Analýza kvantitativních dat v SPSS (kurz pro studenty FF UK)

Milé kolegyně, milí kolegové,

zveme vás na Katedru sociologie na semestrální kurz o statistických datech a jejich zpracování. Tento kurz by vás mohl zajímat, pokud:

• plánujete psát empirickou kvalifikační práci a využívat v ní kvantitativní data,
• se chcete dozvědět, kde najít vhodná statistická data ke společenskovědnímu tématu, kterému se věnujete, a pak je umět zpracovat a vyvodit z nich závěry,
• potřebujete porozumět statistickým výstupům v odborných publikacích,
• se chcete prostě jen lépe orientovat ve světě čísel a statistických analýz.

Kurz otevíráme pro všechny zájemce z FF UK, kteří během studia neměli příležitost seznámit se s aplikovanou statistikou, ale přitom by chtěli (nebo mají chuť na opakování). Výuka probíhá intenzivní formou (nutná účast na hodinách a plnění pravidelný úkolů) pod vedením lektorů, kteří mají zkušenosti s analýzou dat jak z různých českých i zahraničních univerzit, tak z výzkumné praxe. Součástí kurzu je představení vybraných statistických konceptů přátelskou formou (v rovině konceptů, nikoliv matematiky) – žádné předchozí znalosti statistiky proto nejsou potřeba.
V rámci kurzu budou moct účastníci používat univerzitní počítače, kde je software SPSS pro účely výuky nainstalován.

Více na http://bit.ly/1q8CFFI (funguje po přihlášení do SIS).

Výuka začíná 8. 10. 2014 od 16:40, Celetná 20, místnost č. 119.

Podrobnosti události

Začátek události
8. 10. 2014 16:40
Konec události
9. 1. 2015 18:15
Místo konání
Celetná 20, Praha 1 (učebna č. 119, od 16:40, vždy ve středu počínaje 8. 10. 2014)
Webové stránky
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=b9ed63deb11d56fc837d78cff58f58e5&tid=3&do=predmet&kod=ASGV10001
Organizátor
Jaromír Mazák
Typ události
Kurzy