Kalendář akcí

«

duben 2019

»
 
Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út
1
2
5
6
7
12
14
18
19
20
21
22
28

Zahájení výstavy Okouzlení Afrikou

Výstava Okouzlení Afrikou představí umělecká díla ilustrující vliv Afriky na české umělce od začátku 20. století až do současnosti. Na výstavě budou zastoupeni přední reprezentanti moderního českého výtvarného umění, jako jsou František Kupka, Josef Čapek, Emil Filla, Alén Diviš, Antonín Pelc, Jan Křížek, František Tichý, František Hudeček, Milada Marešová nebo Oskar Spielmann. Ze současných umělců inspirovaných […]

Mutsumi Imai (Keio University, Japan): The role of iconicity in language acquisition

Language is a system of abstract symbols. To address the symbol grounding problem (Harnad,1998), which is directly linked to key problems in language acquisition and evolution, we need to consider not only how children map their physical and sensory experiences to the first set of symbols but also how they de-ground from “here and there” […]

Fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika 2019

Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny, jazykem příspěvků i prezentací je čeština, případně slovenština. Porota soutěže hodnotí jednak písemnou verzi, jednak ústní prezentaci a diskusi k příspěvku. Účastníci, kteří se ve fakultním kole umístí na prvních třech místech, dostanou finanční odměnu […]

Andrej Kiska: Hodnoty demokracie – Slovensko, Česko a EU

Přednáška prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky proběhne 29. dubna od 15 hodin v posluchárně Collegium Maximum na Právnické fakultě UK. Účast je z bezpečnostních důvodů nutné potvrdit do 26. dubna na e-mail: rsvp@cuni.cz. Příchod je možný od 14:00 do 14:50.                      

Přednášky prof. Avigdora Shinana o rabínské literatuře

Přední izraelský odborník na rabínskou literaturu prof. Avigdor Shinan (Hebrejská univerzita v Jeruzalémě) přednese na pozvání Pražského centra židovských studií FF UK sérii přednášek k literatuře midrašů a povede semináře v hebrejštině k vybraným motivům židovské rabínské tradice. Rozpis přednášek a seminářů: Monday 29/4, 12:30-14:05: Introduction to Midrash and Aggadah 1 (in English) Tuesday 30/4: 14:10-15:45: Introduction to Midrash […]

Nikolaj N. Kazansky: Problémy verifikace lingvistické rekonstrukce. Konference Česká baltistika 1918 – 2018. Ohlédnutí a vyhlídky.

Přednáška významného představitele ruské indoevropeistické školy prof. Nikolaje N. Kazanského navazuje na mezinárodní konferenci Česká baltistika 1918–2018, kterou FF UK pořádá spolu s Pražským lingvistickým kroužkem.

Diskuse k výstavám Moréna Rex a The Incantation of the Real v Galerii Kurzor

V rámci letošních akcí Máme otevřeno a Týden umění vás srdečně zveme na diskuzi a prohlídku výstav Moréna Rex a Incantation of the Real autorů Marie Lukáčové a Jiřího Žáka s kurátorkou Edith Jeřábkovou a hostem Vojtěchem Märcem. Kromě představení výstav se budeme bavit o tom, proč se čarodějnictví a magie stávají tématem současného umění, jak […]

Book Me 2019

Na konci dubna se v Kampusu Hybernská můžete těšit na výběr aktuální české i zahraniční literatury z oblasti hudby, filmu, divadla, tance a fotografie a také na doprovodný program k tématu publika.

Prague Microfestival / Pražský mikrofestival

Pražský Mikrofestival (PMF) je každoroční festival umělecké tvorby spojující současnou experimentální literární produkci s výtvarným uměním, filmem a živým vystoupením. PMF je plně dvojjazyčný (ČJ a AJ) a klade si za úkol představovat autorská čtení nejlepších současných tvůrců experimentální poezie a prózy. PMF každoročně vítá renomované i undergroundové autory z celého světa, kteří ve spojení s filmovými projekcemi, […]

Mezinárodní vědecká konference «Понятие свободы в России»

První každoroční vědecká mezinárodní konference Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK «POCCИЯ: ИДЕИ, ИНСТИТУТЫ, ПРАКТИКИ», letošní konferenční téma: «Понятие свободы в России».

Sympozium Jedna cesta – tři jazyky

Sympozium je určeno vědecké i širší odborné veřejnosti zajímající se o česko-čínské a česko-korejské jazykové a kulturní kontakty, zejména o vyučování a užívání těchto jazyků jako jazyků druhých/cizích a o výzkumy této oblasti. Mezinárodní setkání filologů, lingvodidaktiků, překladatelů a vyučujících daných jazyků je věnováno jazykovým a lingvodidaktickým aspektům popisu a studia češtiny, čínštiny a korejštiny, […]

Katja Brankačkec a František Martínek: Slovotvorné kalky v češtině a lužické srbštině – pokus o diachronní popis

V projektu Analýza kalků v češtině a lužické srbštině (GA ČR P406/16/10866S) jsme se mj. zabývali předponovými slovesy s prefixy před- a nad- v češtině, horní a dolní lužické srbštině. V přednášce upozorníme na metodologické nesnáze související s výzkumem nedostatečně doložených starších fází jazyka a navrhneme řešení některých terminologických otázek. Výzkum je diachronně orientován: ukážeme významový vývoj a slovotvornou produktivitu […]

Frank Weigelt: Learning Arabic like the Arabs do?

Katedra Blízkého východu FF UK a Ústav srovnávací jazykovědy FF UK vás srdečně zvou na přednášku dr. Franka Weigelta s názvem Learning Arabic like the Arabs do? Benefits and limitations of traditional Arabic grammar. Přednáška se bude konat ve čtvrtek, 25. 4. 2019, v 12:30 v místnosti 238 na Celetné 20. Těšíme se na Vás! Abstrakt: The traditional Arabic grammar method differs […]

Kulturní dědictví UNESCO v Bangladéši

Hostující profesor programu TEMA+ Sazzad Hossain povede seminář na téma „Integration of 18th & 19th Century’s European Architecture in the existing fabric of Dhaka“.

Konference Linguistics Prague 2019

Od 25. 4. do 27. 4. proběhne třetí ročník mezinárodní lingvistické konference Linguistics Prague (dříve Lingvistika Praha), v jejímž rámci vystoupí s plenárními přednáškami Eitan Rossman a Christa König.

Naše společná přítomnost 2019

Prostředí, ve kterém žijeme, je ohroženo a příčiny tohoto stavu lze hledat nejen systémově, ale i v nás samotných, na úrovni jednotlivců a jejich chování. Životní styl se vymkl regulačním mechanismům přírody a naše (ekologické) stopy už jsou na Zemi zřetelně viditelné. Ekonomický systém funguje zákonitě a tedy zdánlivě nutně, neumíme jej přesměrovat či alespoň usměrnit, […]

Přednáška Borise Bova

V rámci česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí Boris Bove z Université Paris VIII s přednáškou „L’isolement de la noblesse de cour dans la ville“.

Markéta Holanová: „Proč se u nás nepíší detektivky?“

V přednášce se zaměříme na hledání české detektivní prózy a jejích podstatných vlastností v druhé polovině dvacátých let. Výchozím bodem pro naše uvažování bude článek Františka Langra „Proč se u nás nepíší detektivky?“ (Přítomnost 3, 1926, č. 1, s. 2), jenž nabídl pohled na situaci žánru v české literatuře v daném období. Podíváme se též na román Čestmíra […]

English Club

Pravidelná setkávání s angličtinou a ostatními studenty a studentkami FF UK. Konverzace v anglickém jazyce o vybraných tématech. English Club je otevřený pro všechny, každou středu od 17:30 do 19:00 v kavárně Kampusu Hybernská. See you soon! Setkání vede Mgr. Alexandra Holubowicz.

EMCI Consortium Student Meeting: Intensive International Spring Interpreting School

Studenti navazujícího magisterského oboru Tlumočnictví z Ústavu translatologie FF UK pořádají Mezinárodní intenzivní jarní školu tlumočení / Intensive International Spring Interpreting School, na kterou přijede 30 studentů z 11 partnerských univerzit Konsorcia EMCI (European Masters in Conference Interpreting) – z Paříže, z La Laguny, Kluže, Istanbulu, Petrohradu, Varšavy, Budapešti, Antverp, Lovaně, Terstu a Ženevy. Společně s našimi 22 studenty budou […]

Naše společná přítomnost v Hybernské

Již devátým rokem pořádáme konferenci Naše společná přítomnost, která se věnuje problematice ochrany životního prostředí. K letošnímu ročníku přidáváme i doprovodný program v Kampusu Hybernská. Otevíráme tak konferenci nejen široké i neodborné veřejnosti, ale rovněž umění a každodenní praxi, protože věříme, že společné problémy a otázky se nejlépe řeší společně.

Kulturní dědictví UNESCO v Bangladéši

Hostující profesor programu TEMA+ Sazzad Hossain vystoupí s přednáškou „Conservation Approaches“.

Mezinárodní sympozium u příležitosti výročí úmrtí slovinského teologa a historika Gašpera Rojka

Sympozium, které se uskuteční 24. dubna, pořádá u příležitosti výročí úmrtí slovinského teologa a historika Univerzita Karlova, Velvyslanectví Slovinské republiky a Univerzita v Mariboru. Na organizaci se podílí také doc. Alenka Jensterle-Doležalová z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK. Program zahájí předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera, předseda Národní rady Slovinska Alojz Kovšca a rektor Univerzity […]

Den mladé vědy FF UK

O čem a jak bádají studenti Filozofické fakulty UK? Mladou vědu představí studenti různých ročníků různých oborů v úterý 23. dubna. Den mladé vědy uvede prof. Miroslav Petříček z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK přednáškou k tématu myšlení v humanitních oborech. Program bude pokračovat prezentacemi studentů bakalářských a magisterských oborů, jejichž výzkum byl podpořen studentským vědeckým stipendiem FF UK […]

Československá spartakiáda jako novodobý mýtus

Československé spartakiády, organizované v pětiletých intervalech v letech 1955–1985, představují unikátní fenomén v rámci dějin sportu a tělovýchovy a jedinečný projev festivity socialistického režimu. Vzhledem k tomu, že se jednalo jak o sportovní událost, tak o fenomén politický, ideologický, sociální a – v neposlední řadě – i estetický, tvoří studium spartakiád podnětný materiál nejen pro historické a společenské vědy, nýbrž […]

Róbert Bohát: Metafory učení v Komenského spisku Fortius redivivus (Fortius oživlý nebo jak zahnati lenost ze škol)

V čem spočívá nadčasovost Komenského přístupu ke vzdělávání? Jedním z mnoha faktorů by mohly být jeho metafory učení (se), a to nejen dobře známá metafora brány nebo dveří (srov. dílo Dvéře jazyků otevřené, podobně Janua rerum…), ale i hojné používání metafor zemědělských, lékařských, cestovatelských apod. Cílem tohoto příspěvku je dokumentovat Komenského metafory učení v díle Fortius redivivus, […]

Jasmina S. Ćirić – Serbian Medieval Architecture: The Age of Knez Lazar and Despot Stefan Lazarević

Department of South Slavonic and Balkan Studies and Serbian language office cordially invites you to the lecture by Jasmina S. Ćirić (University of Belgrade): Serbian Medieval Architecture: The Age of Knez Lazar and Despot Stefan Lazarević. The lecture will take place on April 17th 2019 at Faculty of Arts main building (nam. Jana Palacha 1/2, […]

Jasmina S. Ćirić – Architecture of Dečani: Rites of Passages

Department of South Slavonic and Balkan Studies and Serbian language office cordially invites you to the lecture by Jasmina S. Ćirić (University of Belgrade): Architecture of Dečani: Rites of Passages. The lecture will take place on April 16th 2019 at the Celetna 20 (Room 221). Добро дошли!

Kulturní dědictví UNESCO v Bangladéši

Hostující profesor TEMA+ Sazzad Hossain vystoupí s přednáškou „Built heritage and Identity: European Architecture of 18th–19th Century in Bengal“.

Zbožní a bezbožní: evropské náboženské menšiny napříč staletími

V týdnu před Velikonocemi a 600 let poté, co v Praze vypukly v této míře do té doby zatím nevídané náboženské nepokoje, se bude konat přednáškový den na téma evropských náboženských menšin napříč staletími. V sérii přednášek promluví řada zkušených i mladších akademiků o tématech týkajících se minoritních náboženských, konfesijních a heterodoxních komunit a uskupení žijících ve […]

Audiovizuální esej aneb Jak myslet filmem

„Film je forma, která myslí, a myšlenka, která formuje.“ Jean-Luc Godard Jeden z nejznámějších (a podle nás i nejlepších) světových videoesejistů Kevin B. Lee se při své návštěvě Prahy zastaví, aby okomentoval pásmo fascinujících esejí z nedávné doby: – Reading // Binging // Benning (Kevin B. Lee, Chloé Galibert-Laîné) – Frames and Containers (Charlie Lyne) – FATED […]

Přednášky dr. Andreje Šurly

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK srdečně zve na přednášky našeho bývalého lektora slovinského jazyka dr. Andreje Šurly: Punk v Sloveniji – pondělí, 15. 4. 2019 v 19.00, P023 Slovenska literatura v filmu – úterý, 16. 4. 2019 v 10.50, P023 Přednášky proběhnou ve slovinštině.

Markus Bell: Contemporary Migration in East Asia: New Migration Flows, New Challenges

Přednáška Markuse Bella

Jasmina S. Ćirić – Serbian Medieval Architecture: The Age of King Milutin

Department of South Slavonic and Balkan Studies and Serbian language office cordially invites you to the lecture by Jasmina S. Ćirić (University of Belgrade): Serbian Medieval Architecture: The Age of King Milutin. The lecture will take place on April 15th 2019 at the Celetna 20 (Room 221). Добро дошли!

Jasmina S. Ćirić – Architecture of Nemanjić dynasty: From Studenica to Sopoćani

Lecture of dr. Jasmina S. Ćirić, University of Belgrade. Learn something new about medieval Serbian architecture. Dobro došli!

Korpusový workshop ČNK

V sobotu 13. 4. se na Filozofické fakultě v Praze bude opět konat bezplatný workshop Českého národního korpusu pro všechny zájemce (nejen) z řad lingvistů, překladatelů, redaktorů či učitelů. Na programu jsou jako obvykle 4 dvouhodinové bloky s předem specifikovaným programem pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Veškeré další informace najdete na níže uvedené stránce. Registrace se uzavře 8. 4., nebo […]

Děkanský sportovní den

Přijďte si zdarma zacvičit, zasportovat, poměřit svoje dovednosti v rámci zápasů a turnajů v různých sportech anebo jen tak relaxovat při nezávodních sportovních aktivitách.

Představení Plautova Darmojeda

Všechny srdečně zveme na studentskou inscenaci českého překladu dosud nepřeložené Plautovy komedie Curculio v podání brněnských kolegů z Masarykovy Univerzity.

Předání literární ceny Visegrad Eastern Partnership Literary Award

Zveme všechny příznivce literatury na slavnostní předání literární ceny „Visegrad Eastern Partnership Literary Award“, jejímž laureátem se stal ukrajinský spisovatel Vladimir Rafejenko. Arménie, Ázerbájdžán, Moldavsko, Gruzie, Ukrajina, Bělorusko na jedné straně – Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko na straně druhé. To vše jsou země, které jsou zapojeny do literární ceny – Visegrad Eastern Partnership Literary Award. […]

Alain Dieckhoff: After the General Elections of April 9th

Katedra Blízkého východu FF UK a Orientální ústav AV ČR vás zve na další přednášku ze série Middle East Lecture Series. Prof. Alain Dieckhoff (CERI, Sciences Po) pronese přednášku s názvem „After the General Elections of April 9th: Whither Israel?“. Těšíme se na Vás!

Elżbieta Kaczmarska: Metody vyhledávání optimálního překladu polysémních sloves na základě analýzy paralelních textů

Cílem přednášky je představení metod vyhledávání optimálního překladu polysémních českých sloves do polštiny. Analyzované příklady jsou excerpované z paralelního korpusu InterCorp a patří ke skupině sloves vyjadřujících duševní stavy, např. zdát se, být líto, toužit. Vyhledání vhodného lexikálního ekvivalentu bývá obtížné i u blízkých jazyků; slovesa označující city a emoce jsou z tohoto pohledu zvlášť problematická pro […]

Výlet do Sarajeva

Pojeďte do Sarajeva na tradiční a oblíbený výlet ve dnech 11. 4.–14. 4. 2019. Od roku 2013 se výletu účastní převážně studenti FSV UK, vítáni jsou ale i studenti dalších fakult. Sarajevo je unikátní svoji atmosférou, kříží se zde vliv Orientu a Západu a nabízí mnoho zajímavostí, zážitků a dobrého jídla a pití. Čeká nás třeba prohlídka starého […]

Neil Bermel: Jazykový management a jazyková ideologie na českých hradech a zámcích

Památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu se musí vypořádat nejen se zájmem domácího trhu, ale i se specifickými potřebami zahraničních návštěvníků, z nichž málokterý je vybaven znalostí češtiny. Na třech českých hradech a zámcích – Hrubém Rohozci, Grabštejně a Sychrově – jsme zmapovali, jak zde se zahraničními turisty komunikují: jaké informace jsou poskytovány v kterých jazycích, […]

Petr Kostrhun: Archeologie a umění

Ústav etnologie FF UK si Vás dovoluje pozvat na přednášku Archeologie a umění, kterou přednese Petr Kostrhun, Ph.D. (ředitel Centra kulturní antropologie a Pavilonu Anthropos v Brně).

Mariola Szymczak-Rozlach: Jazykové a kultúrne tabu v slovanských jazykoch

Přednáška Marioly Szymczak-Rozlach ze Slezské univerzity se koná v rámci semináře Aktuální otázky sociolingvistiky. S termínom a pojmom tabu, tabuizovaný, odtabuizovať sa stretávame čoraz častejšie v dnešnom jazyku, napr. v publicistike. Používa sa vo význame spoločenského zákazu hovoriť a písať otvorene a kriticky o niektorých spoločensky a politický chúlostivých témach. Je to veľmi široký pojem, ktorý funguje v antropológii, […]

Petr Kostrhun: Mamutí projekty Karla Absolona

Ústav etnologie FF UK si dovoluje pozvat na přednášku Mamutí projekty Karla Absolona, kterou přednese Petr Kostrhun, Ph.D. (ředitel Centra kulturní antropologie a Pavilonu Anthropos v Brně). Přednáška představí osobnost Karla Absolona a jeho objevy pravěkého umění.

Neil Bermel: Methodological problems in research in variation in historical Czech

Neil Bermel (The University of Sheffield) Goals: to examine the potential uses and limitations of two interfaces and two historical Czech corpora in the exploration of a research question (case form variation). The two corpora in question are DIAKORP and DIAKON: the first a 3.5m-token corpus of manually corrected texts, the second a 145m-token corpus […]

Cyklus přednášek dr. Diany Stolac

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK srdečně zve na cyklus přednášek Diany Stolac, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity v Rijece: Dějiny chorvatského spisovného jazyka I (Povijest hrvatskog književnog jezika – predstandardno razdoblje) – úterý 9. 4. 2019 v 14.10, místnost č. 23 Dějiny chorvatského spisovného jazyka II (Povijest hrvatskog književnog jezika – standardno razdoblje) – úterý 9. 4. 2019 v 15.50, místnost […]

Kulturní dědictví UNESCO v Bangladéši

Hostující profesor TEMA+ Sazzad Hossain vystoupí s přednáškou “ Management Plan for heritage site“.

Neil Bermel: Developments in the implementation of the Rules of Czech Orthography in the 20th century

Neil Bermel (The University of Sheffield) Orthographic change can occur both gradually and suddenly: it is subject to changes in the spoken code that may take a generation to bed in, and it can also be subject to decree such that overnight a new form can become “correct” while the previous form used for that […]

Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) pořádá sérii přípravných kurzů v angličtině zaměřených na první kolo konkurzů Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) do institucí EU. Tři celodenní semináře, zaměřené na zájemce z řad veřejné správy, studentů vysokých škol i široké veřejnosti, proběhnou v Praze (8. 4. 2019), Olomouci (9. 4. 2019) a Brně (11. 4. 2019). Tyto semináře […]

Filosofická kavárna s Alessandrem Pinzanim a Markem Hrubcem: Money, Autonomy, Citizenship

Georg Simmel claimed that there is a direct connection between money and personal independence. Money make us “more determined” persons and free us from any relation of dependency from others. What kind of independence is mean by Simmel? And how does it relate to the concept of moral autonomy? A. Pinzani will present and discuss […]

Přednášky Loïca Cholleta

V rámci česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí Loïc Chollet z Université Lausanne s přednáškami „Des croisés à la découverte du monde: sur les traces de quelques chevaliers voyageurs (XIVe-XVe siècles)“ a „De l’héroïsme des croisades à la légende noire : les „pays des marges“ dans les sources narratives de la fin du Moyen Âge“.

Tereza Klabíková Rábová: „Když blbě zadáš PUK, tak seš jantar“ aneb Ke specifikům vyjadřování v marketingové komunikaci

Projevům marketingové komunikace a public relations, které dnes zahrnují možná až překvapivě vysoký počet komunikátů, se ani při dobré vůli nelze nikterak vyhnout, i proto je třeba tyto mluvené i psané texty podrobovat odborným analýzám, a to z mnoha hledisek: od způsobů užití jednotlivých jazykových prostředků, studia morfologie, lexika (které je obzvláště nápadné) a typických syntaktických […]

Michael Herzfeld: Modernismus státu a tradicionalismus vesnice: konflikt a hodnoty v krétské vesnici

Ústav etnologie FF UK zve na přednášku prof. Michaela Herzfelda. Prof. Herzfeld (Harvardova univerzita) vychází ze svého etnografického výzkumu ve vesnici v horské oblasti Kréty, který s přestávkami realizuje již více než čtyřicet let. Přednáška se zaměří na otázku proměn a kontinuity ve vztahu mezi lokální komunitou a státem. Prof. Herzfeld bude analyzovat některé ze současných konfliktů […]

Přednášky prof. Olivera Taplina

Ve dnech 3. a 4. dubna zavítá na Katedru divadelní vědy FF UK Oliver Taplin, přední odborník na antické divadlo a drama a emeritní profesor Magdalen College v Oxfordu. Ve své první přednášce „The Significance of the Mask for the Invention of Greek Tragedy“ se bude věnovat tématu masky v řecké tragédii, ve druhé nazvané “Translating Aeschylus’ Agamemnon into English […]

Probíhající akce


CFP Working all night: modernity, night shifts and the temporal organization of labour across political and economic regimes

International workshop co-organised by the Charles University in Prague and the Graduate School of East and Southeast European Studies, University of Regensburg Prague, 14–16 November 2019. Deadline for submissions: 8 April 2019.

Medieval Thought

Medieval Thought: An Interdisciplinary Perspective – AAA500164 The course will combine elements of lecture and seminar focusing on a range of topics from historiography, histories of literature, literary theory, history of art, history of architecture, history of religion, philology and theology discussed in the framework of medieval studies. Each session will feature a talk by […]

Mezinárodní den řeckého jazyka a překladatelská soutěž

Dne 9. února 2019 oslavíme Mezinárodní den řeckého jazyka. Tento den byl vybrán podle výročí úmrtí Dionysia Solomose (8. dubna 1798 – 9. února 1857), zakladatele novořecké poezie a autora textu řecké hymny. U příležitosti tohoto svátku řeckého jazyka vyhlašuje Česká společnost novořeckých studií ve spolupráci s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK a Ústavem klasických studií MU […]

REACH, nový projekt H2020, zahajuje činnost

S potěšením oznamujeme, že projekt REACH, který jsme spolu s partnery vytvořili, získal podporu Evropské komise v programu v rámci výzvy CULT-COOP-60-2017. Jeho cílem je mj. vytvořit mezinárodní sociální platformu expertů a amatérů v oblasti reprezentace a užívání kulturního dědictví.

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou […]