100 František/Jorge Listopad: výzva k zaslání příspěvků

Call for Papers / Výzva k zaslání příspěvků do sborníku

„100 František/Jorge Listopad“

Vydání: prosinec 2021

Editoři: Ricardo Rato Rodrigues, Karolina Válová, Petra Šantorová

V roce 2021 si připomínáme 100. výročí narození Františka Listopada, českého spisovatele, básníka, literárního a filmového kritika, režiséra a pedagoga. Občanským jménem Jiří Synek se od roku 1941 skrýval, neboť byl účastníkem domácího odboje ve skupině „Za svobodu“. Po válce řídil kulturní rubriku Mladé fronty, kterou spoluzakládal. V roce 1947 byl vyslán jako redaktor časopisu Parallèle 50 do Paříže a zde několik let zůstal. V 60. letech přesídlil do Portugalska, kde pod jménem Jorge Listopad žil a tvořil po zbytek života. Po roce 1989 se pravidelně vracel do České republiky.

Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Česká republika), Portugalské oddělení – Cátedra Lindley Cintra a Centro de Camões na Filozofické fakultě Univerzity Marie Curie Sklodovské v Lublinu (Polsko) představují projekt „100 František/Jorge Listopad“, jehož hlavním akademickým výstupem bude stejnojmenný sborník vydaný v prosinci 2021.

Přílohou sborníku bude CD s experimentální hudbou od různých evropských skladatelů, kteří se nechali oslnit texty Františka Listopada.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků do sborníku – odborných článků je 30. 9. 2021.

Kromě publikace sborníku bude zejména druhá polovina roku 2021 patřit dalším kulturním iniciativám a aktivitám projektu, jako jsou veřejná čtení a společenská setkání. Záměrem je též shromáždit příspěvky z různých uměleckých oblastí a ocenit osobnost Františka Listopada, který vytvářel most mezi jazyky, společenstvími a kulturami. Dosud zrealizovaná poetická setkání si můžete připomenout na YouTube kanálu.

Další informace je možné nalézt na sociálních sítích projektu a na blogu.

Mailová adresa pro dotazy a především pro zasílání příspěvků do sborníku je 100.listopad@gmail.com.

Témata sborníku „100 František / Jorge Listopad“

– Listopadovo literární nebo divadelní dílo

– Listopadův život v historických kontextech

– Vícejazyčná zkušenost ve vztahu k Listopadovu umění

Jazyky

Budou přijímány články v portugalštině, češtině, polštině a angličtině.

Časový plán

Zahájení výzvy k zaslání příspěvků: 24. března 2021
Uzávěrka pro zaslání příspěvků – článků: 30. září 2021 (100.listopad@gmail.com)
Vydání sborníku: prosinec 2021

Články, které nebudou přijaty do sborníku, mohou být publikovány na blogu vytvořeném speciálně pro tento projekt. Rádi na něm zveřejníme rovněž „listopadovské inspirace“ – povídky, eseje, básně, fotografie či hudbu umělecky reagující na Listopadovo dílo.

Podrobnosti události

Začátek události
30. 9. 2021
Místo konání
FF UK
Webové stránky
https://jorgefrantiseklistopad.blogspot.com/
Organizátor
Oddělení portugalistiky FF UK
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Jiné