformální dialog mezi vyučujícími a studenty. Výměnu názorů umožňují především tzv. „možnosti dialogu“, v nichž někdo z řad akademických pracovníků fakulty naváže svými postřehy na jeden z vašich článků.

Náš společný časopis bude vycházet jednou za semestr a bude se po několik dní rozdávat na chodbách hl. budovy na nám. Jana Palacha. Pokud se vám nepoštěstí si pořídit tištěné číslo, můžete si Obscuru půjčit v Knihovně Jana Palacha nebo v Historickém kabinetu. Krom těchto možností budou všechna vydaná čísla volně ke stažení i k přečetní na našem webu.

Podrobnosti události

Začátek události
27. 2. 2017 15:00
Konec události
4. 3. 2017 0:00
Webové stránky
ffabula.cz/obscura
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Publikace
Přílohy
Plakát