C. Reichel: Working for the State, Minding Your Own Business: On Dynamics and Complexity in Eshnunna’s State Administration (2070–1850 BC)

Po více než dvě staletí byla Ešnunna (mod. Tell Asmar v irácké provincii Dijála) jedním z nejvýznamnějších mocenských hráčů na politické scéně starověké Mezopotámie. Od nejstarších dob (tj. od vlády Třetí dynastie urské, asi 2112–2004 př. Kr.), kdy plnila úlohu jednoho z provinčních center, až do doby, kdy se stala hlavním městem nezávislého politického útvaru, byl ústředním prvkem jejího politického a administrativního aparátu tzv. Palác vládců, tedy palácový komplex rozkládající se v centrální části města. Rozsáhlé výzkumy, které zde ve 30. letech 20. století vedl Orientální ústav University of Chicago, odhalily nejen několik stavebních fází, jež můžeme datovat do období 2070–1850 př. Kr., ale i více než 1200 klínopisných tabulek a hliněných pečetí, které odrážejí administrativu tohoto paláce. Tato přednáška nám představí, jak lze pomocí prostorové a lokační analýzy znovu zasadit epigrafické nálezy do odpovídajících architektonických kontextů. Na základě těchto postupů bude následně provedena rekonstrukce vývoje administrativního využívání této stavby a její funkční organizace. Zároveň nám však umožní upozornit na osudy jednotlivých významných historických osobností mezopotámských dějin.

Podrobnosti události

Začátek události
3. 5. 2017 16:00 - 17:30
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (Zelená posluchárna FF UK)
Webové stránky
http://cegu.ff.cuni.cz/cs/2017/03/27/pozvanka-na-prednasky-c-reichela/
Organizátor
Český egyptologický ústav FF UK, projekt GA ČR P401/12/G168 Historie a interpretace Bible.
Typ události
Konference a přednášky