Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho kontakty v českých zemích

Přednášku, která je desátým pokračováním cyklu „Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi“, prosloví Mgr. Iva Lelková, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR)

„Poslední muž, který věděl všechno“ nebo „římské orákulum“ jsou přívlastky, kterými bývá charakterizován polyhistor a jezuita původem z německé Geisy, který strávil většinu svého života v Římě. Tam také sepsal více než 30 děl zabývajících se magnetismem, hudbou, teorií světla, kosmologií, geologií, egyptologií, sinologií a dalšími obory. Kircher vytvořil díky svému členství v jezuitském řádu, osobním kontaktům i geograficky a kulturně centrální poloze Říma rozsáhlou korespondenční síť, pomocí níž získával informace z tak vzdálených oblastí jako Peru nebo Ágra, navazoval kontakty s předními učenci své doby, získával mocné patrony mezi knížaty i císaři a distribuoval své spisy. Dodnes se dochovalo asi 2600 dopisů, mezi nimiž tvoří významnou položku listy adresované do Vídně a do Prahy. K jeho častým korespondentům patřil zejména Jan Marek Marci a také zemský místodržící Bernard Ignác Martinic. Přednáška se pokusí nastínit obsah a formu Kircherových kontaktů s korespondenty z českých zemí a zároveň alespoň hypoteticky zdůvodnit, čím byl Kircher pro tuto oblast tak přitažlivý.

Podrobnosti události

Začátek události
20. 5. 2014 17:00 - 19:00
Místo konání
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
Webové stránky
www.collegium-europaeum.cz
Organizátor
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR
Typ události
Přílohy
Pozvánka