Arménská genocida: nástin jejího průběhu a česká reflexe

Marek Jandák pokračuje v pořadí již třetí studentskou přednáškou.

Materiál, který bude přednesen, vychází z vybraných kapitol připravované knihy o arménské genocidě, která by měla vyjít během roku 2017. Přednáška bude rozdělena na tři dvacetiminutové bloky, přičemž po každém z nich bude následovat zhruba desetiminutový prostor pro dotazy.

První část bude věnována nastínění základních informací o vyhlazování osmanských Arménů mladotureckou vládou během první světové války. Prostřední blok se bude soustředit na českou reflexi počínaje obrazem násilností proti Arménům v deníku Národní politika. Tento obraz prošel zásadními změnami počínaje obsáhlou a rozhořčenou reakcí během hamídijských masakrů (1895–1896) přes popírání a zamlčování zločinů rakousko-uherského spojence v době první světové války konče krátkým ohlédnutím se za vyhlazováním Arménů v hektické atmosféře poválečného Československa. Dále bude krátce vzpomenuto dílo českého humanisty Karla Hansy a závěr bloku bude věnován pohledům na uznání genocidy v současné české politice (Jan Zahradil, Jaromír Štětina, Robin Böhnisch). Poslední část přednášky se zaměří na popírání a otázky svobody projevu a lidských práv v současném Turecku. Zastavíme se v souvislosti s perzekucí osob otevřeně hovořících o genocidě například u procesu s jediným tureckým laureátem Nobelovy ceny, spisovatelem Orhanem Pamukem, nebo u vraždy turecko-arménskoho istanbulského novináře Hranta Dinka v lednu 2007. Stručně také bude zmíněna politika paměti na genocidu v Arménské republice, kupříkladu ve vztahu ke konfliktu o Náhorní Karabach, v němž právě arménská strana měla na svědomí větší díl vzájemného etnického čištění.

Podrobnosti události

Začátek události
1. 12. 2016 19:15
Konec události
9. 11. 2016 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, m. č. 201)
Webové stránky
http://www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/diskuze-prednasky/prednasky/armenska-genocida/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Národní Archiv ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a časopis Dějiny a Současnos
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program