Brno Art Week 2021 / Curating Online

Brno Art Week 2021 / CURATING ONLINE: Transformace uměleckých institucí do online režimů. Ztráta institucionální aury?

Současná pandemická situace nás nutí k intenzivnějšímu přemýšlení o prezentaci a distribuci umění do nových, dosud ne zcela prozkoumaných sfér virtuálního prostředí, které poskytují síťové platformy www. V kontextu změn produkce, distribuce a prezentace umění se na jedné straně zamýšlíme nad způsoby proměny role kurátora při přesunu prezentace umění (výlučně) do online prostoru, a na straně druhé vlastnostmi a předpoklady, které charakterizují virtuální prezentaci umění. Do jaké míry je takový výstavní formát odlišný, respektive podobný výstavě v tradiční galerii? Jakým způsobem se uplatňují zavedené kurátorské principy a metody v online prostoru? Jaká jsou specifika on-line komunikace s návštěvníky festivalů nebo výstav konaných ve virtuálním prostoru? Vstupujeme do druhého roku trvání globální pandemie nemoci COVID-19, během níž musela muzea a galerie, ale také festivaly mediálního umění přehodnotit své přístupy a dobře zavedené systémy zprostředkování umění. Sympozium si klade za cíl konfrontovat a zhodnotit různé strategie zprostředkování umění a kultury, které kulturní instituce v tomto zvláštním režimu využívaly, odmítaly nebo artikulovaly jako možné scénáře pro novou dobu.

Sympozium, které je součástí programu Brno Art Week 2021, se koná v rámci spolupráce galerie TIC Brno, oboru TIM na FF MU a jako součást projektu Black Box/Černá skříňka. Spolufinancováno je státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.
——————————
The current pandemic situation forces us to think more intensively about the presentation and distribution of art into new, not yet fully explored spheres of the virtual, networked environment. Within this context of changes in art production, distribution and display, we aim to contemplate transformations in the role of a curator having to think about the presentation of art (exclusively) in online spaces on the one hand, and on the other hand, the attributes and assumptions that characterize the virtual mediation of art. To what extent is such an exhibition format different from a traditional gallery exhibition? How are the established curatorial principles and methods applied in the virtual space? What are the specifics of communication towards visitors-viewers of a festival or exhibition happening in a virtual space? We enter the second year of the COVID-19 global pandemic, during which museums and galleries but also media art festivals had to rethink their approaches and well-established systems for mediating art largely. The symposium aims to confront and evaluate the various mediating art and culture strategies that cultural institutions have used, rejected or uttered in this special regime as possible scenarios for the new age.

 

HARMONOGRAM:

Středa:
Den 1
16:00 Symposium opening. Welcome and introduction by Marika Kupková
16:10 – 16:30 Karina Kottová
16:40 – 17:00 Tomáš Hrůza
17:10 – 17:30 Michal Novotný
17:40 – 18:00 Marek Pokorný
18:10 – 19:00 panel discussion, moderator Marika Kupková

Čtvrtek:
Den 2
17:00 Symposium opening. Welcome and introduction by Monika Szűcsová
17:15 – 17:55 Marialaura Ghidini
18:00 – 18:40 Gaia Tedone
18:45 – 19:15 panel discussion, moderator Monika Szűcsová

 

On-line: Youtube Brno Art Week + stream na Facebooku

Podrobnosti události

Začátek události
21. 4. 2021 16:00
Konec události
22. 4. 2021 20:00
Místo konání
online
Webové stránky
https://cerna-skrinka.cz/symposium-1
Organizátor
Filozofická fakulta MUNI, Galerie TIC, Brno Art Week
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát