Autorské čtení – autoři FF UK na Týdnu diverzity

Podvečer autorských čtení napříč obory, během nějž autoři spjatí s FF UK představí své nejnovější knihy. Těšit se můžete na čerstvého držitele ceny Magnesia Litera za prózu Marka Šindelku, autory dvou mimořádných knižních počinů nominovaných na letošní cenu F. X. Šaldy, filmové vědce Kateřinu Svatoňovou a Ivana Klimeše, dále na autory kolektivních publikací Básně a místa a Hlasy míst, kteří přečtou ukázku z připravovaného pokračování, a na autora prózy Svátek Lukáše Csicselyho.

Ivan Klimeš: Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945 (Vydavatelství FF UK)
Knižní syntéza filmového historika Ivana Klimeše sleduje formování postoje státu ke kinematografii od roku 1895, kdy v Praze na Národopisné výstavě českoslovanské čekal na návštěvníky Edisonův kinetoskop, až do roku 1945, kdy specifickým způsobem kulminují složité kulturně-politické vztahy filmového průmyslu a státu.

Marek Šindelka: Únava materiálu (Odeon)
Román již dvojnásobného držitele ocenění Magnesia Litera za prózu přímo vychází ze současné uprchlické krize a na dramatických osudech dvou bratrů-uprchlíků zachycuje univerzální situaci odcizení, ztráty domova a vykořenění.

Klára Soukupová, Michal Špína, Josef Hrdlička: Básně a místa / Hlasy míst (Vydavatelství FF UK)
Pedagogové a studenti FF UK zmapovali v pravidelných rozhlasových pořadech, dvou knihách a na audioCD „poetiku míst“ v básnických textech napříč stoletími. Letos chystají pokračování s tématem „Hrdinové v poezii“.

Lukáš Csicsely: Svátek (Revolver Revue)
Prozaický debut studenta estetiky a filmových studií na FF UK a scenáristiky a dramaturgie na FAMU se odehrává ve městě, které hostí každoroční velký svátek – festival filmů, během nějž se dějí věci vymykající se obvyklému vnímání.

Kateřina Svatoňová: Mezi-obrazy. Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (NFA, FF UK)
Kniha vizuální teoretičky Kateřiny Svatoňové je kritickým zpracování zcela neznámé pozůstalosti jednoho z předních českých kameramanů Jaroslava Kučery (1929–1991), spolupracovníka Věry Chytilové, Vojtěcha Jasného, Karla Kachyni, Zdeňka Podskalského, Oldřicha Lipského či Petra Weigla.

Podrobnosti události

Začátek události
13. 4. 2017 18:00
Konec události
11. 4. 2017 19:30
Místo konání
Hybernská 4, Praha 1 (malý sál)
Webové stránky
http://tydendiverzity.cz/
Organizátor
Týden diverzity a Vydavatelství FF UK
Typ události
Publikace