Bílá hora: Mýtus – klišé – tradice

Collegium Europaeum FF UK, Filosofický ústav AV ČR a Lutherova společnost zve na veřejnou přednášku „Bílá hora: Mýtus – klišé – tradice“, kterou prosloví doc. Marie Koldinská z Ústavu světových dějin FF UK.

Přednáška bude věnována „druhému životu“ bitvy na Bílé hoře, tedy proměnám jejího obrazu od roku 1620 až do roku 2022, a to především v umění a publicistice. Soustředí se na Bílou horu jako modelový příklad schematického výkladu historické události, na identifikování stavebních kamenů bělohorského mýtu a aktualizační potenciál bělohorských motivů. Doc. Koldinská se pokusí zodpovědět otázku, čím je Bílá hora dnes, kdy se ocitá mezi tradicí, násilnou aktualizací a hledáním nového obsahu, a proč ji stále potřebujeme.

Podrobnosti události

Začátek události
21. 2. 2023 18:00
Místo konání
Akademické konferenční centrum Akademie věd ČR, Husova 4a, Praha 1 – Staré Město
Webové stránky
www.collegium-europaeum.cz
Organizátor
Collegium Europaeum FF UK, Filosofický ústav AV ČR a Lutherova společnost
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Plakát