Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, místnost č. 130 (1. patro)

   Informace pro uchazeče

podminky   studijni_obory   prihlaska

I pro akademický rok 2019/2020 vám FF UK nabízí širokou škálu oborů ve všech stupních pregraduálního i postgraduálního studia; otvíráme téměř šedesát bakalářských, více než sedmdesát návazných magisterských a na padesát doktorských oborů. Jejich přehled najdete od 1. října 2018 na tomto webu pod příslušnými stupni studia. Zároveň se zde můžete seznámit s obecnými i konkrétními požadavky k přijímacím zkouškám jednotlivých oborů. Najdete tu také další odkazy, kde hledat například modelové testy, přípravné kurzy, doporučenou literaturu, studijní plány a další nezbytné informace, jako je třeba průběh přijímacích zkoušek a zveřejňování výsledků.

Kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 naleznete od 1. října 2018 zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuálním změnám studijních pravidel, které souvisejí s novelizací vysokoškolského zákona, nelze rozšířit stávající jednooborové studium na dvouoborové.

Harmonogram přijímacího řízení

Podávání přihlášek:

  • 1. 10. 2018 – spuštění elektronické přihlášky pro bakalářské a magisterské studium a zveřejnění obecných a oborových podmínek přijímaček pro rok 2019/20
  • 1. 12. 2018 – spuštění elektronické přihlášky a zveřejnění obecných a oborových podmínek pro doktorské studium
  • 12. 1. 2019 – Den otevřených dveří Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
  • 28. 2. 2019 – poslední den na podání přihlášky do bakalářského studia
  • 31. 3. 2019 – poslední den na podání přihlášky do magisterského studia
  • 30. 4. 2019 – poslední den na podání přihlášky do doktorského studia

Zkoušky proběhnou v těchto termínech:

  • 11.–12. 5. 2019 – pouze písemné zkoušky na bakalářské obory dějiny umění, filmová studia, filozofie a religionistika
  • 25.–26. 5. a 1.–13. 6. 2019 přijímací zkoušky na ostatní bakalářské a všechny navazující magisterské obory a programy
  • 18.–19. 6. 2019 – nahradní termín přijímacích zkoušek na všechny bakalářské a navazující magisterské obory a programy

Informace o konkrétním datu, hodině a místě přijímací zkoušky budou zveřejněny v Informačním systému nejpozději 30 dní před konáním zkoušky.

Zveřejnění výsledků:

  • do 25. 6. 2019 zveřejníme v Informačním systému výsledky přijímacích zkoušekAktuality

Nahlížení uchazečů do materiálů z přijímacího řízení

9.7.2018
Nahlížení do materiálů pro uchazeče o studium bude umožněno od 24. 7. do 27. 9. 2018.

Dodatečné přijímací řízení PhD (září 2018)

27.5.2018
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané doktorské obory pro akademický rok 2018/2019.

Dodatečné přijímací řízení (září 2018)

24.4.2018
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019.

Den otevřených dveří FF UK 2018

3.1.2018
V sobotu 13. ledna 2018 se uskuteční Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK, na kterém se dozvíte vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech se můžete těšit i na prezentace studentských spolků, a také na studentskou kavárnu, kde si uchazeči budou moci neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

Dodatečně vypsaný obor: Romistika (Bc.)

28.11.2017
V akademickém roce 2018/2019 byl dodatečně vypsán bakalářský obor Romistika. Přihlášku na tento obor je možné podávat až do 31. 3. 2018.

Kontakty

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333

Úřední hodiny oddělení

úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

Sledujte nás na Facebooku