One Biography, Multiple Places: The Life and Work of Shmuel Hugo Bergmann Between Prague and Jerusalem (1883–1975)

V posledních letech roste zájem badatelů o různé aspekty života a myšlení Samuela Huga Bergmanna. I přes jeho význam a vliv v rolích filozofa, teologa, politického myslitele a vůdčí osobnosti akademického života mu bylo ve výzkumu zatím věnováno poměrně málo prostoru.

První mezinárodní konference o Bergmannovi proto na tento rozpor reaguje a klade si za cíl přispět ke studiu jeho politických i intelektuálních aktivit. V návaznosti na konferenci bude vydán sborník sebraných studií založených na prezentovaných příspěvcích.

Konference proběhne v anglickém jazyce.

Seznam témat a okruhů, do kterých je možné přihlásit příspěvek:

1) Hugo Bergmann: Jedna biografie a vícero míst

2) Bergmann a současné židovské myšlení

3) Bergmann a současná evropská filozofie

4) Bergmann v Palestině/Izraeli mezi politikou a institucí

5) Bergmann, kabala a esoterika

Návrh příspěvku v rozsahu 250 slov spolu s životopisem zašlete na e-mail: shbergmann.prague@gmail.com do 30. června 2021.
Více informací je k dispozici zde.

Podrobnosti události

Začátek události
30. 6. 2021
Místo konání
FF UK
Webové stránky
holokaust.ff.cuni.cz/cs/2021/01/04/one-biography-multiple-places-the-life-and-work-of-shmuel-hugo-bergmann-between-prague-and-jerusalem-1883-1975-2/
Organizátor
Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Program