Building the Scenes? Fan/zines in Central Eastern and South Eastern Europe before and after the Fall of Berlin Wall

Fanziny jsou často považovány za sociální, kulturní, ale i materiální artefakty s významným dopadem na dynamiku subkulturního prostředí. Řada nekomerčních hudebních scén, opozičních politických uskupení, stejně tak jako fanouškovských komunit vytvořila a vytváří tisíce zinů po celé střední a východní Evropě, kde v mnoha ohledech navazuje i na historicky nedávnou samizdatovou produkci.
Konference s mezinárodní účastí bude věnována minulosti fanzinové produkce a přístupům k jejímu zkoumání. Bude řešit i otázky propojení zinů a scén, tedy jak fanziny konstruují či ovlivňují samotné scény či naopak – jak scény utvářejí fanzin jako materiální artefakt. Konferenční příspěvky se zaměří v souvislosti s tématem také na historické kontexty pozdního socialismu a postsocialismu, mocenské vztahy, kulturní kontexty (mainstream vs. alternativní média), typologii fanzinů z hlediska jejich obsahu, produkce a distribuce, dynamiku produkce fanzinů v souvislosti s (ne)stabilitou příslušných scén a na různé metodologické přístupy v oblasti zkoumání fanzinové produkce.

Podrobnosti události

Začátek události
21. 2. 2019 19:00
Konec události
23. 2. 2019 0:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost 201)
Organizátor
ÚČD FF UK, Centrum pro studium populární kultury, Český a slovenský archiv subkultur
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program