Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, místnost č. 130 (1. patro)

   Informace pro uchazeče

podminky   studijni_obory   prihlaska

I pro akademický rok 2018/2019 vám FF UK nabízí širokou škálu oborů ve všech stupních pregraduálního i postgraduálního studia; otvíráme téměř šedesát bakalářských, více než sedmdesát návazných magisterských a na padesát doktorských oborů. Jejich přehled najdete od 1. října 2017 na tomto webu pod příslušnými stupni studia. Zároveň se zde můžete seznámit s obecnými i konkrétními požadavky k přijímacím zkouškám jednotlivých oborů. Najdete tu také další odkazy, kde hledat například modelové testy, přípravné kurzy, doporučenou literaturu, studijní plány a další nezbytné informace, jako je třeba průběh přijímacích zkoušek a zveřejňování výsledků.

Kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/19 naleznete od 1. října 2017 zde.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuálním změnám studijních pravidel, které souvisejí s novelizací vysokoškolského zákona, nelze rozšířit stávající jednooborové studium na dvouoborové.

Dodatečné přijímací řízení (září 2018)

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.

 

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).

 

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.

Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.

Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 19. 8. 2018.

 

Seznam oborů otevíraných v rámci dodatečného přijímacího řízení

 

INFORMACE O DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VYBRANÉ DOKTORSKÉ OBORY

Harmonogram přijímacího řízení

Podávání přihlášek:

 • 1. 10. 2017 – spuštění elektronické přihlášky pro bakalářské a magisterské studium a zveřejnění obecných a oborových podmínek přijímaček pro rok 2018/19
 • 1. 12. 2017 – spuštění elektronické přihlášky a zveřejnění obecných a oborových podmínek pro doktorské studium
 • 13. 1. 2018 – Den otevřených dveří Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
 • 28. 2. 2018 – poslední den na podání přihlášky do bakalářského studia
 • 31. 3. 2018 – poslední den na podání přihlášky do magisterského studia
 • 30. 4. 2018 – poslední den na podání přihlášky do doktorského studia

Zkoušky proběhnou v těchto termínech:

 • 12.–13. 5. 2018 – pouze písemné zkoušky na bakalářské obory dějiny umění, filmová studia, filozofie a religionistika (náhradní termín: 1. 6. 2018)
 • 26.–27. 5. 2018přijímací zkoušky na ostatní bakalářské a navazující magisterské obory (náhradní termín: 15. 6. 2018)
 • 1.–14. 6. 2018 – přijímací zkoušky na ostatní bakalářské a navazující magisterské obory (náhradní termín: 21.–22. 6. 2018)
 • 1.–15. 6. 2018 přijímací zkoušky na doktorský obor Sociální práce (společný obor s FHS UK)
 • 18.–19. 6. 2018 přijímací zkoušky ostatní doktorské obory

Informace o konkrétním datu, hodině a místě přijímací zkoušky budou zveřejněny v Informačním systému nejpozději 30 dní před konáním zkoušky.

Zveřejnění výsledků:

 • do 4. 7. 2018 zveřejníme v Informačním systému výsledky přijímacích zkoušekAktuality

Dodatečné přijímací řízení PhD (září 2018)

27.5.2018
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané doktorské obory pro akademický rok 2018/2019.

Dodatečné přijímací řízení (září 2018)

24.4.2018
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019.

Den otevřených dveří FF UK 2018

3.1.2018
V sobotu 13. ledna 2018 se uskuteční Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK, na kterém se dozvíte vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech se můžete těšit i na prezentace studentských spolků, a také na studentskou kavárnu, kde si uchazeči budou moci neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

Dodatečně vypsaný obor: Romistika (Bc.)

28.11.2017
V akademickém roce 2018/2019 byl dodatečně vypsán bakalářský obor Romistika. Přihlášku na tento obor je možné podávat až do 31. 3. 2018.

Středoškoláci se mohou hlásit na odborné stáže a letní workshop na Filozofické fakultě UK

26.7.2017
Studenti SŠ a gymnázií se mohou seznámit s univerzitním prostředím a vyzkoušet si život vysokoškolského studenta. Vybrat si mohou buď formu stáže nebo třídenní letní kurz. Cílem aktivit je soustavná podpora nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování.

Kontakty

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333

Úřední hodiny oddělení

úterý 9:00–12:00
středa 14:00–17:30
čtvrtek 14:00–16:00
pátek 9:00–12:00

Sledujte nás na Facebooku