Kalendář akcí

«

únor 2019

»
 
So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt
1
3
4
6
10
11
13
14
15
16
17
18

18.2.2019

19
22
24
27

Middle East Lecture Series: Prof. Hugh Kennedy

Profesor Hugh Kennedy (SOAS University of London) přednese přednášku s názvem: The Changing Meanings of the Word „Sultan“ in the History of Islamic Rulership.

Martin Henzelmann: Západoslovanské spisovné mikrojazyky

Teoretická klasifikace podle A. D. Duličenka (1981, 2008, 2011, 2015) obsahuje různé skupiny slovanských spisovných mikrojazyků. Mezi nimi jsou i západoslovanské spisovné mikrojazyky; počet těchto jazyků, sociolingvistické souvislosti a statistické údaje o nich jsou proměnlivé. Přednáška představí kritéria a argumenty, které ovlivňují teoretické náhledy na klasifikaci západní větve slovanských mikrojazyků.

Možnosti výjezdů z ÚTRL aneb Vítejte jinde než na Šporkovi

Chcete se dozvědět, jaké jsou na Ústavu translatologie FF UK možnosti výjezdů do zahraničí? Nebo už jste si destinaci vybrali a máte konkrétní otázky? Přijďte v úterý šestadvacátého února od šesti do dvěstěšestky a my vám to povíme! PROGRAM: – PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D., a její prezentace o možnostech výjezdů, administrativním postupu apod. – […]

Vernisáž výstavy Česká germanistika na pražské univerzitě v zrcadle dějin

Ústav germánských studií FF UK zve na výstavu, která představuje pražskou germanistiku na pozadí dějin tohoto vědního oboru s jeho proměnlivým osudem vzestupů a pádů od počátků výuky německého jazyka a literatury na pražské univerzitě až do současnosti, s důrazem na formování české germanistiky, jež patřila vždy ke stěžejním oblastem moderního humanistického bádání v českých zemích. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí […]

Pietní akt k uctění památky 50. výročí sebeupálení a smrti studenta Jana Zajíce

Univerzita Karlova si Vás dovoluje pozvat k účasti na pietním aktu k uctění památky 50. výročí sebeupálení a smrti studenta Jana Zajíce. Pietní akt se uskuteční v pondělí 25. února 2019 ve 12.30 hodin u pamětní desky věnované Janu Palachovi a Janu Zajícovi před budovou Národního muzea v Praze na Václavském náměstí, Praha 1. Odkaz Jana Zajíce si akademická obec UK připomene tichou vzpomínkou […]

Kniha z kina: minifestival v Ponrepu

Knižní minifestival konající se v kině, v předsálí a v kavárně Ponrepo, na kterém se představí Vydavatelství FF UK / Institut umění – Divadelní ústav / Národní filmový archiv / Knihovna Václava Havla / Nová beseda / NAMU – Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze / Bylo nebylo / Take Take Take / Památník národního písemnictví a další. V krátkých […]

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK srdečně zve všechny zájemce o studium na ústavu na přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který se zaměří na námi vyučované programy Informační studia a knihovnictví (bakalářské studium) a Informace, média a knižní kultura (navazující magisterské studium). Kurz je určen pro uchazeče o prezenční i kombinované (dálkové) studium. Přípravný kurz […]

Building the Scenes? Fan/zines in Central Eastern and South Eastern Europe before and after the Fall of Berlin Wall

Fanziny jsou často považovány za sociální, kulturní, ale i materiální artefakty s významným dopadem na dynamiku subkulturního prostředí. Řada nekomerčních hudebních scén, opozičních politických uskupení, stejně tak jako fanouškovských komunit vytvořila a vytváří tisíce zinů po celé střední a východní Evropě, kde v mnoha ohledech navazuje i na historicky nedávnou samizdatovou produkci. Konference s mezinárodní účastí bude věnována […]

Michaela Křivancová: Jazykový obraz pohádkových bytostí v české frazeologii

V tomto příspěvku se snažíme poukázat na to, jakým způsobem může frazeologický materiál v celé své šíři posloužit k rekonstrukci frazeologického obrazu světa, potažmo pak jako jeden z materiálových zdrojů k sestavování tzv. kognitivních definic pro etnolingvistické slovníky, jež strukturovanou formou zachycují jazykový obraz světa. Zaměřujeme se na frazémy obsahující bázové slovo či bázové sousloví z tematického celku Názvy pohádkových […]

Kulatý stůl k hodnocení vědy na UK

PROGRAM Zahájení a přivítání účastníků Aktuální stav průběhu hodnocení vědy na UK Nové kolo soutěže Primus (včetně možného prodloužení projektů z prvního kola) Programy Progres Dotazy a diskuse   Svoji účast, případně účast svého zástupce, prosím, potvrďte: e-mailem na adresu tereza.zackova@ruk.cuni.cz, nebo v systému Doodle

Medieval Thought: An Interdisciplinary Perspective

Společná přednáška Davida Murraye z Oxfordu a Matouše Jalušky z FF UK se bude zabývat produkcí a zpísemňováním středověké lyriky v románských jazycích.

Medieval Thought

Medieval Thought: An Interdisciplinary Perspective – AAA500164 The course will combine elements of lecture and seminar focusing on a range of topics from historiography, histories of literature, literary theory, history of art, history of architecture, history of religion, philology and theology discussed in the framework of medieval studies. Each session will feature a talk by […]

Informační schůzka pro zájemce o magisterský obor Anglofonní literatury a kultury

Ústav anglofonních literatur a kultur zve všechny zájemce o navazující magisterské studium oboru Anglofonní literatury a kultury na informační schůzku, která se bude konat ve středu 20. 2. 2019 od 14:15 hodin v místnosti č. 111. Uchazeči se mohou dozvědět více o organizaci studia oboru a požadavcích na písemné podklady i ústní přijímací zkoušku. Schůzka bude probíhat v anglickém […]

DEHYBERN4CE #2

Letní semestr se bude zahajovat 18. února v Kampusu Hybernská. Ten se podruhé celý otevírá veřejnosti a v rámci předjarního tání dehybernuje, aby poskytl studentům, akademikům i široké veřejnosti vedle kulturního programu také příležitost seznámit se s novinkami pro rok 2019 a výsledky činorodé práce v roce 2018. Program: 16:00 Prezentace a diskuze: Kreativní centrum mezi městem a univerzitou 17:00 […]

Kontinuální cvičení Opletalova – KTV FF UK

Jste aktivní a chcete se s námi hýbat i během zkouškového období? Chcete pohybem podpořit prokrvení mozku, aby se Vám lépe skládaly zkoušky? Chcete být fyzicky lépe připraveni na letní semestr? Chcete spálit vánoční kalorie? Potřebujete doplnit docházku a splnit podmínky zápočtu? Přihlaste se na intervalový trénink (pyramidový, TABATA), fyzicky náročnější cvičení, s vahou svého těla a […]

Mezinárodní den řeckého jazyka a překladatelská soutěž

Dne 9. února 2019 oslavíme Mezinárodní den řeckého jazyka. Tento den byl vybrán podle výročí úmrtí Dionysia Solomose (8. dubna 1798 – 9. února 1857), zakladatele novořecké poezie a autora textu řecké hymny. U příležitosti tohoto svátku řeckého jazyka vyhlašuje Česká společnost novořeckých studií ve spolupráci s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK a Ústavem klasických studií MU […]

Seznámení s hudební vědou – zahájení

Přípravný kurz pro uchazeče o studium oboru Hudební věda na FF UK a zároveň kurz vhodný i pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základy muzikologické práce a rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Kurz má rozsah 52 vyučovacích hodin (13 čtyřhodinových lekcí) a bude se konat od 8. února do 31. května 2019. […]

Filosofická kavárna – ZVÍŘATA A ETIKA

Diskutovat s námi přijdou Petr Urban a Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu, které doplní David Černý z Ústavu státu a práva. Hosté nás seznámí s kontextem současného bádání na poli filosofie mysli a etiky ve vztahu k problematice práv zvířat a zvířecí mysli. Společně s nimi se pak zamyslíme nad obecnějšími otázkami typu zvířecího vědomí, respektu ke zvířatům, nad problémem zvířete […]

Jóga o zkouškovém

Jemná jóga. Jóga s terapeutickými prvky individuálního přístupu. Přijďte si zacvičit v novém prostředí Kampusu v průběhu zkouškového období. Hodina je vhodná pro zaměstnance i pro studenty, kterým může sloužit i jako náhrada chybějící docházky.

Kontinuální cvičení Opletalova – KTV FF UK

Jste aktivní a chcete se s námi hýbat i během zkouškového období? Chcete pohybem podpořit prokrvení mozku, aby se Vám lépe skládaly zkoušky? Chcete být fyzicky lépe připraveni na letní semestr? Chcete spálit vánoční kalorie? Potřebujete doplnit docházku a splnit podmínky zápočtu? Přihlaste se na intervalový trénink (pyramidový, TABATA), fyzicky náročnější cvičení, s vahou svého těla a […]

Přípravný kurz pro francouzskou filologii

Během soboty 2. února budou zájemci o bakalářské i magisterské studium oboru Francouzská filologie na FF UK provedeni pravidly a průběhem přijímací zkoušky, dostanou obecná doporučení týkající se přípravy na zkoušku i vhodné bibliografie k prostudování. Zároveň si budou moci vyzkoušet v praxi, jak zkouška probíhá. Kurz je bezplatný a otevřený všem seriózním zájemcům o studium.

Probíhající akce


Anglo-Czech Educational Fund – stipendia na studium v UK

Stipendium Anglo-Czech Educational Fund 2019/20 je určeno na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. Žadatelé bývají při získávání tohoto typu stipendia každoročně velmi úspěšní. Uzávěrka přihlášek je 28. února.

REACH, nový projekt H2020, zahajuje činnost

S potěšením oznamujeme, že projekt REACH, který jsme spolu s partnery vytvořili, získal podporu Evropské komise v programu v rámci výzvy CULT-COOP-60-2017. Jeho cílem je mj. vytvořit mezinárodní sociální platformu expertů a amatérů v oblasti reprezentace a užívání kulturního dědictví.

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou […]