Byl jednou jeden pěvec skutečností: Egon Erwin Kisch a jeho pohádkové Mexiko

Přednáška a čtení mexického germanisty Luise Cuevase, připravené Centrem Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách při FF UK. Pražský spisovatel Egon Erwin Kisch (1885–1948) zavedl pro předpoklady estetického znázornění ověřitelných skutečností pojem „logické fantazie“. Přednáška se soustředí na otázku, jak „zuřivý reportér“ Kisch tento druh fantazie uplatnil v literárních reportážích psaných během druhé světové války v mexickém exilu. Luis Cuevas studoval germanistiku a hispanistiku v Guadalajara a Lipsku, od roku 2015 je doktorandem Centra pro mezikulturní výzkum literatury a médií Univerzity v Hamburku. Zabývá se obrazem Mexika v německy psané literatuře a současným mexickým románem.

Podrobnosti události

Začátek události
31. 10. 2017 18:00
Místo konání
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 (Rakouské kulturní fórum v Praze)
Webové stránky
http://krolop.ff.cuni.cz/cs/prednaskova-rada-v-rakouskem-kulturnim-foru-v-praze
Organizátor
Štěpán Zbytovský
Typ události
Konference a přednášky