Arminius in Bohemia: Two Uses of Tacitus in Czech Art – přednáška Dr. Richarda Warrena (University of London, Honorary Research Associate)

Římský historik Tacitus ve svých Letopisech popisuje povstání proti Římu, kdy spojené germánské kmeny pod vedením Cheruska Arminia dosáhl vítězství v bitvě s Římany v roce 9 po Kr. Zcela zničeny byly tři římské legie vedené římským vojevůdcem Quinctiliem Varem. Přednáška se zaměří na dvě česká zobrazení Arminia z 19. století. První (z roku 1809) od ředitele Pražské Akademie umění Josefa Berglera (1753–1829), zobrazuje Arminia přebírajícího kořist po vítězství. Druhé (z roku 1898), od Alfonse Muchy (1860–1939), představuje rituál obětování římských zajatců po bitvě. Přednáška srovnává tato dvě vyobrazení z počátku a konce století a zvažuje využití postav z pohledu klasické historie obvykle spojované s německou (germánskou) identitou v českém kontextu.

Podrobnosti události

Začátek události
25. 11. 2015 12:30 - 14:00
Místo konání
učebna Ústavu pro klasickou archeologii, Celetná 20, Praha 1, 3. patro, č. 343
Webové stránky
ukar.ff.cuni.cz
Organizátor
Pavel Titz, Ústav pro klasickou archeologii
Typ události
Konference a přednášky