Alois Musil, antika a České země

U příležitosti 150. výročí narození světově významného vědce Aloise Musila (1868–1944) pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním památkovým ústavem seminář „Alois Musil, antika a České země“. Alois Musil, orientalista, kněz a cestovatel, se také výrazně dotýkal témat úzce souvisejících s antikou a tedy i s klasickou archeologií. Seminář se však nezavírá ani před dalšími tématy, které souvisejí s Aloisem Musilem a jeho působením nejen na Blízkém východě, ale i v Českých zemích.

Podrobnosti události

Začátek události
2. 11. 2018 9:00 - 15:00
Místo konání
Liliová 5, Praha 1 (Národní památkový ústav)
Webové stránky
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/akce/39768-seminar-alois-musil-antika-a-ceske-zeme
Organizátor
Ústav pro klasickou archeologii FF UK
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program