[data] Knižní novinky Knihovna FF UK

Novinky ve fondech fakultních knihoven za říjen 2017 (celkem 522)

 


1 – Antropologie, etnografie (10)Zpět

Archibald, Elizabeth P., 1951-

Ask the past : pertinent and impertinent advice from yesteryear / Elizabeth P. Archibald. — First edition. — New York : Hachette Books, 2015. — xvi, 287 stran : ilustrace ; 19 cm

Audience transformations : shifting audience positions in late modernity / edited by Nico Carpentier, Kim Christian Schrøder, and Lawrie Hallett. — New York : Routledge, 2014. — viii, 276 stran ; 24 cm
City primeval : New York, Berlin, Prague / curated by Robert Carrithers & Louis Armand. — 1st ed.. — Praha : Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2017. — 551 stran : barevné ilustrace
Česká populární kultura : transfery, transponování a další tranzitní procesy / Petr A. Bílek, Josef Šebek (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. — 432 stran ; 22 cm

Gruša, Jiří, 1938-2011

Eseje a studie o literatuře a kultuře : dílo Jiřího Gruši / Jiří Gruša ; editor Dalibor Dobiáš. — První vydání. — Brno : Barrister & Principal, 2015-2016. — 2 svazky (535; 515 stran) ; 22 cm. — (Dílo Jiřího Gruši ; I, sv. II ; II, sv. IV)

Kultura a totalita. II, Válka / Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 494 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Varia ; 33. svazek)

Modi, Narendra

Mann Ki Baat : a social revolution on radio / by Narendra Modi. — Delhi : Blue Kraft Digital Foundation, 2017. — xix, 424 stran : kresby a fotografie v textu

Pernica, Petr, 1948-

Nový pohled na kulturu : logistika kultury / Petr Pernica. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2017. — 443 stran. — (Společnost ; sv. 22)

Perspectives on Contemporary Legend : International Society for Contemporary Legend Research 32nd international conference : Faculty of Arts, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, tuesday 3-sunday 8 June, 2014 : conference abstracts / Petr Janeček , Elissa R. Henken , Elizabeth Tucker (editors). — Prague : Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2014. — 53 stran
Sociology of education : a critical reader / edited by Alan R. Sadovnik and Ryan Coughlan. — Third edition. — New York ; London : Routledge, 2016. — xvii, 502 stran ; 26 cm

2 – Biologické vědy (2)Zpět

Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr.

Les Parties des animaux / Aristote ; traduction, présentation, notes et bibliographie par Pierre Pellegrin ; ouvrage publié avec le concours du Centre national du livre. — Édition bilingue. — Paris: Flammarion, [2011]. — ©2011. — 527 stran. — (GF Flammarion)

Shaw, Christopher, 1965-

The two degrees dangerous limit for climate change : public understanding and decision making / Christopher Shaw. — London : Routledge, 2016. — 137 stran. — (Routledge advances in climate change research)


3 – Divadlo, film, tanec (4)Zpět

Hayward, Susan, 1945-

Cinema studies : the key concepts / Susan Hayward. — Fifth edition. — London ; and New York : Routledge, 2018. — 615 stran

Jorge Amado e a sétima arte / Bohumila S. de Araújo, Maria do Rosário Caetano, Myriam Fraga (Organizadoras). — Salvador : Edufba, Universidade Federal da Bahia, 2012. — 216 stran : ilustrace. — (Coletânea)

Kokeš, Radomír D., 1982-

Světy na pokračování : rozbor možností seriálového vyprávění / Radomír D. Kokeš ; cover illustration Andrea Stašková ; graphic and cover design Pavel Křepela. — Vydání první. — Praha : Filip Tomáš – Akropolis, 2016. — 236 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 22 cm

Vyskočil, Ivan, 1929-

Nedivadlo Ivana Vyskočila. — Druhé, rozšířené vydání. — Praha : Brkola, 2016. — 483 stran : ilustrace, portréty ; 19 cm


4 – Ekonomické vědy, obchod (10)Zpět

Cumming, Geoff, 1946-

Understanding the new statistics : effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis / Geoff Cumming. — New York : Routledge, 2012. — 519 stran. — (Multivariate applications series)

Farnell, John

The politics of EU-China economic relations : an uneasy partnership / John Farnell, Paul Irwin Crookes. — London : Palgrave Macmillan, [2016]. — ©2016. — xxi, 244 stran : ilustrace ; 21 cm

Háša, Stanislav, 1974-

Co je nového v managementu / Stanislav Háša. — 1. vydání. — Praha : Nová beseda, 2016. — 111 stran ; 20 cm. — (CJN ; 4)

Hendl, Jan, 1947-

Statistika v aplikacích / Jan Hendl a kol.. — Vydání 1.. — Praha : Portál, 2014. — 455 stran : ilustrace, grafy ; 22 cm

Jakubec, Ivan, 1960-

Transfer inovací : patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu / Ivan Jakubec. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 153 stran. — (Varia ; 28. svazek)

Mužík, Jaroslav, 1950-

Lidské zdroje a personální management / Jaroslav Mužík, Pavel Krpálek. — Vydání I.. — Praha : Academia, 2017. — 190 stran : tabulky, grafy ; 24 cm. — (Společnost ; sv. 23)

Novák, Václav, 1977 říjen 8.-

Trhy práce v České republice po roce 1989 : regionální komparace politik zaměstanosti / Václav Novák, Marek Vokoun, František Stellner, Marek Vochozka, Robert Zeman. — 1. vydání. — Praha : Setoutbooks.cz, 2016. — 287 stran ; tabulky, grafy

Vrzáček, Petr, 1969-

Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace : manuál managementu neziskových organizací / Petr Vrzáček a kol.. — Vydání první. — Praha : Togga, spol. s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, 2017. — 236 stran : černobílé fotografie, ilustrace


5 – Filozofie a náboženství (76)Zpět

„Světový názor“ od Humboldta k Eagletonovi : komentovaná antologie textů k dějinám pojmu / Lukáš Borovička (ed.). — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 223 stran ; 24 cm. — (Společnost ; sv. 19)

Adorno, Theodor W., 1903-1969

Žargon autenticity : k německé ideologii / Theodor W. Adorno ; z německého originálu přeložila Alena Bakešová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2015. — 167 stran ; 16 cm. — (Europa ; svazek 49)

Ajvaz, Michal, 1949-

Kosmos jako sebeutváření / Michal Ajvaz. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 528 stran

Annas, Julia

Virtue and law in Plato and beyond / Julia Annas. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2017. — vi, 234 stran

App, Urs, 1949-

The birth of orientalism / Urs App. — Philadelphia ; Oxford : University of Pennsylvania Press, [2010]. — ©2010. — xviii, 550 stran : ilustrace, fotografie, grafická znázornění ; 23 cm. — (Encounters with Asia)

Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr.

Les Parties des animaux / Aristote ; traduction, présentation, notes et bibliographie par Pierre Pellegrin ; ouvrage publié avec le concours du Centre national du livre. — Édition bilingue. — Paris: Flammarion, [2011]. — ©2011. — 527 stran. — (GF Flammarion)

Balibar, Étienne, 1942-

Násilí a civilita / Étienne Balibar ; z francouzského originálu Violence et civilité … přeložil Josef Fulka ; doslov napsal Josef Fulka. — Vydání první. — Praha : Rybka Publishers : SOK – Sdružení pro levicovou teorii, 2016. — ©2010. — 251 stran : ilustrace ; 20 cm. — (SOK ; svazek 17)

Baumbauch, Jens David

The significance of votive offerings in selected Hera sanctuaries in the Peloponnese, Ionia and Western Greece / Jens David Baumbach. — Oxford : BAR, [2016]. — xv, 212 stran : černobílé ilustrace, plány. — (BAR international series ; 1249)

Bęben, Dariusz

Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia : studia z filozofii Jana Patočki / Dariusz Bęben. — Wydanie I.. — Katowice : Wydawnictwo Universytetu Śląskiego, 2016. — 228 stran. — (Prace naukowe Universytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; NR 3507)

Bergson, Henri, 1859-1941

Histoire de l’idée de temps : cours au collège de France : 1902-1903 / Henri Bergson. — 1re édition. — Paris : Presses universitaires de France, 2016. — 392 stran ; 22 cm

Bergson, Henri, 1859-1941

L’évolution du problème de la liberté : cours au Collège de France 1904-1905 / Henri Bergson. — 1re édition. — Paris : Presses universitaires de France, 2017. — 382 stran

Beyond the gnostic gospels : studies building on the work of Elaine Pagels / edited by Eduard Iricinschi, Lance Jenott, Nicola Denzey Lewis and Philippa Townsend. — [Tübingen] : Mohr Siebeck, [2013]. — ©2013. — x, 517 stran. — (Studien und Texte zu antike und Christentum = Studies and texts in antiquity and christianity, ISSN 1436-3003 ; 82)

Blaha, Josef, 1963-

Judaismus a láska : židovská filosofie a poesie napříč věky / Josef Blaha. — Vydání první. — Praha : Josef Blaha, 2017. — 142 stran ; 21 cm

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení / Marek Junek (ed.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : TOGGA, 2013. — 268 stran : ilustrace (převážně barevné)

Deleuze, Gilles, 1925-1995

Záhyb : Leibniz a baroko / Gilles Deleuze ; z francouzského originálu Pli: Leibniz et le Baroque přeložila Marie Caruccio Caporale. — Vydání první. — Praha : Herrmann & synové, 2014. — 239 stran : ilustrace

Divine creatures : animal mummies in ancient Egypt / edited by Salima Ikram. — First paperback edition. — Cairo ; New York : The American University in Cairo Press, 2015. — xx, 274 stran, [20 stran barevné obrazové přílohy] : černobílé ilustrace, mapy, plány, grafy
Divine powers in late antiquity / edited by Anna Marmodoro and Irini-Fotini Viltanioti. — First edition. — Oxford : oxford University Press, 2017. — xi, 288 stran

Dong, Zhongshu

Luxuriant gems of the spring and autumn / attributed to Dong Zhongshu ; edited and translated by Sarah A. Queen & John S. Major. — New York : Columbia University Press, [2016]. — ©2016. — xii, 681 stran ; 24 cm. — (Translations from the Asian classics)

Dunning, Benjamin H.

Spectres of Paul : sexual difference in early christian though / Benjamin H. Dunning. — Philadelphia : Penn – University of Philadelphia Press, [2011]. — ©2011. — x, 252 stran. — (Divinations: rereading late ancient religion)

Dynda, Jiří, 1988-

Slovanské pohanství : ve středověkých latinských pramenech / vybral, přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Jiří Dynda. — Vydání první. — Praha : Scriptorium : 2017. — 365 stran : černobílé ilustrace, mapy, faksimile

Elbel, Martin, 1971-

Město a klášter : Františkánský konvent v raně novověké Olomouci / Martin Elbel. — Vydání první. — Praha : NLN, 2017. — 234 stran : ilustrace, mapy, faksimile. — (Knižnice Dějin a současnosti ; 65. svazek)

Eliade, Mircea, 1907-1986

Šamanismus a archaické techniky extáze / Mircea Eliade ; přeložil Jindřich Vacek. — Vydání druhé. — Praha : Argo, 2017. — 436 stran ; 22 cm. — (Edice Capricorn ; svazek 21)

Evnine, Simon, 1959-

Making objects and events : a hylomorphic theory of artifacts, actions, and organisms / Simon J. Evnine. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2016. — xiv, 268 stran

Explorations in late scholasticism / Petr Dvořák and Tomáš Machula (editors). — First edition. — Prague : Filosofia, 2016. — 207 stran ; 21 cm

Fasora, Lukáš, 1972-

Kněžské identity v českých zemích (1820-1938) / Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Tomáš W. Pavlíček. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 319 stran : ilustrace, portréty, faksimile

From stoicism to platonism : the development of philosophy, 100 BCE-100 CE / edited by Troels Ensberg-Pedersen. — First published. — New York : Cambridge University Press, 2017. — x, 399 stran

Gaultier, Benoît

Qu’est-ce que le pragmatisme? / Benoît Gaultier. — Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 2016. — 126 stran. — (Chemins philosophiques, ISSN 1762-7184)

Hadot, Pierre, 1922-2010

Co je antická filosofie? / Pierre Hadot ; z francouzského originálu Qu’est-ce que la philosophie antique? … přeložila Magdalena Křížová. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2017. — 319 stran ; 21 cm. — (Dějiny idejí ; Svazek 6)

Halama, Ota, 1974-

Pikartské dialogy : Mikuláš Konáč z Hodíškova / Ota Halama. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 179 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. — (Středověk ; sv. 2)

Heidegger, Martin, 1889-1976

Původ uměleckého díla / Martin Heidegger ; přeložil Ivan Chvatík. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2016. — 119 stran ; 15 cm. — (Oikúmené. Malá řada ; svazek 19)

Herrmann, Friedrich-Wilhelm von, 1934-

Pravda o myšlení Martina Heideggera / Friedrich-Wilhelm von Herrmann ; sestavil, přeložil a k vydání připravil Aleš Novák. — Vydání první. — [Praha] : Togga, [2017]. — ©2017. — 109 stran

Hlaváček, Petr, 1974-

Čtrnáct svatých Pomocníků : k pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi / Petr Hlaváček. — Vydání první. — Praha : Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 411 stran : ilustrace. — (Fontes ; svazek 12)

Hoggard Creegan, Nicola

Animal suffernig & the problem of evil / Nicola Hoggard Creegan. — New York : Oxford University Press, [2013]. — ©2013. — xi, 206 stran

Hříbek, Tomáš

Jaké to je, nebo o čem to je? : místo vědomí v materiálním světě / Tomáš Hříbek. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2017. — 345 stran ; 21 cm

Ikram, Salima

Death and burial in ancient Egypt / Salima Ikram. — [2nd edition]. — Cairo ; New York : The American University in Cairo Press, 2015. — 241 stran : černobílé ilustrace, mapy, plány

Jiménez, Erick Raphael

Aristotle’s concept of mind / Erick Raphael Jiménez. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2017. — vii, 265 stran

Jiskra, Martin

Subjektivní tělo a život : esej o myšlení Michela Henryho / Martin Jiskra. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 222 stran

Korman, Daniel Z.

Objects : nothing out of the ordinary / Daniel Z. Korman ; illustrated by Dana Zemack. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — x, 251 stran : černobílé ilustrace

Küng, Hans, 1928-

Žena v dějinách křesťanství / Hans Küng ; z německého originálu Die Frau im Christentum … přeložila Petra Švecová. — Praha : Vyšehrad, 2017. — 130 stran. — (Teologie)

Landa, Ivan

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu / Ivan Landa, Jan Mervart a kol.. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2017. — 491 stran ; 21 cm. — (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 14)

La Subjectivation du sujet : études sur les modalités du rapport à soi-même / sous la direction de Rodolphe Calin et Olivier Tinland. — Paris : Hermann, [2017]. — ©2017. — 258 stran. — (Rue de la Sorbonne)

Laurent, Jérôme

L’éclair dans la nuit : Plotin et la puissance du Beau : un cours / Jérôme Laurent. — Chatou : Les éditions de La Transparence, 2011. — 214 stran. — (Philosophie)

Leunissen, Mariska

From natural character to moral virtue in Aristotle / Mariska Leunissen. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xxxii, 216 stran

MacFarquhar, Larissa

Strangers drowning : voyages to the brink of moral extremity / Larissa MacFarquhar. — [London] : Penguin Books, 2016. — ©2015. — xiv, 320 stran

Maimonides, 1135-1204

Výběr z korespondence / Maimonides ; [přeložili, úvodní studii a statě k jednotlivým textům napsali a poznámkami opatřili Daniel Boušek a Dita Rukriglová]. — Vyd. 1.. — Praha : Academia, 2010. — 387 stran. — (Judaica ; sv. 1.)

Marder, Michael

Plant-thinking : a philosophy of vegetal life / Michael Marder ; with foreword by Gianni Vattimo and Santiago Zabala. — New York : Columbia University Press, [2013]. — ©2013. — xviii, 223 stran

Marmodoro, Anna, 1975-

Everything in everything : Anaxagoras’s metaphysics / Anna Marmodoro. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — ix, 214 stran

Materia e causa materiale in Aritsotele e oltre / a cura di Cristina Viano. — Prima edizione. — Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2016. — xii, 193 stran. — (Studi di storia della filosofia antica ; 3)

McEachnie, Robert

Chromatius of Aquileia and the making of a christian city / Robert McEachnie. — London : Routledge, 2017. — ix, 194 stran

Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961

Fenomenologie vnímání / Maurice Merleau-Ponty ; přeložil Jakub Čapek. — 1. vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2013. — 559 stran. — (Knihovna novověké tradice a současnosti ; Svazek 81)

Michálek, Jiří, 1941-

Být místem Bytí : tři příspěvky ke studiu Martina Heideggera / Jiří Michálek. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 54 stran ; 20 cm. — (Filosofie)

Models, simulations, and representations / edited by Paul Humphreys and Cyrille Imbert. — First published. — New York ; London : Routledge, 2012. — xvii, 287 stran : grafická znázornění. — (Routledge studies in the philosophy of science ; 9)

Mokrejš, Antonín, 1932-

Jméno – objev a zmizení věci / Antonín Mokrejš. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2013. — 178 stran ; 24 cm. — (Společnost ; sv. 1)

O’Meara, Dominic J.

Cosmology and politics in Plato’s later works / Dominic O’Meara. — First published. — New York : Cambridge University Press, 2017. — xii, 157 stran : černobílé ilustrace, grafy

Órigenés, asi 185-asi 253

Traité des principes. Tome I, livres I et II / Origène ; introduction, texte critique de la vesion de Rufin, traduction par Henri Crouzel et Manlio Simonetti. — Paris : Éditions du CERF, 2017. — ©1978. — 413 stran. — (Sources chrétiennes ; № 252)

Pavlíček, Tomáš, 1982-

Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře 1848-1918 / Tomáš W. Pavlíček. — Vydání první. — Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.i., 2017. — 559 stran : ilustrace, portréty. — (České moderní dějiny ; 2)

Pragmatic perspectives in phenomenology / edited by Ondřej Švec and Jakub Čapek. — First published. — New York ; London : Routledge, 2017. — vi, 264 stran. — (Routledge research in phenomenology)

Pučalík, Marek, 1976-

Křižovníci v době vrcholného baroka : za generalátu Františka Matouše Böhmba 1722-1750 / Marek Pučalík. — Vydání první. — Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017. — 382 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 25 cm. — (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. XXVI)

Raven, Maarten J.

Egyptian magic : the quest for Thoth’s Book of Secrets / Maarten J. Raven. — Cairo ; New York : American University in Cairo Press, 2012. — 208 stran : barevné ilustrace ; 23 cm

Revel, Judith

Foucault, une pensée du discontinu / Judith Revel. — Paris : Mille et une nuits, [2010]. — ©2010. — 333 stran ; 20 cm. — (Essai)

Ricœur, Paul, 1913-2005

O sobě samém jako o jiném / Paul Ricoeur. — Vydání první. — Praha : OIKOYMENH, c2016. — ©2016. — 407 stran ; 21 cm. — (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 85)

Řecko-český Nový zákon : Novum Testamentum Graece : Nestle-Aland, 27. vyd. ; Nový zákon : český ekumenický překlad / [původní německý úvod s přihlédnutím k autorizované anglické verzi a latinský výklad zkratek a značek přeložil Josef Šimandl ; redakce Petr Fryš, Pavel Nápravník, Vladimír Petkevič]. — 1. vydání. — Praha : Česká biblická společnost ; Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2011. — 1758 stran ; 20 cm + 1 příloha (leták o rozměru 14 x 37 cm složen na 14 x 10 cm)

Sikora, Ondřej, 1977-

Kantova praktická metafyzika / Ondřej Sikora. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 309 stran

Steinbock, Anthony J., 1958-

Limit-phenomena and phenomenology in Husserl / Anthony J. Steinbock. — London ; New York : Rowman & Littlefield, 2017. — xvi, 165 stran

Svoboda, Jan, 1964-

Masarykův realismus a filosofie pozitivismu / Jan Svoboda. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2017. — 319 stran ; 21 cm. — (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 13)

Tarasenko, Mykola O.

Studies on the vignettes from chapter 17 of the Book of the Dead. I, the image of mś.w Bdšt in ancient Egyptian mythology / Mykola Tarasenko. — Oxford : Archaeopress, 2016-. — viii, 151 stran : ilustrace, faksimile. — (Archaeopress Egyptology ; 16)

Teleology in the ancient world : philosophical and medical approaches / edited by Julius Rocca. — First published. — New York : Cambridge University Press, 2017. — xv, 331 stran

Téra, Michal, 1976-

Perun – bůh hromovládce : sonda do slovanského archaického náboženství / Michal Téra. — Druhé opravené vydání. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 378 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 25 cm. — (Russia Altera ; svazek 8. Slavica ; svazek 3)

The Cambridge companion to ancient ethics / edited by Christopher Bobonich. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2017. — xi, 395 stran. — (Cambridge companions)
The Monastery and the microscope : conversations with the Dalai Lama on mind, mindfulness and nature of reality / edited by Wendy Hasenkamp with Janna R. White. — New Haven ; London : Yale University Press, [2017]. — ©2017. — xii, 385 stran : černobílé ilustrace, grafy
Tibetská kniha mrtvých : Bardo thödol : vysvobození v bardu skrze naslouchání / z tibetštiny přeložil Josef Kolmaš. — Vydání deváté, ve Vyšehradu šesté. — Praha : Vyšehrad, 2017. — 194 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274

Otázky o ctnostech II : láska a naděje / Tomáš Akvinský ; překlad, poznámky a úvod Tomáš Machula. — První vydání. — Praha : Krystal OP, 2014. — 325 stran : 21 cm. — (Aquinata ; svazek 20)

Tvrdý, Filip, 1976-

Nesnáze introspekce : svoboda rozhodování a morální jednání z pohledu filozofie a vědy / Filip Tvrdý. — Vydání první. — Praha : Togga, 2015. — 259 stran ; 18 cm. — (Polemos ; 12. svazek)

Vít, Jan, 1948-

Jan Patočka / Jan Vít. — Vydání 1.. — [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. — 23 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. — (Věda kolem nás, ISSN 2464-6245 ; 67. Osobnosti)

Vítková, Zuzana

Gnostický Adam : stvoření člověka a rajský příběh podle setovské mytologie / Zuzana Vítková. — Vydání první. — Praha : Herrmann & synové, 2017. — 197 stran ; 23 cm

Winter, Max

Hegels formale Geschichtsphilosophie / Max Winter. — [Tübingen] : Mohr Siebeck, [2015]. — ©2015. — xvii, 209 stran. — (Philosophische Untersuchungen, ISSN 1434-2650 ; 38)


7 – Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (4)Zpět

Dalrymple, William, 1965-

Deväť životov : hľadanie posvätného v súčasnej Indii / William Dalrymple ; preklad Ladislav Bodík. — Žilina : Absynt, 2017. — 326 stran : fotografie, mapy ; 19 cm. — (Prekliati reportéri)

Delisle, Guy, 1966-

Jeruzalém : rok v rozděleném světě / Guy Delisle ; barvy Lucie Firoudová & Guy Delisle ; z francouzského originálu přeložila Eva Poskočilová. — První vydání v českém jazyce. — Praha : BB/art, 2013. — 333 stran : ilustrace ; 24 cm

Jůnová Macková, Adéla, 1978-

Zapomenutí globetrotteři? : nedokončená cesta Karla a Otýlie Malých-Tatranských kolem světa 1922-1925 / Adéla Jůnová Macková, Libor Jůn, Petr Přebinda, Liberty Brožíková. — Praha : Aladin agency s.r.o., 2016. — 372 stran, 1 nečíslovaný složený list obrazové přílohy : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 24 cm

Sonkoly, Gábor 1969-

Historical urban landscape / Gábor Sonkoly. — Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, [2017]. — ©2017. — xiii, 189 stran : ilustrace


8 – Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (65)Zpět

App, Urs, 1949-

The birth of orientalism / Urs App. — Philadelphia ; Oxford : University of Pennsylvania Press, [2010]. — ©2010. — xviii, 550 stran : ilustrace, fotografie, grafická znázornění ; 23 cm. — (Encounters with Asia)

Balbín, Bohuslav, 1621-1688

Rozmanitosti z historie Království českého / Bohuslav Balbín ; z latinského originálu Miscellanea historica regni Bohemiae …, Decadis I., Liber I naturalis … přeložil Jiří A. Čepelák ; komentáři opatřili Stanislav Komárek, Václav Cílek a Jiří A. Čepelák. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2017. — 614 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm + 1 CD-ROM. — (Europa ; sv. 55)

Bárta, Milan, 1976-

Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989 / Milan Bárta, Jan Kalous, Daniel Povolný, Jerguš Sivoš, Pavel Žáček. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 583 stran

Bárta, Miroslav, 1969-

Lidé a dějiny : k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě / Miroslav Bárta, Martin Kovář a kolektiv autorů. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2017. — 861 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

Bartík, Jaroslav, 1990-

Neolitizace, aneb, Setkání generací / editoři Miroslav Popelka, Renata Šmidtová ; Jaroslav Bartík, Pavel Burgert, Josef Dufek, Ivan Cheben, Markéta Končelová, Jaromír Kovárník, Petr Květina, Ivan Pavlů, Juraj Pavúk, Noémi Beljak Pažinová, Miroslav Popelka, Kamila Remišová Věšínová, Petr Šída, Radomír Tichý, Lucie Vélová. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. — 335 stran : ilustrace

Berend, Nora

Central Europe in the high Middle Ages : Bohemia, Hungary and Poland c.900- c.1300 / Nora Berend, Przemyslaw Urbanczyk, Przemyslaw Wiszewski. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. — 536 stran

Berger, Peter L., 1929-2017

Dobrodružství náhodného sociologa : jak vysvětlit svět, a přitom nenudit / Peter L. Berger ; z anglického originálu … přeložil Jiří Ogrocký. — První vydání. — Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. — 265 sstram ; 21 cm

Bergman, Richard, 1956-

Ateliéry slavných / Richard Bergman. — První vydání. — Praha : Richard Bergman : a ProfiArt publishing, 2014. — 292 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm

Broklová, Eva, 1939-

Antonín Švehla : tvůrce politického systému / Eva Broklová. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2017. — 527 stran, 72 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile, 1 genealogická tabulka ; 21 cm. — (Paměť ; sv. 91)

Čapková, Helena, 1981-

Bedřich Feuerstein : cesta do nejvýtvarnější země světa / Helena Čapková. — Vyd. 1.. — Praha : KANT : Aula, 2014. — 212 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 24 cm

Deák, Dušan, 1973-

Farebná India / editori: Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová ; texty a preklady: Monika Bagalová, Dušan Deák, Monika Dorna, Katarína Džunková, Róbert Gáfrik, Helena Hadvigová, Matej Karásek, Anna Rácová, Michaela Samant, Denisa Uhliarová. — Bratislava : Perfekt, 2017. — 203 stran: barevné fotografie v textu

Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. 1. Teilband, Der Kampf um die Neuordnung Mitteleuropas / herausgegeben von Helmut Rumpler … in zusammenarbeit mit Harald Heppner und Erwin A. Schmidl … ; Redaktion Anatol Schmied-Kowarzik ; Register Gudrun Exner. — Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, [2016]. — ©2016. — 2 svazky ; 24 cm. — (Die Habsburgermonarchie 1848-1918 ; Band XI/1/1,2)
Divine creatures : animal mummies in ancient Egypt / edited by Salima Ikram. — First paperback edition. — Cairo ; New York : The American University in Cairo Press, 2015. — xx, 274 stran, [20 stran barevné obrazové přílohy] : černobílé ilustrace, mapy, plány, grafy

Dong, Zhongshu

Luxuriant gems of the spring and autumn / attributed to Dong Zhongshu ; edited and translated by Sarah A. Queen & John S. Major. — New York : Columbia University Press, [2016]. — ©2016. — xii, 681 stran ; 24 cm. — (Translations from the Asian classics)

Economies, monetisation and society in the West Slavic lands 800 – 1200 AD : Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II / edited by Mateusz Bogucki and Marian Rębkowski. — Szczecin : Wydawnictwo IAE PAN, 2013. — 380 stran : ilustrace (některé barevné)

Elbel, Martin, 1971-

Město a klášter : Františkánský konvent v raně novověké Olomouci / Martin Elbel. — Vydání první. — Praha : NLN, 2017. — 234 stran : ilustrace, mapy, faksimile. — (Knižnice Dějin a současnosti ; 65. svazek)

Fasora, Lukáš, 1972-

Kněžské identity v českých zemích (1820-1938) / Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Tomáš W. Pavlíček. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 319 stran : ilustrace, portréty, faksimile

Friðriksdóttir, Jóhanna Katrín

Women in old Norse literature : bodies, words and power / Jóhanna Katrín Friðriksdóttir. — First published. — New York : Palgrave Macmillan, 2013. — xiv, 192 stran. — (New middle ages)

Friedl, Jiří, 1976-

Dějiny Polska / Jiří Friedl, Tomasz Jurek, Miloš Řezník, Martin Wihoda. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 690 stran : ilustrace, mapy, portréty. — (Dějiny států)

Frischerová, Helena, 1906-1984

Dny mého života : vzpomínky na gulag / Helena Frischerová ; z ruského originálu Dni žizni … přeložila Radka Rubilina. — Vydání první. — Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. — 277 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. — (Paměť ; sv. 93)

Gauß, Karl-Markus, 1954-

Roztratení Nemci : na cestách po Litve, Spiši a pri Čiernom mori / Karl-Markus Gauss ; z nemeckého originálu preklad Petra Thomay. — Žilina : Absynt, 2017. — 187 stran : fotografie ; 19 cm. — (Prekliati reportéri)

Hall, Jonathan M.

Artifact & artifice : classical archaeology and the ancient historian / Jonathan M. Hall. — Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2014. — xvi, 258 stran : černobílé ilustrace, mapy, plány

Harmsen, Peter

Nanjing 1937 : battle for a doomed city / Peter Harmsen. — Philadelphia ; Oxford : Casemate Publishers, 2015. — ©2015. — 336 stran : fotografie, mapy ; 24 cm

Harris, Oliver J. T.

Archaeological theory in the new millennium : introducing current perspectives / Oliver J. T. Harris, Craig N. Cipolla. — First published. — London ; New York : Routledge, 2017. — 237 stran : ilustrace

Hatzky, Christine

Kubaner in Angola : Sud-Sud-Kooperation und Bildungstransfer 1976-1991 / Christine Hatzky. — Munchen : Oldenbourg Verlag, 2012. — 376 stran, 7 stran černobílých obrazových příloh: mapy. — (Studien zur Internationalen Geschichte ; Band 28)

Høgel, Christian

The human and the humane : humanity as argument from Cicero to Erasmus / Christian Høgel. — Göttingen : V&R unipress ; Taipei : National Taiwan University Press, [2015]. — ©2015. — 130 stran. — (Reflections on (in) humanity, ISSN 2198-5278 ; Volume 8)

Kapitoly z obecných dějin : panu profesorovi s láskou… / M. Kovář a V. Drška (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 331 stran. — (Fontes ; 10. svazek)

Kévorkian, Raymond H., 1953-

The Armenian genocide : a complete history / Raymond Kévorkian. — London ; New York : I.B. Tauris, [2011]. — ©2011. — viii, 1029 stran : mapy ; 26 cm

Klabjan, Borut, 1976-

Češi a Slováci na Jadranu : vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848-1948 / Borut Klabjan ; ze slovinštiny přeložila Jana Špirudová. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 239 stran ; 19 cm. — (Fontes ; 13. svazek)

Lustig, Arnošt, 1926-2011

Krásně jsem si početl : Izrael, Jugoslávie, USA – Československo : 1968-1973 : korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou Hankou / Arnošt Lustig. — Vydání první. — V Praze : Mladá fronta, 2016. — 206 stran : ilustrace, fotografie (některé barevné), portréty, faksimile ; 29 cm

Mac Sweeney, Naoíse, 1982-

Community identity and archaeology : dynamic communities at Aphrodisias and Beycesultan / Naoise Mac Sweeney. — Ann Arbor : University of Michigan Press, 2011. — ©2011. — viii, 266 stran : ilustrace

Mac Sweeney, Naoise, 1982-

Foundation myths and politics in ancient Ionia / by Naoise Mac Sweeney. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — ©2013. — xiv, 239 stran : ilustrace. — (Cambridge classical studies)

Malý, Radek, 1977-

Franz Kafka : člověk své i naší doby / napsal Radek Malý, překlady z díla Franze Kafky pořídil autor, ilustrovala Renáta Fučíková. — V českém jazyce vydání první. — Praha : Práh, 2017. — 100 nečíslovaných stran : ilustrace ; 24 cm

Mountjoy, P. A.

Troy VI middle, VI late and VII : the mycenaean pottery / P. A. Mountjoy. — Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2017. — 464 stran ilustrace. — (Studia Troica. Monographien ; 9)

Nekola, Martin, 1982-

České Chicago / Martin Nekola. — Praha : NLN, 2017. — 103 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány. — (Knižnice dějin a současnosti ; svazek 64)

Palacký, František, 1798-1876

Dějiny národu českého / František Palacký. — Sedmnácté souborné vydání, v Ottově nakladatelství první. — Praha : Ottovo nakladatelství, 2017. — 5 svazků (415; 447; 591; 575; 527 stran) : ilustrace ; 25 cm

Paris, carrefour culturel autour de 1500 / sous la direction d’Olivier Millet & Luigi-Alberto Sanchi. — Paris : PUPS, 2016. — 324 stran : ilustrace, noty, faksimile ; 24 cm. — (Cahiers V.L. Saulnier ; 33)

Pavlíček, Tomáš, 1982-

Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře 1848-1918 / Tomáš W. Pavlíček. — Vydání první. — Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.i., 2017. — 559 stran : ilustrace, portréty. — (České moderní dějiny ; 2)

Pearl, Sharrona

About faces : physiognomy in nineteenth-century Britain / Sharrona Pearl. — Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, 2010. — xii, 288 stran : černobílé ilustrace

Pelikán, Jan, 1959-

Novými cestami : Kosovo v letech 1958-1969 / Jan Pelikán. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 400 stran ; 21 cm. — (Varia ; 22. svazek)

Pharaoh’s land and beyond : ancient Egypt and its neighbors / edited by Pearce Paul Creasman and Richard H. Wilkinson. — New York, NY : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xx, 347 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku : od počátků do roku 1347 / vydali Lenka Blechová, Eva Doležalová, Martin Musílek, Jana Zachová ve spolupráci s Danielem Polakovičem a Tamásem Visi. — 1. vydání. — Praha : Historický ústav AV ČR : Filosofia, 2015. — lxviii, 307 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa ; 25 cm. — (Archiv Český = Archivum Bohemicum ; díl XLI)

Rosenberg, Martina, 1963-

Mami, kdy už konečně umřeš? / Martina Rosenberg ; z německého originálu Mutter, wann stirbst du endlich? přeložila Štěpánka Podlešáková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2016. — 167 stran ; 21 cm

Segal, Arthur

Exacavations of the Hellenistic Site in Kibbutz Sha’ar-Ha’Amakim (Gaba) : Final Report / Arthur Segal, Jolanta Mlynarczyk, Mariusz Burgajewicz. — Second, Revised Edition. — Haifa : The Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa, 2014. — 248 stran : il. ; 30 cm

Selner, Martin, 1984-

Autismus & Chardonnay / Martin Selner. — Vydání první. — V Praze : Paseka : Pasparta, 2017. — 119 stran ; 20 cm

Shelach-Lavi, Gideon

The archaeology of early China : from prehistory to the Han dynasty / Gideon Shelach-Lavi. — New York : Cambridge University Press, [2015]. — ©2015. — vii-xviii, 373 stran ; 25 cm

Schofield, Michael, 1976-

Svět malé January : pád malého děvčátka do propasti šílenství a boj jejího otce za její záchranu / Michael Schofield ; přeložila Lenka Němečková. — První vydání. — V Praze : Triton, 2014. — 294 stran ; 20 cm

Sidon, Karol, 1942-

Sen o mém otci ; Sen o mně / Karol Sidon. — Vydání třetí (v nakl. Akropolis první). — Praha : Akropolis, 2016. — 403 stran ; 16 cm

Souček, Karel, 1915-1982

Karel Souček : život v obrazech – obrazy života. — Vydání první. — Kladno : Halda, 2015. — 201 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm

Springer, Filip, 1982-

Miedzianka : příběh zániku / Filip Springer ; přeložil Martin Veselka. — Žilina : Absynt , 2017. — 266 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Prokletí reportéři)

Suchý, Václav, 1923-

Cesta do neznáma : život v kapitalistickém ráji / Václav Suchý. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. — 119 stran : ilustrace ; 17 cm

Šístek, František, 1977-

Dějiny Černé Hory / František Šístek. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 614 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile. — (Dějiny států)

The Prague sacramentary : culture, religion, and politics in late eighth-century Bavaria / edited by Maximilian Diesenberger, Rob Meens and Els Rose. — Turnhout : Brepols, 2016. — xii, 261 stran ; 24 cm. — (Cultural encounters in late antiquity and the Middle Ages ; volume 21)
Uzel na kapesníku : vzpomínka a narativní konstrukce dějin / M. Poliaková, J. Raška, V. Smyčka (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 176 stran. — (Varia ; 25. svazek)

Váchal, Josef, 1884-1969

Až do hrobu tmavýho : vzájemná korespondence Josefa Váchala a Josefa Hodka z let 1912-1969 / k vydání připravila Hana Klínková. — Vydání první. — Praha : Trigon, 2016. — 862 stran, 30 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 28 cm

Vesperini, Pierre

Lucrèce : archéologie d’un classique européen / Pierre Vesperini. — [Paris] : Fayard, [2017]. — ©2017. — 414 stran : černobílé ilustrace. — (Épreuve de l’histoire)

Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República Dominicana / coordinador Josef Opatrný. — 1a edición. — Praga : Universidad Carolina, Editorial Karolinum, 2017. — 137 stran ; 23 cm. — (Ibero-Americana Pragensia. Supplementum ; 46)

Vít, Jan, 1948-

Jan Patočka / Jan Vít. — Vydání 1.. — [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. — 23 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. — (Věda kolem nás, ISSN 2464-6245 ; 67. Osobnosti)

Williams, Gareth D.

Pietro Bembo on Etna : the ascent of a Venetian humanist / Gareth D. Williams. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xiv, 416 stran, [16] stran obrazové přílohy

Yao, Alice

The ancient highlands of southwest China : from the Bronze Age to the Han empire / Alice Yao. — Oxford : Oxford University Press, [2016]. — ©2016. — xi, 270 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. — (Oxford studies in the archaeology of ancient states)

Yu, Yingshi, 1930-

Chinese History and Culture / Ying-shih Yü ; with the editorial assistance of Josephine Chiu-Duke and Michael S. Duke. — New York : Columbia University Press, [2016]. — ©2016. — 2 svazky ; 25 cm. — (Masters of Chinese studies)


9 – Hudba (34)Zpět

Nationes, Gentes und die Musik im Mittelalter. — Berlin : De Gruyter, 2014. — 472 stran : ilustrace

Bent, Margaret, 1940-

Magister Jacobus de Ispania : Author of the Speculum musicae / Margaret Bent. — Farnham : Ashgate, 2015. — 211 stran. — (Royal Musical Association Monographs ; 28)

Colton, Lisa

Angel song : Medieval english music in history / Lisa Colton. — Abingdon : Routledge, 2017. — x, 192 stran

Cultural histories of noise, sound and listening in Europe, 1300-1918 / edited by Ian Biddle and Kirsten Gibson. — London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017. — xii, 279 stran : ilustrace, noty, fotografie

Duffin, Ross W.

The music treatises of Thomas Ravenscroft : Treatise of practicall musicke and a briefe discourse / Ross W. Duffin. — Farnham : Ashgate, 2014. — xii, 244 stran

Eroticism in early modern music / edited by Bonnie J. Blackburn and Laurie Stras. — Farnham : Ashgate, 2015. — xvii, 307 stran

Fleming, Michael

Early English viols : instruments, makers and music / Michael Fleming and John Bryan. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. — xxi, 373 stran : ilustrace, noty. — (Music and material culture series)

Gender and Song in Early Modern England / Edited by Leslie C. Dunn, Vassar College, USA and Katherine R. Larson, University of Toronto, Canada. — Farnham : Ashgate, 2014. — xiv, 219 stran : ilustrace. — (Women and gender in the early modern world)
Glazbene migracije u rano moderno doba : ljudi, tržišta, obrasci i stilovi / Urednica Vjera Katalinić. — Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo, 2016. — 329 stran. — (Muzikološki zbornici ; Br. 18)

Greer, David

Manuscript inscriptions in early English printed music / David Greer. — Surrey : Ashgate, 2015. — xx, 206 stran : ilustrace, notové ukázky. — (Music and material culture)

Harley, John, 1928-

Thomas Tallis / John Harley. — Farnham : Ashgate, 2015. — xviii, 277 stran

Henze, Catherine A.

Robert Armin and Shakespeare’s performed songs / by Catherine A. Henze ; with new performance editions of seventeen songs by Lawrence Lipnik. — Abingdon : Routledge, 2017. — xi, 204 stran

Imago musicae : International yearbook of musical iconography. XXIX / Edenda curavit Björn R. Tammen cum Antonio Baldassarre, Christina Bordas, Gabriela Currie, Nicoletta Guidobaldi atque Philippe Vendrix :. — Lucca : Libreria Musicale Italiana, 2017. — 183 stran. — (Imago musicae ; XXIX)

Janke, Andreas,

Die Kompositionen von Giovanni Mazzuoli, Piero Mazzuoli und Ugolino da Orvieto im San-Lorenzo-Palimpsest (ASL 2211) / Andreas Janke. — Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2016. — 225 stran : notové přílohy, ilustrace. — (Musica Mensurabilis ; Band 7)

Jennings, Lauren McGuire

Senza vestimenta : the literary tradition of trecento song / Lauren McGuire Jennings. — Farnham, Surrey : Ashgate, 2014. — XXIII, 288 stran : ilustrace, tabulky, faksimile. — (Music and material culture series)

Journal of the Alamire Foundation. Volume 8 / General editors: David J. Burn, Sarah Ann Long. — Leuven : Brepols, 2016. — 2 svazky. — (Journal of the Alamire Foundation ; 8)

Lambertus

The ‚ars musica‘ attributed to magister Lambertus/Aristoteles / Lambertus/Aristoteles ; Christian Meyer (editor) ; Karen Desmond (translator) ; with an introduction and critical notes by Christian Meyer ; translated by Barbara Haggh-Huglo. — Farnham : Ashgate, 2015. — xxxviii, 127 stran. — (Royal musical association monographs ; 27)

Maria in Hymnus und Sequenz : Interdisziplinäre mediävistische Perspektiven / Herausgegeben von Eva Rothenberger und Lydia Wegener. — Berlin : Walter de Gruyter, [2017]. — ©2017. — 468 stran. — (Liturgie und Volkssprache. Studien zur Rezeption und Produktion geistlicher Lieder in Mittelalter und Früher Neuzeit)

McKinney, Timothy R., 1956-

Adrian Willaert and the Theory of Interval Affect : The Musica nova Madrigals and the Novel Theories of Zarlino and Vincentino / Timothy R. McKinney, Baylor University, USA. — London : Routledge, 2010. — xiii, 318 stran : notové ukázky

Memelsdorff, Pedro

The Codex Faenza 117 : Instrumental Polyphony in Late Medieval Italy. Volume I, Introductory Study / Introductory Study and Facsimile Edition by Pedro Memelsdorff. — Lucca : Libreria Musicale Italiana, [2012]. — ©2012. — 254 stran : obrazové přílohy, faksimile, tabulky, noty. — (Ars Nova ; Nuova serie III)

Memelsdorff, Pedro

The Codex Faenza 117 : Instrumental Polyphony in Late Medieval Italy. Volume II, Facsimile Edition / Introductory Study and Facsimile Edition by Pedro Memelsdorff. — Lucca : Libreria Musicale Italiana, [2012]. — ©2012. — faksimile. — (Ars Nova ; Nuova serie III)

Meyer, Christian, 1952-

Catalogue des manuscrits notés du Moyen Âge. 4, Collections du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie. I, Abbeville, Amiens, Arras, Bergues, Boulogne-sur-Mer, Cambrai / Christian Meyer ; avec la collaboration de Barbara Haggh-Huglo et Shin Nishimagi. — Turnhout : Brepols, 2014. — 369 stran. — (Catalogue des manuscrits notés du Moyen Âge conservés dans les bibliothèques publiques de France)

Meyer, Christian, 1952-

Catalogue des manuscrits notés du Moyen Âge. 4, Collections du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie. II, Chantilly, Douai, Laon, Lille, Saint-Omer, Saint-Quentin, Soissons, Valenciennes / Christian Meyer. — Turnhout : Brepols, 2014. — 324 stran. — (Catalogue des manuscrits notés du Moyen Âge conservés dans les bibliothèques publiques de France)

Music migration in the early modern age : Centres and peripheries – people, works, styles, paths of dissemination and influence / Jolanta Guzy-Pasiak, Aneta Markuszewska, Eds.. — Warsaw : Liber pro arte, 2016. — 356 stran
Passaggio in Italia : Music on the grand tour in the seventeenth century / edited by Dinko Fabris and Margaret Murata. — Turnhout : Brepols, 2015. — 276 stran
Stimme und Performanz in der mittelalterlichen Literatur / herausgegeben von Monika Unzeitig, Angela Schrott, Nine Miedema. — Berlin : Walter de Gruyter, 2017. — 502 stran : faksimile, obrazové přílohy. — (Historische Dialogforschung ; Band 3)
The motet around 1500 : On the relationhship of imitation and text treatment? / Edited by Thomas Schmidt-Beste. — Turnhout : Brepols, 2012. — 569 stran
The sounds and sights of performance in early music : Essays in honour of Timothy J. McGee / edited by Maureen Epp and Brian E. Power. — Abingdon : Routledge, 2016. — xv, 291 stran

Trocmé-Latter, Daniel

The singing of the Strasbourg protestants / Daniel Trocmé-Latter. — Farnham : Ashgate, 2015. — xvi, 385 stran

Voices and texts in early modern italian society / edited by Stefano Dall’Aglio, Brian Richardson and Massimo Rospocher. — Abingdon : Routledge, 2017. — 262 stran

11 – Jazyk, lingvistika a literatura (83)Zpět

Alimov, V. V.

Teorija perevoda :i posobije dlja lingvistov-perevodčikov / V.V. Alimov. — Moskva : LENAND, 2016. — 237 stran

Archer, Jodie

The bestseller code / Jodie Archer and Matthew L. Jockers. — London : Penguin Books, 2017. — ©2016. — 242 stran

Arokianathan, S.

Spoken Tamil for foreigners / by S. Arokianathan. — First edition. — Podnichery : Podnichery University, 2012. — lx, 181 stran

Attridge, Derek, 1945-

The singularity of literature / Derek Attridge ; with a new preface by the author. — London ; New York : Routledge, 2017. — xxiii, 221 stran ; 20 cm. — (Routledge classics)

Attridge, Derek, 1945-

The work of literature / Derek Attridge. — First published 2015, first published in paperback 2017. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — 324 stran : ilustrace ; 22 cm

Azov, Andrej

Poveržennyje bukvalisty : iz istorii chudožestvennogo perevoda SSSR v 1920-1960-je gody / Andrej Azov. — Moskva : Izdatel’skij dom Vysšej školy ekonomiki, 2013. — 298 stran ; 21 cm. — (Issledovanija kul’tury)

Baer, Brian James

Translation and the making of modern Russian literature / Brian James Baer. — New York : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Inc., 2016. — ix, 213 pages ; 23 cm. — (Literatures, cultures, translation)

Baerman, Matthew

The Oxford handbook of inflection / edited by Matthew Baerman. — First published 2015, first published in paperback 2017. — New York, NY : Oxford University Press, 2015. — xxi, 688 stran. — (Oxford handbooks in linguistics)

Bartos, Ewa

Figury braku : o prozie Stanisława Dygata / Ewa Bartos. — Wydanie I.. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. — 274 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3491)

Bazylev, V. N.

Didaktika perevoda : učebnoje posobije / V.N. Bazylev. — Moskva : Flinta : Nauka, 2013. — 224 stran

Bichlmeier, Harald, 1969-

Studien zur Verwendung der Lokalpartikeln im Mykenischen / Harald Bichlmeier. — Wiesbaden : Reichert, 2014. — x, 136 stran

Blažek, Václav, 1959-

Raní Indoevropané v Centrální Asii a Číně : kulturní vztahy v zrcadle jazyka / Václav Blažek a Michal Schwarz. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 305 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm

Blinková Pelánová, Eva, 1978-

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval / Eva Blinková Pelánová. — Vydání první. — Praha Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 234 stran. — (Mnemosyne ; 11. svazek)

Boldan, Kamil, 1966-

Bohemia and Moravia. Volume I, The reception of antiquity in Bohemian book culture from the beginning of printing until 1547 / Kamil Boldan, Borek Neskudla, Petr Voit. — 1st pub.. — Turnhout : Brepols, 2014. — ©2014. — 288 stran : faksimile ; 24 cm. — (Europa humanistica ; 12)

Brinton, Laurel J., 1953-

The English language : a linguistic history / Laurel J. Brinton & Leslie K. Arnovick. — Third edition. — Oxford : Oxford University Press, 2017. — ©2017. — xxi, 618 stran : ilustrace, mapy, grafická znázornění, faksimile, fotografie

Cognitive exploration of language and linguistics / edited by René Dirven, Marjolijn Verspoor. — 2nd rev. ed.. — Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, [2014]. — ©2014. — xii, 277 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Cognitive Linguistics in Practice, ISSN 1388-6231 ; volume 1)
Crossing between tradition and modernity : essays in commemoration of Milena Doleželová-Velingerová (1932-2012) / edited by Kirk A. Denton. — First English edition. — Prague : Karolinum Press, 2016. — 317 stran : fotografie ; 23 cm

Čajkovskij, Roman Romanovič, 1939-

Chudožestvennyj perevod kak vid mežkul’turnoj kommunikacii : osnovy teorii : monografija / R.R. Čajkovskij, N.V. Voronevskaja, Je.L. Lysenkova, Je.V. Charitonova. — Moskva : Flinta : Nauka, 2014. — 220 stran ; 21 cm

Čechová, Mariana

Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov / Mariana Čechová, Ľubomír Plesník. — Nitra Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2016. — 122 stran : grafy 21 cm

Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache / Věra Janíková, Hana Andrášová (Hrsg.). — 1. Auflage. — Brno : Tribun EU, 2015. — 372 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. — (Librix.eu)
Dictionnaire Robespierre : lexicométrie et usages langagiers : outils pour une histoire du lexique de l’Incorruptible. Tome I / Cesare Vetter, Marco Marin, Elisabetta Gon. — Trieste : EUT, Edizioni Università di Trieste, 2015-. — 768 stran : ilustrace ; 24 cm

Dross, Juliette

Voir la philosophie : les représentations de la philosophie à Rome : rhétorique et philosophie, de Cicéron à Marc Aurèle / par Juliette Dross. — Paris : Belles lettres, 2010. — 413 stran. — (Collection d’Études anciennes. Série latine ISSN 1151-826X 71°)

Dvořáková, Klára, 1990-

Ty jo, to seš dobrá! : jak se skládají komplimenty v češtině / Klára Dvořáková. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 177 stran ; 21 cm. — (Lingvistika)

Encyclopedia of ancient Greek language and linguistics / general editor: Georgios K. Giannakis ; associate editors Vit Bubenik, Emilio Crespo, Chris Golston, Alexandra Lianeri, Silvia Luraghi, Stephanos Matthaios. — Leiden ; Boston : Brill, 2014. — 3 svazky : ilustrace ; 28 cm

Fischer, Otokar, 1883-1938

Literární studie a stati / Otokar Fischer ; uspořádal Josef Čermák ; ve strojopisu k vydání připravil Emanuel Macek. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014-2015. — 2 svazky ; 22 cm

Friðriksdóttir, Jóhanna Katrín

Women in old Norse literature : bodies, words and power / Jóhanna Katrín Friðriksdóttir. — First published. — New York : Palgrave Macmillan, 2013. — xiv, 192 stran. — (New middle ages)

García Salido, Marcos

Pronombres y afijos personales. Estudio con datos de español conversacional / tesis de doctorado realizada por Marcos García Salido y dirigida por Victoria Vázquez Rozas. — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, 2011. — 434 stran

Handbook of business communication : linguistic approaches / edited by Gerlinde Mautner and Franz Rainer with Christopher Ross. — Boston, [Massachusetts] ; Berlin, [Germany] : De Gruyter Mouton, 2017. — ©2017. — 712 stran. — (Handbooks of applied linguistics ; volume 13)

Havlová, Eva, 1929-2010

Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích / Eva Havlová. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 148 stran ; 24 cm. — (Studia etymologica Brunensia ; 21)

Hawhee, Debra

Rhetoric in tooth and claw : animals, language, sensation / Debra Hawhee. — Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2017. — xiii, 248 stran

Horáková, Martina, 1974-

Inscribing difference and resistance : indigenous women’s personal non-fiction and life writing in Australia and North America / Martina Horáková. — First published. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017. — 207 stran ; 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 463)

Hoxby, Blair, 1966-

What was tragedy? : theory and the early modern canon / Blair Hoxby. — First published 2015, first published in paperback 2017. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — x, 366 stran : ilustrace ; 24 cm

Jennings, Lauren McGuire

Senza vestimenta : the literary tradition of trecento song / Lauren McGuire Jennings. — Farnham, Surrey : Ashgate, 2014. — XXIII, 288 stran : ilustrace, tabulky, faksimile. — (Music and material culture series)

Jisl, Lumír, 1921-1969

Čínský deník / Lumír Jisl ; Luboš Bělka, Pavel Šindelář eds.. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2016. — 315 stran

Klubko Ariadnino : podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi / uspořádal Daniel Vojtěch. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 267 stran ; 19 cm. — (Trivium ; 6. svazek)

Kolinská, Klára, 1967-

České recepce „ostatních literatur v angličtině“ = Czech receptions of „other literatures in English“ / Klára Kolinská a kol.. — První vydání. — Prague : Metropolitan University Prague Press, 2016. — 230 stran ; 21 cm

Kotková, Radomila

Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským / Radomila Kotková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 153 stran : ilustrace, grafy, faksimile ; 23 cm

Latin linguistics in the early 21st century : acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th-11th, 2011 / edited by Gerd V. M. Haverling. — Uppsala : Uppsala universitet, 2015. — vi, 652 stran. — (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Latina Upsaliensia, ISSN 0562-2859 ; 35)

Liebert, Rana Saadi

Tragic pleasure from Homer to Plato / Rana Saadi Liebert. — First published. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2017. — ix, 218 stran

Litteratur inter artes : nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter / Unni Langås og Karin Sanders (red.). — Kristiansand : Portal, [2016]. — ©2016. — 428 stran : ilustrace (převážně barevné), 25 cm

Lustig, Arnošt, 1926-2011

Krásně jsem si početl : Izrael, Jugoslávie, USA – Československo : 1968-1973 : korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou Hankou / Arnošt Lustig. — Vydání první. — V Praze : Mladá fronta, 2016. — 206 stran : ilustrace, fotografie (některé barevné), portréty, faksimile ; 29 cm

Machado, Luís Toledo

António de Alcântara Machado e o modernismo / Luís Toledo Machado. — Rio de Janeiro : Livraria José Olympio, 1970. — 149 stran ; 21 cm

Malá, Markéta, 1967-

English copular verbs : a contrastive corpus-supported view / Markéta Malá. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 254 stran : grafy. — (Trivium ; 5. svazek)

Marinelli-König, Gertraud, 1950-

Die böhmischen Länder in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805-1848) : Tschechische nationale Wiedergeburt – Kultur- und Landeskunde von Böhmen, Mähren und Schlesien – Kulturelle Beziehungen zu Wien / Gertraud Marinelli-König. — Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011-. — svazků : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. — (Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse ; Band 801, 836, 855, 867) (Veröffentlichungen zur Literaturwissenschaft ; Nr. 28, 29, 31, 32)

Maritain, Raissa, 1883-1960

Situace poezie / Raissa Maritainová, Jacques Maritain ; přeložil a doslov napsal Karel Šprunk. — Vydání první. — Praha : Triáda, 2017. — 112 stran ; 19 cm. — (Delfín ; svazek 179)

Meyer, Michel

What is rhetoric? / Michel Meyer. — First edition published 2017. — New York, NY : Oxford University Press, 2017. — 250 stran

Neljubin, Lev L’vovič

Vvedenije v techniku perevoda : (kognitivnyj teoretiko-pragmatičeskij aspekt) : učebnoje posobije / L.L. Neljubin. — 6-je izdanije, stereotipnoje. — Moskva : Flinta : Nauka, 2016. — 212 stran : ilustrace ; 21 cm

Novikova, M. G.

Mera smysla, aktualʹnoje členenije i adekvatnostʹ perevoda : monografija︡ / M.G. Novikova. — Moskva : Flinta, 2012. — 206 stran : ilustrace ; 21 cm

Paměť válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Válka a konflikt v české literatuře / Alexaner Kratochvil, Jiří Soukup (eds.). — Vydání první. — Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. v nakladatelství Filip Tomáš — Akropolis, 2016. — 427 stran

Petkevič, Vladimír, 1954-

Morfologická homonymie v současné češtině / Vladimír Petkevič. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny ; Český národní korpus, 2014. — 587 stran ; 23 cm. — (Studie z korpusové lingvistiky ; 22)

Pistorius, Jiří, 1922-2014

Bibliografie díla F.X. Šaldy / Jiří Pistorius, Emanuel Macek ; k vydání připravili, úvod napsali, soupisy a rejstříky sestavili Michael Špirit, Luboš Merhaut, Jan Wiendl. — Vydání první. — Praha : Institut pro studium literatury, 2017. — 687 stran ; 21 cm

Plecháč, Petr, 1985-

Kapitoly z korpusové versologie / Petr Plecháč, Robert Kolár. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2017. — 135 stran : ilustrace ; 26 cm

Pražské sorabistické studie II. : k 360. výročí narození pražského sochaře lužickosrbského původu Matěje Václava Jäckela (1655-1738) / editoři Marcel Černý, Petr Kaleta, Eliška Papcunová. — Praha : Společnost přátel Lužice : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ; Budyšin : Serbski institut, 2016. — 302 stran, 40 stran obrazových příloh : ilustrace; 21 cm. — (Česko-lužická historie ; č. 6)
Prozodické spisy raného obrození / uspořádání, ediční příprava, vysvětlivky, metrický slovník a rejstřík Jakub Říha ; ediční příprava a komentář Petra Hesová (Zlomky) a Jakub Říha (Česká prozódie/Prozódie, Počátky) ; překlad textů Josefa Dobrovského Robert Kolár. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 261 stran. — (Varia ; 34. svazek)
Psycholinguistic approaches to meaning and understanding across languages / Barbara Hemforth, Barbara Mertins, Cathrine Fabricius-Hansen, editors. — Cham : Springer, 2014. — xii, 251 stran. — (Studies in theoretical psycholinguistics ; 44)

Radan, Mihaǰ N.

Fonetika i fonologiǰa karaševskih govora danas : prilog proučavanju srpskih govora u Rumuniǰi / Mihaǰ N. Radan. — Novi Sad : Filozofski fakultet, 2015. — 430 stran : ilustrace

Skillman, Nikki

The lyrics in the age of the brain / Nikki Skillman. — First printing. — Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, 2016. — 342 stran

Srpsko ǰezičko nasleđe na multikulturnom prostoru Banata : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološkom, istoriǰskom i teološkom fakultetu sa Zapadnog univerziteta u Temišvaru (Temišvar, 19-21. oktobar 2012.) / priredio: Mihaǰ N. Radan. — Temišvar : Savez Srba u Rymuniǰi, 2013. — 272 stran. — (Posebna izdanja. Naučna literatura ; knjiga 16)
Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin / Alenka Jensterle-Doležalová, Jasna Honzak Jahić, Andrej Šurla (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 552 stran. — (Varia ; sv. 27)

Storchová, Lucie, 1979-

Bohemia and Moravia. Volume II, Bohemian school humanism and its editorial practices (ca. 1550-1610) / Lucie Storchová. — 1st pub.. — Turnhout : Brepols, 2014. — ©2014. — 369 stran : faksimile ; 25 cm. — (Europa humanistica ; 16)

Sùil air an t-Saoghal : buaidhean eadar-nàiseanta air sgrìobhadh sa Ghàidhlig / air a dheasachadh le Pàdraig MacAoidh agus Niall O’Gallagher. — Isle of Skye : Clo Ostaig, 2013. — 174 stran ; 22 cm

Szita, Szilvia, 1972-

MagyarOK / Szita Szilvia, Pelcz Katalin. — Első kiadás. — [Pécs] : Pécsi Tudományegyetem, 2013-. — 6 svazků : ilustrace, mapy ; 29 cm

Šebesta, Karel, 1948-

Druhý a cizí jazyk : osvojování a vyučování : terminologický slovník / Karel Šebesta a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 121 stran ; 21 cm. — (Varia ; 30. svazek)

Tarrant, R. J. (Richard John), 1945-

Texts, editors, and readers : methods and problems in Latin textual criticism / Richard Tarrant. — Cambridge : Cambridge University Press, [2016]. — ©2016. — xii, 192 stran. — (Roman literature and its contexts)

The changing English language : psycholinguistic perspectives / edited by Marianne Hundt, Sandra Mollin, Simone E. Pfenninger. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2017. — 410 stran. — (Studies in English Language)
The Oxford handbook of compounding / edited by Rochelle Lieber and Pavol Štekauer. — First published in paperback 2011. — Oxford : Oxford University Press, 2011. — xx, 691 stran : ilustrace ; 26 cm. — (Oxford handbooks in linguistics)
The Oxford handbook of corpus phonology / edited by Jacques Durand, Ulrike Gut, Gjert Kristoffersen. — First published in paperback 2017. — Oxford : Oxford University Press, 2017. — 662 stran ; 25 cm. — (Oxford handbooks in linguistics)
The Oxford handbook of derivational morphology / edited by Rochelle Lieber and Pavol Štekauer. — First published in paperback 2017. — Oxford : Oxford University Press, 2017. — 927 stran ; 25 cm. — (Oxford handbooks in linguistics)
The Oxford handbook of historical phonology / edited by Patrick Honeybone and Joseph Salmons. — First published 2015, first published in paperback 2017. — Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2015. — xv, 792 stran : grafická znázornění. — (Oxford handbooks in linguistics)
The Oxford handbook of the word / edited by John R. Taylor. — First published in paperback 2017. — Oxford : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xviii, 864 stran ; 25 cm
The Routledge handbook of English as a Lingua Franca / edited by Jennifer Jenkins, Will Baker and Martin Dewey. — Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, [2018]. — xix, 620 stran. — (Routledge handbooks in applied linguistics)
Tradice a proměny : mýtus, historie a fikce v Asii / David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 238 stran ; 21 cm. — (Varia ; 23. svazek)
Tradition and Modernity : new essays in Irish studies / edited by Radvan Markus, Hana Pavelková, Einat Adar and Michaela Marková. — Prague : Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2014. — 128 stran ; 24 cm
Translatologické štúdie : teória, história a prax umeleckého prekladu v románskych krajinách : (vybrané texty) / Paulína Šišmišová (ed.). — Bratislava : AnaPress, 2010. — 238 text ; 21 cm

Valková, Jarmila, 1978-

Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí / Jarmila Valková. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 146 stran. — (Varia ; 24. svazek)

Van Laer, Sophie

La préverbation en latin : étude des préverbes ad-, in-, ob- et per- dans la poésie républicaine et augustéenne / Sophie Van Laer. — Bruxelles : Editions Latomus, 2010. — 501 stran. — (Collection Latomus ; volume 325)

Varro Reatinus, Marcus Terentius, asi 116 př. Kr.-27 př. Kr.

De lingua latina V-VII / Marcus Terentius Varro ; překlad, komentář a úvodní studie Lucie Pultrová. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 393 stran. — (Trivium ; 9. svazek)

Wiendl, Jan, 1969-

Hledači krásy a řádu : studie a skici k české literatuře 20. století / Jan Wiendl. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 304 stran. — (Mnemosyne ; 12. svazek)

Wiese, Heike, 1966-

Kiezdeutsch : ein neuer Dialekt entsteht / Heike Wiese. — München : C.H. Beck, [2012]. — ©2012. — 279 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Beck’sche Reihe ; 6034)

Yule, George, 1947-

The study of language / George Yule. — Sixth edition. — Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2017. — xi, 356 stran : ilustrace, grafická znázornění

Zikánová, Šárka

Discourse and Coherence : From the Sentence Structure to Relations in Text / Šárka Zikánová, Eva Hajičová, Barbora Hladká, Pavlína Jínová, Jiří Mírovský, Anna Nedoluzhko, Lucie Poláková, Kateřina Rysová, Magdaléna Rysová, Jan Václ. — Praha : Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2015. — 266 stran : grafy. — (Studies in computational and theoretical linguistics ; 14th publication)

Łuc, Izabela

Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku / Izabela Łuc. — Wydanie I.. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. — 443 stran. — (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3478)


12 – Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (16)Zpět

Brom, Vlastimil, 1977-

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea : signatury 1 D, 1 E a 1 G / Vlastimil Brom, Václav Čermák, Michal Dragoun, Adéla Ebersonová, Ota Halama, Jindřich Marek, Olga Sixtová, Kateřina Spurná, Dmitrij Timofejev, Tamás Visi. — Vydání první. — Praha : Národní muzeum : Scriptorium, 2016. — 373 stran ; 28 cm

Classics and communism : Greek and Latin behind the Iron Curtain / edited by György Karsai, Gábor Klaniczay, David Movrin, and Elżbieta Olechowska. — Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Budapest : Collegium Budapest Institute for Advanced Study : Warsaw : Faculty of Artes Liberales, 2013. — xiv, 576 stran : ilustrace ; 25 cm
Encyclopedia of ancient Greek language and linguistics / general editor: Georgios K. Giannakis ; associate editors Vit Bubenik, Emilio Crespo, Chris Golston, Alexandra Lianeri, Silvia Luraghi, Stephanos Matthaios. — Leiden ; Boston : Brill, 2014. — 3 svazky : ilustrace ; 28 cm

Marinelli-König, Gertraud, 1950-

Die böhmischen Länder in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805-1848) : Tschechische nationale Wiedergeburt – Kultur- und Landeskunde von Böhmen, Mähren und Schlesien – Kulturelle Beziehungen zu Wien / Gertraud Marinelli-König. — Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011-. — svazků : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. — (Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse ; Band 801, 836, 855, 867) (Veröffentlichungen zur Literaturwissenschaft ; Nr. 28, 29, 31, 32)

McQuail, Denis, 1935-

Žurnalistika a společnost / Denis McQuail ; z anglického originálu Journalism and society přeložili Alice N. Tejkalová a Roman Hájek ; překlad příloh Marta Chromá. — První české vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. — 254 stran : tabulky, grafy ; 24 cm

Meyer, Christian, 1952-

Catalogue des manuscrits notés du Moyen Âge. 4, Collections du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie. I, Abbeville, Amiens, Arras, Bergues, Boulogne-sur-Mer, Cambrai / Christian Meyer ; avec la collaboration de Barbara Haggh-Huglo et Shin Nishimagi. — Turnhout : Brepols, 2014. — 369 stran. — (Catalogue des manuscrits notés du Moyen Âge conservés dans les bibliothèques publiques de France)

Meyer, Christian, 1952-

Catalogue des manuscrits notés du Moyen Âge. 4, Collections du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie. II, Chantilly, Douai, Laon, Lille, Saint-Omer, Saint-Quentin, Soissons, Valenciennes / Christian Meyer. — Turnhout : Brepols, 2014. — 324 stran. — (Catalogue des manuscrits notés du Moyen Âge conservés dans les bibliothèques publiques de France)

Nesměrák, Karel, 1974-

RKZ dodnes nepoznané / K. Nesměrák, D. Mentzlová, J. Urban, J. Žytek. — 1. vydání. — Praha : Česká společnost rukopisná, 2017. — 149 stran

Osvaldová, Barbora, 1950-

Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami / Barbora Osvaldová, Jana Čeňková. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 189 stran : ilustrace, portréty, faksimile + 23 cm. — (První republika ; svazek 7)

Pistorius, Jiří, 1922-2014

Bibliografie díla F.X. Šaldy / Jiří Pistorius, Emanuel Macek ; k vydání připravili, úvod napsali, soupisy a rejstříky sestavili Michael Špirit, Luboš Merhaut, Jan Wiendl. — Vydání první. — Praha : Institut pro studium literatury, 2017. — 687 stran ; 21 cm

Rovný přístup – Standard Handicap Friendly : metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením / Sekce služeb osobám se specifickými potřebami ; k vydání připravily Eva Cerniňáková a Helena Hubatková Selucká. — 1. vydání. — Praha : Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2014. — 92 stran : ilustrace, grafy

Sýkorová, Lenka, 1977-

Nezávislé kurátorství ve volném čase : nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000-2016 = Independdent curating as a leisure activity : an independent curator and artist-curator on the Czech visual art scene in 2000-2016 / Lenka Sýkorová ; překlad: Zuzana Dussel Jurgens. — Vydání: první. — V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, [2016]. — ©2016. — 193 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. — (Projekty)

The Monastery and the microscope : conversations with the Dalai Lama on mind, mindfulness and nature of reality / edited by Wendy Hasenkamp with Janna R. White. — New Haven ; London : Yale University Press, [2017]. — ©2017. — xii, 385 stran : černobílé ilustrace, grafy

Trávníček, Jiří, 1960-

Reading Bohemia : readership in the Czech Republic at the beginning of the 21th century / Jiří Trávníček ; translated by Melvyn Clarke ; illustrations photo Josef Chuchma. — First published. — Prague : Akropolis : Institute of Czech Literature – Academy of Sciences of the Czech Republic, a public research Institute, 2015. — 92 stran : ilustrace (některé barevné) ; 19 cm

Vatikánský rozhlas. 1, Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950-1958 / Stanislava Vodičková (ed.). — Vydání první. — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. — 735 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm. — (Edice dokumentů)

Voit, Petr, 1956-

Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547 / Petr Voit. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 933 stran : grafy, faksimile ; 30 cm


13 – Matematika (2)Zpět

Kruschke, John K.

Doing Bayesian data analysis : a tutorial with R, JAGS and STAN / John K. Kruschke. — 2nd ed.. — Amsterdam : Elsevier; Oxford : Academ Press, c2015. — xii, 759 stran : ilustrace

Vasishth, Shravan, 1964-

The foundations of statistics : a simulation-based approach / Shravan Vasishth, Michael Broe. — Heidelberg ; New York : Springer, [2011]. — ©2011. — xv, 178 stran : ilustrace ; 25 cm


14 – Lékařství (12)Zpět


Bogdashina, Ol’ga, 1958-

Specifika smyslového vnímání u autismu a Aspergerova syndromu / Olga Bogdashina ; předmluvy napsali Wendy Lawson a Theo Peeters. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2017. — 186 stran : ilustrace ; 21 cm

De Shazer, Steve, 1940-2005

Klíče k řešení v krátké terapii / Steve de Shazer ; z anglického originálu přeložila Pavla Doláková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 191 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Spektrum ; 108)

Dětský autismus : přehled současných poznatků / Michal Hrdlička, Vladimír Komárek (eds.). — 2., doplněné vydání. — Praha : Portál, 2014. — 211 stran : ilustrace ; 21 cm

Dlouhá, Olga, 1953-

Poruchy vývoje řeči / Olga Dlouhá et al.. — 1. vydání. — Praha : Galén, 2017. — 254 stran : ilustrace, grafy; 23 cm + 1 CD

Doidge, Norman

Váš mozek se dokáže uzdravit : pozoruhodné případy léčby a uzdravení využívající neuroplasticity mozku / Norman Doidge ; překlad Eva Kadlecová. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2017. — 407 stran ; 23 cm

Dokoupilová, Iva

Rodina a dítě se zdravotním postižením / Iva Dokoupilová, Adéla Hanáková, Simona Kmentová, Miloň Potměšil, Jana Soldanová, Nikola Štěpničková, Eva Urbanová. — Brno : Paido, 2017. — 107 stran

Honzák, Radkin, 1939-

Psychosomatická prvouka / Radkin Honzák. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2017. — 335 stran : ilustrace, grafy ; 22 cm

Orel, Miroslav, 1973-

A co řeknete teď, doktore? / Miroslav Orel. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 172 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm

Pešek, Roman

Syndrom vyhoření : jak se prací a pomáháním druhým nezničit : pohledem kognitivně behaviorální terapie / Roman Pešek, Ján Praško. — Vydání první. — V Praze : Pasparta Publishing, 2016. — 179 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm

Psychoterapeutické dovednosti / Renate Sannwald, Michael Schulte-Markwort, Franz Resch (ed.) ; z němčiny přeložil Petr Babka. — Vydání první. — Brno : Emitos, 2015. — 172 stran : ilustrace ; 21 cm
Současné koncepce a formy komunikační podpory pro osoby se závažným komunikačním handicapem = Contemporary approachs and forms of communication support for people with significant disorders of communication / Karel Neubauer, Lenka Neubauerová (editors). — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 337 stran : ilustrace ; 21 cm

Šmídová Matoušová, Olga, 1955-

Po stopách moci v nemoci : o morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví / Olga Šmídová Matoušová, Blanka Tollarová, Karel Čada, Boleslav Keprt, Ema Hrešanová, Lenka Němcová Guhlová, Veronika Kontrová. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. — 238 stran ; 23 cm. — (Studie ; 125. svazek)


15 – Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (24)Zpět


Agha, Petr, 1977-

Budoucnost státu? / Petr Agha (ed.), Václav Bělohradský, Radek Buben, Pavel Holländer, Jan Kysela, Zdeněk Kühn, Ondřej Lánský, Karel B. Müller, Jiří Přibáň, Michal Šejvl, Kateřina Šimáčková, Martin Škop, Michal Trčka. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 214 stran ; 24 cm. — (Společnost ; sv. 20)

Balík, Stanislav, 1978-

Kvalita demokracie v České republice / Stanislav Balík, Michal Pink, Andrew Roberts, Marek Rybář, Peter Spáč, Petra Svačinová, Petr Voda. — 1. vydání. — Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2016. — 223 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Politologická řada ; svazek č. 60)

Bárta, Milan, 1976-

Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989 / Milan Bárta, Jan Kalous, Daniel Povolný, Jerguš Sivoš, Pavel Žáček. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 583 stran

Bischof, Günter, 1953-

Rakousko v první studené válce, 1945-1955 : i slabí mají sílu / Günter Bischof ; z anglického originálu Austria in the First Cold War, 1945-55 : the leverage of the weak … přeložila Zuzana Gabajová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 415 stran : mapa ; 20 cm. — (Historie)

Broklová, Eva, 1939-

Antonín Švehla : tvůrce politického systému / Eva Broklová. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2017. — 527 stran, 72 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile, 1 genealogická tabulka ; 21 cm. — (Paměť ; sv. 91)

Caetani, Antonio, 1566-1624

Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628. Tomus IV., Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars IV., September 1608 – Junius 1609 / curis Instituti historici bohemici Romae ; edidit Tomáš Černušák. — 1. Auflage. — Pragae : Academia, 2013. — xliv, 471 stran : faksimile ; 24 cm

Caetani, Antonio, 1566-1624

Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628. Tomus IV., Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars V., Julius 1609 – Februarius 1611 / curis Instituti Historici Bohemici Romae ; edidit Tomáš Černušák ; Übersetzung ins Deutsche Miroslava Smíšková. — 1. Auflage. — Pragae : Academia, 2017. — xxxvi, 674 stran ; 24 cm

Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band XI, Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. 2. Teilband, Weltkriegsstatistik Österreich-Ungarn 1914-1918 : Bevölkerungsbewegung, Kriegstote, Kriegswirtschaft / bearbeitet von Helmut Rumpler und Anatol Schmied-Kowarzik. — Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014. — 425 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 28 x 37 cm

Drábik, Jakub, 1986-

Mýtus o znovuzrození : Britská unie fašistů a její propaganda / Jakub Drábik. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 331 stran : ilustrace. — (Fontes ; 11. svazek)

Farnell, John

The politics of EU-China economic relations : an uneasy partnership / John Farnell, Paul Irwin Crookes. — London : Palgrave Macmillan, [2016]. — ©2016. — xxi, 244 stran : ilustrace ; 21 cm

Fuksa, Ivan, 1988-

Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti : (z dějin opevnění Terezína v 19. století) / Ivan Fuksa. — První vydání. — Praha : Národní muzeum, 2016. — 317 stran : barevné ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 30 cm

Górecki, Wojciech, 1970-

Planéta Kaukaz / Wojciech Górecki ; preklad Alexander Horák. — Krásno nad Kysucou : Absynt, 2017. — 235 stran, 6 nečíslovaných stran : mapa, portrét ; 19 cm

Kissinger, Henry, 1923-

Uspořádání světa : státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha / Henry Kissinger ; přeložil Martin Pokorný. — V českém jazyce vydání první. — Praha : Prostor, 2016. — 399 stran : mapy ; 24 cm. — (Obzor ; 92. svazek)

Klíma, Vlastimil, 1898-1987

Druhý odboj (1939-1945) : svědectví a úvahy / Robert Kvaček, Josef Tomeš a kolektiv (editoři). — Vydání první. — Praha : Masarykův ústav a Archiv, v. v. i. : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 394 stran : portréty, faksimile ; 25 cm. — (Ego: paměti, deníky, korespondence ; svazek 11)

Klute, Georg, 1952-

Tuareg-Aufstand in der Wüste : ein Beitrag zur Anthropologie der Gewalt und des Krieges / Georg Klute ; mit einem Geleitwort von Trutz von Trotha.. — Köln : Rüdiger Köppe Verlag, 2013.. — 696 stran: ilustrace, mapy, fotografie; 25 cm.. — (Siegener Beiträge zur Soziologie ; Band 12)

Paměť válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Válka a konflikt v české literatuře / Alexaner Kratochvil, Jiří Soukup (eds.). — Vydání první. — Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. v nakladatelství Filip Tomáš — Akropolis, 2016. — 427 stran
Poslední týdny války, první týdny míru : sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 15. května 2009 / [sestavil Jiří Petráš]. — V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum, 2010. — 107 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

Ringen, Stein, 1945-

The perfect dictatorship : China in the 21st century / Stein Ringen. — Hong Kong : Hong Kong University Press, [2016]. — ©2016. — viii-xiii, 191 stran ; 23 cm

Siegl, Erik, 1977-

Islám versus modernizace? : náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku : pohled Turguta Özala / Erik Siegl. — Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2013. — 142 stran : portréty ; 21 cm

Smoleński, Paweł, 1959-

Šče ne vmerla i ne vmre : rozhovor s Jurijom Andruchovyčom / Paweł Smoleński ; [z poľského originálu preložil Slavomír Bachura]. — Krásno nad Kysucou : Absynt, 2015. — 168 stran : portréty ; 19 cm. — (Prekliati reportéri)

Strany, volby a demokracie : od Duvergera k Sartorimu a dále / Miroslav Novák (ed.). — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. — 516 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Studijní texty ; 66. svazek)
Vatikánský rozhlas. 1, Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950-1958 / Stanislava Vodičková (ed.). — Vydání první. — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. — 735 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm. — (Edice dokumentů)

Žíla, Ondřej, 1981-

„Jedna si jedina moja domovina?“ : etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013 / Ondřej Žíla. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 412 stran : mapy, grafy. — (Varia ; 26. svazek)


16 – Právo (5)Zpět


Fonetická identifikace mluvčího / Radek Skarnitzl (ed.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : TOGGA, 2014. — 162 stran : grafy. — (Varia ; 32. svazek)

Harding, Luke, 1968-

Jed pro Litviněnka : příběh jeho vraždy a Putinovy války se Západem / Luke Harding ; překlad: Anna Poskerová. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2017. — 399 stran, [8] nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, faksimile, plány, portréty ; 21 cm

Hynek, Nik, 1979-

Konflikt a obnova v Afgánistánu : kontext, prostředí a zájmy / Nik Hynek, Jan Eichler a Lubomír Majerník. — Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2012. — 191 stran : mapy, fotografie

Pardubické smolné knihy : 1538-1626 / Jindřich Francek (ed.). — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. — 2 svazky (502, 992 stran) : barevná faksimile ; 24 cm
Sexuální násilí : proč se nikdo neptá? / editorky Petra Kutálková, Ľubica Kobová. — Praha : In IUSTITIA, 2014. — 232 stran ; 25 cm

17 – Psychologie (18)Zpět


Bělohlávková, Lucie, 1979-

Jak přežít, když se často bojím : průvodce pro děti k překonání úzkosti / Lucie Bělohlávková ; ilustrace na obálce a v knize Libor Drobný. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 116 stran : černobílé ilustrace ; 23 cm

Cognet, Georges, 1951-

Dětská kresba jako diagnostický nástroj / Georges Cognet ; z francouzského originálu Comprendre et interpréter les dessins d’enfants přeložila Kateřina Bodnárová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2013. — 203 stran: černobílé ilustrace ; 23 cm

Dweck, Carol S., 1946-

Nastavení mysli : nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál / Carol Dwecková ; překlad Jan Melvil, Kateřina Ešnerová. — Vydání druhé, aktualizované. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2017. — 320 stran : ilustrace ; 22 cm. — (Žádná velká věda)

Eliade, Mircea, 1907-1986

Šamanismus a archaické techniky extáze / Mircea Eliade ; přeložil Jindřich Vacek. — Vydání druhé. — Praha : Argo, 2017. — 436 stran ; 22 cm. — (Edice Capricorn ; svazek 21)

Evans, Kenneth (Kenneth Roy), 1947-

Úvod do integrativní psychoterapie / Ken Evans, [Maria C. Gilbert ; z anglického originálu přeložila Stanislava Dudová]. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2011. — 172 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Psyché)

Garfield, Robert

Mužský kód : klíč k mužským emocím / Robert Garfield ; přeložil Ivo Müller. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 236 stran ; 23 cm

Halvorson, Heidi Grant-, 1973-

Nikdo vám nerozumí a co s tím dělat / Heidi Grant Halvorsonová ; z anglického originálu No one understands you and what to do about it přeložila Marcela Kořínková. — Praha : Naše vojsko, 2017. — 213 stran : ilustrace ; 21 cm

Jung, Carl Gustav, 1875-1961

Člověk a kultura / C. G. Jung ; [výbor uspořádali Helmut Barz, Ursula Baumgardtová, Rudolf Blomeyer, Hans Dieckmann, Helmut Remmler, Theodor Seifert ; z němčiny přeložili Petr Patočka, Karel Plocek, Martin Žemla]. — Vydání první. — Brno : Emitos ; Nakladatelství Tomáše Janečka, 2012. — 417 stran. — (Výbor z díla C. G. Junga ; svazek 9)

Kučera, Miloš, 1954-

Pud u Freuda / Miloš Kučera. — Vydání první. — Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2017. — 531 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm

McLaren, Karla

Řeč emocí : co se vám emoce snaží říct / Karla McLarenová ; z anglického originálu The language of emotions přeložila Mária Zinburgová. — Vydání první. — Bratislava : Noxi, 2016. — 422 stran ; 23 cm

Najbrtová, Kristina

Projektivní metody v psychologické diagnostice / Kristina Najbrtová, Jiří Šípek (eds.), Katarína Loneková, David Čáp. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 176 stran

Pešek, Roman

Syndrom vyhoření : jak se prací a pomáháním druhým nezničit : pohledem kognitivně behaviorální terapie / Roman Pešek, Ján Praško. — Vydání první. — V Praze : Pasparta Publishing, 2016. — 179 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm

Plamper, Jan, 1970-

The history of emotions : an introduction / Jan Plamper ; translated by Keith Tribe. — First published 2015, first published in paperback 2017. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — ©2015. — xiii, 352 stran : ilustrace, portréty. — (Emotions in history)

Prevendárová, Jitka

Nové výzvy v psychológii / Jitka Prevendárová a kol.. — 1. vydanie. — Silůvky : Palma, 2017. — 238 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech : diagnostika nad rámec sebeposuzování / Markéta Niederlová (editorka české verze) ; česká adaptace Behavior-based assessment in psychology editorů: Tuulia M. Ortner a Fons J.R. van de Vijver ; přeložily: Marie Bendová, Petra Horáková, Michaela Králová, Tereza Petrůjová. — 1. české vydání. — Praha : Hogrefe, 2016. — 272 stran : ilustrace ; 24 cm
Self-help that works : resources to improve emotional health and strengthen relationships / John C. Norcross, Linda F. Campbell, John M. Grohol, John W. Santrock, Florin Selagea, Robert Sommer. — Fourth edition. — New York : Oxford University Press, 2013. — xiv, 596 stran ; 26 cm

Vágnerová, Marie, 1946-

Vývoj dětské kresby : a její diagnostické využití / Marie Vágnerová. — 1. vydání. — Praha : Raabe, 2017. — 219 stran : ilustrace

Vygotskij, Lev Semenovič, 1896-1934

Psychologie myšlení a řeči / Lev Semjonovič Vygotskij ; z vlastního překladu ruského originálu texty vybral, předmluvu, doslov a komentáře napsal Jan Průcha. — Vydání druhé, upravené (jako komentovaný výbor celkově v češtině čtvrté). — Praha : Portál, 2017. — 151 stran


18 – Sociologie (49)Zpět


Abbott, Andrew Delano, 1948-

Processual sociology / Andrew Abbott. — Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2016. — xvi, 311 stran ; 24 cm

Annis, Barbara, 1954-

Spolupracujme : 8 důvodů, proč si muži se ženami nerozumí v práci / Barbara Annisová &&&&&& John Gray!!! ; přeložil Svatoslav Grosman. — Vydání první. — Praha : Práh, 2017. — 278 stran : tabulky

Ariely, Dan, 1968-

Iracionálně váš… : úvahy o ztracených ponožkách, šroubech do dívčích hlav a dalších existenciálních záležitostech / Dan Ariely ; s ilustracemi Williama Haefeliho ; překlad Svatoslav Gosman. — Vydání první. — Praha : Práh, 2015. — 227 stran : ilustrace ; 21 cm

Bahenská, Marie, 1970-

Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná : o ženské práci / Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová. — České Budějovice : Veduta, 2017. — 299 stran : ilustrace ; 24 cm

Bauman, Zygmunt, 1925-2017

Tekuté časy : život ve věku nejistoty / Zygmunt Bauman ; z anglického originálu Liquid times. Living in an age of uncertainty přeložila Helena Šolcová. — Vydání druhé. — Praha : Academia, 2017. — 99 stran ; 21 cm. — (XXI. století ; sv. 3)

Bělík, Václav

Slovník sociální patologie / Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a kolektiv. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2017. — 120 stran ; 21 cm. — (Pedagogika)

Berger, Peter L., 1929-2017

Dobrodružství náhodného sociologa : jak vysvětlit svět, a přitom nenudit / Peter L. Berger ; z anglického originálu … přeložil Jiří Ogrocký. — První vydání. — Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. — 265 sstram ; 21 cm

Berger, Peter L., 1929-2017

Pozvání do sociologie : humanistická perspektiva / Peter L. Berger ; z anglického originálu Invitation to sociology přeložil Jiří Ogrocký. — Druhé vydání. — Brno : Barrister & Principal, 2017. — 192 stran ; 21 cm

Buriánek, Jiří, 1950-

Násilí na mužích : sonda do zákoutí partnerských vztahů / Jiří Buriánek, Simona Pikálková, Zuzana Podaná. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 110 stran : tabulky. — (Humanitas ; 8. svazek)

Butler, Judith, 1956-

Trampoty s rodom : feminizmus a podrývanie identity / Judith Butler ; z anglického originálu preložila Jana Juráňová. — Druhé, revidované vydanie. — Bratislava : Záujmové združenie žien Aspekt, 2014. — 268 stran : ilustrace ; 20 cm. — (Knižná edícia Aspekt)

Cialdini, Robert B., 1945-

Před-svědčování : revoluční způsob, jak ovlivnit a přesvědčit / Robert B. Cialdini ; překlad Aleš Drobek. — Vydání první. — Brno : Jan Melvil, 2016. — 404 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm. — (Pod povrchem)

Contemporary Czech Society / Pat Lyons and Rita Kindlerová (eds.) ; illustrations: Miroslav Kemel ; translation of Czech texts: Tomáš Svoboda. — First edition. — Prague : Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, 2016. — 551 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm
Current challenges of Central Europe : society and environment / Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 195 stran : grafy. — (Varia ; 29. svazek)

Černý, Karel, 1980-

Jezídové : komunita na útěku / Karel Černý. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Metropolitní univerzita Praha, 2016. — 229 stran : mapy ; 21 cm. — (Blízký východ na křižovatce)

Dahlke, Rüdiger, 1951-

Životní krize jako vývojové šance : jak využít složité období pro osobní růst / Reudiger Dahlke ; překlad Eduard Světlík. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2017. — 207 stran

Dvořák, Tomáš, 1975-

Temporalita (nových) médií / Tomáš Dvořák, Radim Hladík, Václav Janoščík, Čeněk Pýcha, Irena Reifová, Marek Šebeš, Filip Vostal. — Vydání první. — Praha : NAMU, 2016. — 282 stran : ilustrace ; 20 cm

Elster, Jon, 1940-

Explaining social behavior : more nuts and bolts for the social sciences / Jon Elster. — Revised edition. — Cambridge : Cambridge University Press, 2015. — x, 505 stran : ilustrace ; 23 cm

Fafejta, Martin, 1968-

Sexualita a sexuální identita : sociální povaha přirozenosti / Martin Fafejta. — Vydání první. — Praha : Portál, 2016. — 240 stran

Feagin, Joe R., 1938-

Liberation sociology / by Joe R. Feagin, Hernán Vera and Kimberley Ducey. — 3rd edition. — Boulder ; London : Paradigm, 2015. — xiii, 341 stran ; 23 cm

Ferenčuhová, Slavomíra

Sociologie města 20. a 21. století / Slavomíra Ferenčuhová. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství ; Brno : Masarykova univerzita, 2013. — 290 stran ; 20 cm. — (Základy sociologie ; 11. svazek)

Frič, Pavol, 1956-

Občanský sektor v ohrožení? / Pavol Frič (editor), další autoři: Tamara Katuščák, Pavel Mička, Vít Skála. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. — 288 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Studijní texty ; 68. svazek)

Frischerová, Helena, 1906-1984

Dny mého života : vzpomínky na gulag / Helena Frischerová ; z ruského originálu Dni žizni … přeložila Radka Rubilina. — Vydání první. — Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. — 277 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. — (Paměť ; sv. 93)

Ftorek, Jozef, 1973-

Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války / Jozef Ftorek. — Praha : Grada, 2017. — 197 stran : ilustrace ; 24 cm

Gauß, Karl-Markus, 1954-

Roztratení Nemci : na cestách po Litve, Spiši a pri Čiernom mori / Karl-Markus Gauss ; z nemeckého originálu preklad Petra Thomay. — Žilina : Absynt, 2017. — 187 stran : fotografie ; 19 cm. — (Prekliati reportéri)

Gottman, John Mordechai, 1942-

Sedm principů spokojeného manželství : praktický průvodce fungováním dlouhodobých vztahů / John M. Gottman, Nan Silverová ; překlad Marek Procházka, David Krásenský. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2015. — 328 stran ; 22 cm. — (Žádná velká věda)

Hauke, Marcela, 1965-

Když do života vstoupí demence, aneb, Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí / Marcela Hauke a kolektiv. — Vydání 1.. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2017. — 308 stran : barevné ilustrace, formuláře ; 22 cm

Hendl, Jan, 1947-

Metody výzkumu a evaluace / Jan Hendl, Jiří Remr. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 372 stran : grafy

Hlaváček, Petr, 1974-

Evropa!!? : fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989 / Petr Hlaváček. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. — 153 stran : ilustrace, portréty ; 17 cm

Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie / Nicolas Maslowski, Bohuslav Šalanda (edd.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 261 stran ; 21 cm

Jakubowicz, Karol, 1941-2013

Média a demokracie v 21. století : hledání nových modelů / Karol Jakubowicz ; z polského originálu Media a demokracja w XXI wieku přeložila Svatava Navrátilová. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 287 stran : ilustrace, tabulky ; 25 cm

Latour, Bruno, 1947-

Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem : výbor z textů 1988-2013 / Bruno Latour ; editorka Tereza Stöckelová ; překlad Čestmír Pelikán. — Vydání první. — Praha : tranzit.cz, 2016. — 250 stran : ilustrace (barevné) ; 21 cm. — (Navigace ; 0017)

Mahurkar, Uday

Marching with a billion : analysis Narendra Modi’s government at midterm / by Uday Mahurkar ; foreword by Klaus Schwab. — First edition. — Haryana : Penguin Random House, 2017. — xliv, 234 stran; barevné fotografie

Mead, George Herbert, 1863-1931

Mysl, já a společnost / Georg Herbert Mead ; z anglického originálu Mind, self, and societ přeložil a předmluvu napsal Ondřej Fafejta. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 247 stran

Nešpor, Zdeněk R., 1976-

Česká sociologická encyklopedistika / Zdeněk R. Nešpor. — Vydání 1.. — Praha : Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017.. — 20 stran : ilustrace, fotografie, portéty ; 21 cm.. — (Věda kolem nás. Co to je…, ISSN 2464-6245 ; 66)

Popovic, Srdja

Blueprint for revolution : how to use rice pudding, lego men, and other non-violent techniques to galvanise communities, overthrow dictators, or simply change the world / Srdja Popovic, Matthew Miller. — Brunswick : Scribe Publications, 2015. — xv, 282 stran : ilustrace

Pospíšilová, Marie

Facebooková (ne)závislost : identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku / Marie Pospíšilová. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. — 136 stran ; 21 cm

Pospíšilová, Tereza, 1972-

Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie : studie transnacionální filantropie / Tereza Pospíšilová. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. — 270 stran : ilustrace ; 23 cm

Ratislavová, Kateřina, 1965-

Perinatální paliativní péče : péče o ženu a její rodinu, rituály rozloučení, proces truchlení a vyrovnávání se se ztrátou / Kateřina Ratislavová. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2016. — 200 stran ; 21 cm. — (Psyché)

Sládečková, Soňa, 1971-

Dětský autismus v kontextu rodinné resilience / Soňa Sládečková, Irena Sobotková. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. — 224 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm. — (Monografie)

Sociální prostředí Prahy : město na prahu 21. století / Martin Ouředníček, Jana Jíchová (eds.). — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2017. — 248 stran : ilustrace (některé barevné), grafy, mapy

Suša, Oleg, 1947-

Riziková společnost a globální ohrožení : ke kritické teorii Ulricha Becka / Oleg Suša, Martin Hrubec a kol. ; Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, Lucie Cviklová, Petra Guasti, Ladislav Hohoš, Břetislav Horyna, Jan Keller, Martin Kopecký, Jiří Loudín, Marek Skovajsa, Richard Sťahel, František Škvrnda, Jiří Šubrt, Zuzana Uhde. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. — 372 stran ; 20 cm. — (POST ; svazek 15)

Svoboda, Michal, 1975-

Psychosociální interakční výcvik v pedagogické praxi / Michal Svoboda. — První vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. — iv, 219 stran ; 26 cm

Škodová, Markéta, 1975-

Mediální smrt konsenzu / Markéta Škodová, Michaela Škrábová a kol.. — Vydání první. — Praha : Togga ; Metropolitní univerzita Praha, 2016. — 190 stran ; 19 cm

Šotola, Jaroslav

Etnografie sociální mobility : etnicita, bariéry, dominance / Jaroslav Šotola, Mario Rodríguez Polo a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 274 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 20 cm. — (Anthropologia ; sv. I)

Špatenková, Naděžda, 1973-

Krize a krizová intervence / Naděžda Špatenková a kolektiv. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2017. — 285 stran ; 24 cm. — (Psyché)

Teorie etnicity : čítanka textů / Marek Jakoubek (ed.) ; z anglických originálů přeložili: Lenka J. Budilová, Petra Burzová, Marie Fousková, David Henig, Marek Jakoubek, Ľubomír Lupták, Gabriela Özel Volfová, Lubomír Valenta a Markéta Vaňková. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. — 733 stran ; 24 cm. — (Studijní texty ; 64. svazek)

Ulvr, Michal, 1982-

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964) / Michal Ulvr. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 252 stran : ilustrace, faksimile ; 19 cm. — (Fontes ; 9. svazek)

Urban, Lukáš, 1977-

Sociologie : klíčová témata a pojmy / Lukáš Urban. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2017. — 228 stran : tabulky ; 24 cm

Winkler, Martina, 1970-

Kindheitsgeschichte : eine Einführung / Martina Winkler. — Göttingen ; Bristol, CT : Vandenhoeck & Ruprecht, [2017]. — ©2017. — 240 stran : ilustrace ; 24 cm


19 – Technika, technologie, inženýrství (1)Zpět


Kondō, Marie

The life-changing magic of tidying / Marie Kondo ; translated from the Japanese by Cathy Hirano. — London : Vermilion, 2014. — ©2011. — 248 stran ; 20 cm


20 – Tělesná výchova a sport. Rekreace (1)Zpět


Maršálek, Martin, 1969-

Osadní toulky II. : nohejbal na trampských osadách v okolí Prahy – Sázava / Martin Maršálek. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 223 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm


21 – Umění, architektura (45)Zpět


Adamcová, Kateřina, 1974-

Mariánský sloup na Hradčanském náměstí / Kateřina Adamcová, Pavel Zahradník. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 295 stran : ilustrace ; 24 cm

Antonín Kybal / ed. Lucie Vlčková. — Praha : KANT, 2016. — 286 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 29 cm
Architektura a globalizace : texty o moderní a současné architektuře V / Jana Tichá (ed.). — Vydání 1.. — Praha : Zlatý řez, 2013. — 128 stran ; 22 cm

Bažant, Jan, 1950-

Perseus & Medusa : zobrazení mýtu od počátku do dneška / Jan Bažant ; překresby Nina Bažantová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 509 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm

Belting, Hans, 1935-

Hieronymus Bosch : Garden of earthly delights / Hans Belting. — Munich : Prestel, 2016. — ©2012. — 125 stran barevné ilustrace ; 25 cm

Bergman, Richard, 1956-

Ateliéry slavných / Richard Bergman. — První vydání. — Praha : Richard Bergman : a ProfiArt publishing, 2014. — 292 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm

Brasília, město, sen / Yvonna Fričová (ed.) ; Nicolas Behr, Athos Bulcão, Roberto Burle Marx, Joaquim Cardozo, Costa Lúcio, M. M Fontenelle, Pavel Frič, Marcel Gautherot, Frederico Rosa Borges de Holanda, Luis Humberto, Martin Hůla, Juscelino Kubitschek, Clarice Lispector, Lucie Lomová, Radomíra Sedláková, Oscar Niemeyer, Jeferson Tavares, David Vávra a další. — 1. vydání. — Praha : Titanic, 2017. — 365 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 x 26 cm

Brdek, Zdeněk, 1982-

Obhájce moderního umění : Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století / Zdeněk Brdek. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2017. — 271 stran : ilustrace, fotografie (převážně barevné), portréty, faksimile ; 16 cm. — (Skrytá moderna)

Brožová, Kristýna

Hippolyt Soběslav Pinkas / Kristýna Brožová. — Vydání první. — V Hluboké nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie ; v Řevnicích : Arbor vitae, 2016. — 130 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 28 cm

Cognet, Georges, 1951-

Dětská kresba jako diagnostický nástroj / Georges Cognet ; z francouzského originálu Comprendre et interpréter les dessins d’enfants přeložila Kateřina Bodnárová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2013. — 203 stran: černobílé ilustrace ; 23 cm

Čapková, Helena, 1981-

Bedřich Feuerstein : cesta do nejvýtvarnější země světa / Helena Čapková. — Vyd. 1.. — Praha : KANT : Aula, 2014. — 212 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 24 cm

Domlátilová, Klára

Klacky v galerii, obrazy za miliony a co znamená krabice od pracího prášku : odpovědi na nejčastější otázky o současném umění / autoři textů Klára Domlátilová, Martina Freitagová, Ondřej Horák, Kateřina Lahodová ; ilustrace Kakalík. — Praha : Galerie Rudolfinum, 2017. — 1 svazek (nestránkováno) : ilustrace (některé barevné)

Fascinace skutečností : hyperrealismus v české malbě = Fascination with reality : hyperrealism in Czech painting / Barbora Kundračíková ed. ; překlad – Hana Havlíčková, Tomáš Havlíček, Adéla Horáková, Magdalena Krejčí, Tereza Kunešová, Gabriela Matulová. — Vydání první. — Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2017. — Zlín : Graspo cz, a.s.. — 282 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 29 cm

Filip, Jiří, 1986-

Legiobanka : architektura, lidé, příběhy / texty Jiří Filip, Daniela Karasová, Jiří T. Kotalík, Danica Kovářová, Jakub Kunert, Zdeněk Lukeš, Pavel Panoch. — 1. vydání. — Praha : Titanic, 2015. — 68 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 22 cm

Grove art guide to photography / edited by Tanya Sheehan. — New York : Oxford University Press, 2017. — 442 stran : ilustrace ; 24 cm

Hájek, Václav, 1974 srpen 9.-

Jak rozpoznat odpadkový koš : eseje o stereotypech ve vizuální kultuře / Václav Hájek. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint, 2011. — 148 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Labyrint fresh eye ; svazek 1)

Hicks, Alistair, 1956-

Průvodce světem současného umění : nové směry 21. století / Alistair Hicks ; z anglického originálu The global art compass: new directions in 21st century art … přeložila Martina Neradová. — Vydání první. — Praha : Kniha Zlín, 2017. — 230 stran : ilustrace (převážně barevné). — (Artberry ; svazek 2)

Kintera, Krištof, 1973-

Nic si o tom nemyslet = think nothing about it / Krištof Kintera ; překlad Šimon Pellar. — Vydání první. — Praha : Baobab, 2017. — 264 stran, 22 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm

Kolíbal, Stanislav, 1925-

O čem a proč / Stanislav Kolíbal. — Vydání první. — V Řevnicích : Arbor vitae, 2016. — 79 stran : ilustrace ; 18 cm. — (De arte ; svazek XXX)

Kuzica Rokytová, Bronislava, 1979-

Dost tichého šepotu : exilová výtvarná scéna v Československu (1933-1939) / Bronislava Rokytová. — Vydání první. — V Praze : Památník národního písemnictví, ©2013. — 215 stran : ilustrace, portréty, faksimile

Lehmannová, Martina, 1978-

Jurkovičova vila v Brně / [text Martina Lehmannová ; fotografie Libor Teplý]. — [Brno] : FOTEP, 2013. — 18 stran barevné fotografie ; 21 cm + text (4 strany)

Lukášová, Eva, 1959-

Zámecké interiéry : pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny 19. století / Eva Lukášová. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. — ©2015. — 349 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 25 cm

Lukeš, Zdeněk, 1954-

Rothmayer, Janák, Fragner / průvodce po architektuře na Pražském hradě : 30. až 60. léta XX. století / Zdeněk Lukeš ; foto Jan Gloc. — 1. vydání v českém jazyce. — [Praha] : Foibos Books, 2017. — 68 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány ; 21 cm. — (Slavné stavby)

Mennekes, Friedhelm, 1940-

Nadšení a pochybnost. 1, Nové umění ve starém kostele / Friedhelm Mennekes ; uspořádal a předmluvu napsal Norbert Schmidt ; z německých originálů přeložili Martin Pokorný a Norbert Schmidt. — Vydání první. — Praha : Centrum teologie a umění : Triáda, 2012. — 196 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm. — (Delfín ; sv. 131)

Mesch, Claudia

Joseph Beuys / Claudia Mesch. — London : Reaktion Books, Limited, 2017. — 154 stran : ilustrace, fotografie. — (Critical Lives Ser)

Meyer, Karl E.

The China collectors : America’s century-long hunt for Asian art treasures / Karl E. Meyer and Shareen Blair Brysac. — First edition. — New York : Palgrave Macmillan, 2015. — ix, 420 stran, 17 barevných obrazových příloh : černobílé ilustrace, fotografie ; 24 cm

Mezihoráková, Klára, 1975-

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě / Klára Mezihoráková. — 1. vydání. — Praha : Artefactum, 2016. — 223 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 25 cm

Montgomery, Charles, 1968-

Happy city : transforming our lives through urban design / Charles Montgomery. — [New format]. — [London] : Penguin Books, 2015. — 389 stran : ilustrace ; 20 cm

Mucha, Alfons, 1860-1939

Alfons Mucha : the Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the Exposition Universelle Paris 1900 = Paviljon Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine / text: Jana Brabcová-Orlíková, Jasna Šamić, Petr Štembera, Filip Wittlich. — Prague : Museum of Decorative Arts, 2016. — 164 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : převážně baravné ilustrace ; 31 cm

Mundy, Jennifer, 1957-

Lost art : missing artworks of the twentieth century / Jennifer Mundy. — London : Tate Publishing, 2013. — 288 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm

Prokůpek, Tomáš, 1975-

Před komiksem : formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století / Tomáš Prokůpek, Martin Foret. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2016. — Český Těšín : Těšínské papírny, s.r.o.. — 366 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm

Rezek, Petr, 1948-

Proklouznutí neboli Smrt : (k teorii soklu) / Petr Rezek. — Praha : Jan Placák – Ztichlá klika, 2014. — 251 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. — (Petr Rezek – Spisy ; svazek X)

Riegl, Alois, 1858-1905

The Origins of Baroque art in Rome / Alois Riegl ; edited and translated by Andrew Hopkins and Arnold Witte ; essays by Alina Payne, Arnold Witte, and Andrew Hopkins. — Los Angeles : Getty Research Institute, [2010]. — ©2010. — x, 279 stran : ilustrace, fotografie ; 26 cm. — (Texts & documents)

Sawicki, Nicholas, 1974-

Na cestě k modernosti : umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910 / Nicholas Sawicki ; z angličtiny přeložila Pavla Machalíková. — Vydání první. — Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. — 191 stran : barevné ilustrace, portréty ; 19 cm. — (Mnemosyne ; 10. svazek)

Scale / edited by Jennifer L. Roberts ; with essays by Glenn Adamson and Joshua G. Stein, Wendy Bellion, Wouter Davidts, Darcy Grimaldo Grigsby, Christopher P. Heuer, and Jason Weems. — Chicago ; Paris : Terra Foundation for American Art, 2016. — University of Chcago Press. — 256 stran : barevné ilustrace. — (Terra Foundation Essays ; volume 2)

Souček, Karel, 1915-1982

Karel Souček : život v obrazech – obrazy života. — Vydání první. — Kladno : Halda, 2015. — 201 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm

Swenson, Astrid

The rise of heritage / preserving the past in France, Germany and England, 1789 – 1914 / Astrid Swenson. — First published: 2013, first paperback edition 2015. — Cambridge : Cambridge University press, 2015. — XVII, 413 stran : ilustrace ; 23 cm. — (New studies in European history)

The book of symbols : reflections on archetypal images / editor in chief Ami Ronnberg ; editor Kathleen Martin. — Köln : Taschen, 2010. — ©2010. — 807 stran : barevné ilustrace ; 25 cm

Tippner, Anja, 1963-

Permanentní avantgarda? : surrealismus v Praze / Anja Tippnerová ; z německého originálu … přeložila Marie Brunová. — Vyd. 1.. — Praha : Academia; 2014. — 423 stran [16] stran s obrázkovou přílohou, 21 cm. — (Literární řada)

To scale / edited by Joan Kee and Emanuele Lugli. — First published. — Chichester : Wiley Blackwell, Association of art historians, 2017. — 166 stran : barevné ilustrace. — (Art history book series)

Urlich, Petr, 1949-

Slavné vily Prahy 6 – Bubeneč / Petr Urlich (ed.), Bohumil Beránek, Nikolay Brankov, Klára Brůhová, Kryštof Havlice, Alena Křížková, Lenka Popelová, Milan Podobský, Radomíra Sedláková, Pavel Škranc ; fotografie Jiří Podrazil. — Praha : Foibos, 2017. — 278 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 24 cm. — (Slavné vily)

Váchal, Josef, 1884-1969

Až do hrobu tmavýho : vzájemná korespondence Josefa Váchala a Josefa Hodka z let 1912-1969 / k vydání připravila Hana Klínková. — Vydání první. — Praha : Trigon, 2016. — 862 stran, 30 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 28 cm

Vlček, Pavel, 1948-

Umělecké památky Prahy. Velká Praha / kolektiv autorů za vedení a redakce Pavla Vlčka (1. díl) a Dalibora Prixe (2. díl). — Vydání první. — Praha : Academia, 2012-2017. — 3 svazky : ilustrace, mapy, plány ; 27 cm

Vybíral, Jindřich, 1960-

Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 = The Reissig villa in Brno and the reform of the family house after 1900 / Jindřich Vybíral. — 1. vydání. — Brno : Barrister & Principal ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, 2011. — ©2011. — 102 stran, [8] stran barevných obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), plány ; 25 cm

Welton, Jude, 1955-

Impresionistické zahrady = Impresionistické záhrady ; Ogrody impresjonistów ; Grădini impresioniste ; Impresionistiki kipi / Jude Welton. — Bratislava : Perfekt, [2017 ]. — ©2017. — 26 stran barevné ilustrace


22 – Výchova a vzdělávání (14)Zpět


Děti a mládež národnostních menšin : 16. setkání národnostních menšin : sborník příspěvků z konference konané v Praze 10. listopadu 2016. — Vydání: první. — Praha : Magistrát hlavního města Prahy a Dům národnostních menšin, o.p.s., 2017. — 183 stran : ilustrace ; 21 cm
Talking pupils : the Arrue Project 2011 : research results and contributions of experts. — 1st. edition. — Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2013. — 299 stran : tabulky, ilustrace + 1 CD

Bazalová, Barbora, 1977-

Autismus v edukační praxi / Barbora Bazalová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 207 stran ; 21 cm

Cottini, Lucio, 1960-

Autismus : jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra : komplexní manuál a rádce při realizaci inkluzivního vzdělávání pro pedagogy, terapeuty a rodiče / z italského originálu Autismo – come e cosa fare con bambini e ragazzi přeložila Jana Bílková. — [Praha] : Logos, [2017]. — ©2017. — 3 svazky : barevné ilustrace ; 27 cm

Cusimano, Christophe, 1979-

Du rose aux reflets bleus : Bashung entre les lignes / Christophe Cusimano. — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita, 2016. — 57 stran : ilustrace ; 21 cm

Dětský autismus : přehled současných poznatků / Michal Hrdlička, Vladimír Komárek (eds.). — 2., doplněné vydání. — Praha : Portál, 2014. — 211 stran : ilustrace ; 21 cm

Hnilica, Jiří, 1978-

Fenomén Dijon : století českých maturit ve Francii / Jiří Hnilica. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 510 stran : ilustrace ; 21 cm

Kruschke, John K.

Doing Bayesian data analysis : a tutorial with R, JAGS and STAN / John K. Kruschke. — 2nd ed.. — Amsterdam : Elsevier; Oxford : Academ Press, c2015. — xii, 759 stran : ilustrace

Montessori, Maria, 1870-1952

Objevování dítěte / Maria Montessori ; z anglického originálu The discovery of child přeložila Vladimíra Henelová. — Vydání druhé, v Portále první, revidované. — Praha : Portál, 2017. — 351 stran : ilustrace ; 20 cm

Neubauer, Karel, 1963-

Žáci s poruchami učení a řečové komunikace v programu základní školy / Karel Neubauer, Sarmite Tübele, Lenka Neubauerová a kol.. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 114 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

Patrick, Nancy J. (Nancy Jo), 1955-

Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra : typy a strategie pro každodenní život / Nancy J. Patrick ; z anglického originálu … přeložila Miroslava Jelínková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2011. — 160 stran

Slavík, Jan, 1953-

Transdisciplinární didaktika : o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory / Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. — 455 stran : ilustrace ; 26 cm. — (Syntézy výzkumu vzdělávání ; Svazek 3)

Vzdělání a dnešek : pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy / Martin Strouhal, Stanislav Štech (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. — 225 stran

Zakaria, Fareed, 1964-

Obrana liberálního vzdělání / Fareed Zakaria ; z anglického originálu In defence of a liberal education … přeložil a poznámkami opatřil Jaroslav Veis. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 127 stran. — (XXI. století ; sv. 44)


25 – Beletrie (45)Zpět


Antologie české literatury 20. století k tématům víry. — Vydání první. — Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2015. — 782 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Současné otázky ; 50)

Araujo, Bohumila

Klementina Kalašová = (Clémence Kalas) : A estrela tchecha que ficou na Bahia / Bohumila Araujo. — Salvador : UFBA, 2015. — 53 stran : ilustrace

Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr.

Über die Seele = De anima : Griechisch – Deutsch / Aristoteles ; Übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Klaus Corcilius. — Hamburg : Felix Meiner, [2017]. — ©2017. — xcvii, 260 stran. — (Philosophische Bibliothek ; Band 681)

Assis, Machado de, 1839-1908

Machado de Assis e a mundana comédia : cinco peças teatrais / Machado de Assis ; edição e estudo de Alva Martínez Teixeiro e Carlos Paulo Martínez Pereiro. — A Coruña : Universidade da Coruña, Servizio de Publicacións, 2017. — 251 stran : ilustrace. — (Biblioteca-arquivo teatral Francisco Pillado Mayor ; 72)

Assis, Machado de, 1839-1908

Quincas Borba / Machado de Assis ; preklad: Lenka Cinková. — Bratislava : AnaPress, 2016. — 224 stran ; 21 cm

Bellová, Bianca, 1970-

Jezero / Bianca Bellová ; ilustrace Martin Salajka. — První vydání. — Brno : Host, 2016. — 186 stran ; 21 cm

Bender, Aimee, 1969-

Tvrdohlavá stvoření / Aimee Benderová ; z anglického originálu Willful creatures … přeložili Dominika Solilová, Marie Binderová, Tereza Vlášková, Kryštof Herold, Matěj Čuchna, Alžběta Franková, Jakub Marek, Matouš Hájek, Zuzana Balounová, Viktorie Lexová, Kateřina Vorlická, Tereza Frantová, Nika Exnerová, Kateřina Hrabětová a Petra Šenkýřová pod vedením Daniela Dolenského. — Vydání první. — Příbram : Pistorius & Olšanská, 2017. — 132 stran : ilustrace ; 18 cm. — (Scholares ; svazek 51)

Blum, Joav

Meṣarfe ha-miḳrim / Joʾav Blum. — Jerušalajim : Keter, [2011]. — 2011. — 277 stran ; 21 cm

Bondy, Egon, 1930-2007

Básnické spisy / Egon Bondy ; k vydání připravil, ediční zprávy a komentář napsal Martin Machovec. — První vydání. — Praha : Argo, 2014-. — svazky ; 22 cm

Bonvin, Jean-Jacques

Le troisième animal / Jean-Jacques Bonvin. — Genève : éditions d’autre part, 2014. — 117 stran

Burns, Charles, 1955-

Naposled / Charles Burns ; z anglického originálu Last look … přeložil Martin Svoboda. — Vydání první. — V Praze : Trystero, 2017. — 172 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 29 cm

Connors, Joanna

Nájdem si ťa / Connors, Joanna ; preklad Milan Kopecký. — Krásno nad Kysucou : Absynt, 2017. — 232 stran ; 19 cm. — (Prekliati reportéri)

Černá, Jana, 1928-1981

Tohle je skutečnost : (básně, prózy, dopisy) / Jana Krejcarová-Černá. — První souborné vydání. — Praha : Torst, 2016. — 460 stran ; 20 cm

Frič, Josef, 1900-1973

Básnické sbírky / Josef Frič. — Vydání první. — Praha : Triáda, 2016. — 239 stran ; 19 cm. — (Delfín ; 168. svazek)

Fröberg Idling, Peter, 1972-

Pol Potov úsmev : o tom ako švédska delegácia cestovala Kambodžou Červených Kmérov / Peter Fröberg Idling ; preklad Simona Jánošková. — Krásno nad Kysucou : Absynt, 2017. — 275 stran : mapy ; 19 cm. — (Prekliati reportéri)

Homéros, činný 8. století př. Kr.

Odysseia / Homéros ; přeložil Otmar Vaňorný. — Osmnácté vydání. — Praha : Rezek, 2017. — 451 stran : ilustrace, mapa ; 20 cm

Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě / [z finského originálu … přeložil Josef Holeček ; uspořádal, revizi překladu provedl, komentáře a poznámkový aparát napsal Jan Čermák]. — Vydání 5., v nakladatelství Academia a v komentované podobě vydání 1.. — Praha : Academia, 2014. — 1113 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 24 cm + ex libris (90 x 90 mm). — (Europa ; sv. 45)

Kerouac, Jack, 1922-1969

Collected poems / Jack Kerouac ; Marilène Phipps-Kettlewell, editor. — New York, N.Y. : The Library of America, [2012]. — ©2012. — xxx, 746 stran. — (Library of America ; 231)

Kerouac, Jack, 1922-1969

Visions of Cody ; Visions of Gerard ; Big Sur / Jack Kerouac ; Todd Tietchen, editor. — First printing. — New York : The Library of America, [2015]. — ©2015. — 800 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Library of America ; 262)

Kodžiki : kronika dávného Japonska / ze staré japonštiny přeložil a poznámkami opatřil Karel Fiala ; rejstřík sestavila a „Poznámku k duši slov“ napsala Denisa Vostrá. — Třetí, opravené vydání. — Praha : Ex Oriente, 2017. — 371 stran : faksimile, ilustrace

Koivukari, Tapio, 1959-

Unissasaarnaaja : romaani / Tapio Koivukari. — Helsinki : Johnny Kniga, [2015]. — ©2015. — 331 stran ; 22 cm

Kunčinas, Jurgis, 1947-2003

Tūla / Jurgis Kunčinas ; z litevského originálu Tūla přeložila Věra Kociánová. — Vydání první. — Pecka : Kociánová Věra – Venkovské dílo, 2017. — 240 stran

Kundera, Milan, 1929-

Nesnesitelná lehkost bytí : román / Milan Kundera ; s doslovem Květoslava Chvatíka a poznámkou autora. — Vydání třetí. — V Brně : Atlantis, 2015. — 341 stran ; 21 cm

Lehmann, Elvira Vigna, 1947-2017,

Por escrito / Elvira Vigna.. — São Paulo : Companhia das Letras, 2014. — 308 stran ; 21 cm

Lundberg, Lotta, 1961-

Nultá hodina / Lotta Lundbergová ; ze švédského originálu Timme noll … přeložila Viola Somogyi. — Vydání první. — Zlín : Kniha Zlin, 2016. — 341 stran ; 21 cm. — (Fleet ; svazek 101)

Malý, Radek, 1977-

Franz Kafka : člověk své i naší doby / napsal Radek Malý, překlady z díla Franze Kafky pořídil autor, ilustrovala Renáta Fučíková. — V českém jazyce vydání první. — Praha : Práh, 2017. — 100 nečíslovaných stran : ilustrace ; 24 cm

McGlynn, John H.

The Lontar anthology of Indonesian short stories : Short fiction from the twentieth century / edited by John H. McGlynn. — Jakarta : Lontar Foundation, 2017. — xxi, 496 stran – 1. díl. — xxiii, 582 stran – 2. díl

Miralles, Dunia

Inertie : roman / Dunia Miralles. — 2e édition. — Lausanne : L’âge d’homme, 2015. — 273 stran

Olsson, Linda

Sonáta pro Miriam / Linda Olsson ; ze švédského originálu Sonat till Miriam přeložila Jana Svatošová. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2016. — 251 stran ; 21 cm

Revaz, Noëlle

L’Infini livre / Noëlle Revaz. — Genève : Zoe, 2014. — 313 stran

Rice, Eva

The misinterpretation of Tara Jupp / Eva Rice. — First published. — London : Heron Books, 2013. — 583 stran

Rosenberg, Martina, 1963-

Mami, kdy už konečně umřeš? / Martina Rosenberg ; z německého originálu Mutter, wann stirbst du endlich? přeložila Štěpánka Podlešáková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2016. — 167 stran ; 21 cm

Ruffato, Luiz

De mim já nem se lembra / Luiz Ruffato. — 2a edição revista, ampliada e definitiva. — São Paulo : Companhia das Letras, 2016. — 136 stran

Rychner, Antoinette

Le prix / Antoinette Rychner. — Paris : Buchet/Chastel , 2015. — 282 stran

Selner, Martin, 1984-

Autismus & Chardonnay / Martin Selner. — Vydání první. — V Praze : Paseka : Pasparta, 2017. — 119 stran ; 20 cm

Shakespeare, William, 1564-1616

Oko za oko = Measure for measure / William Shakespeare ; z anglického originálu Measure for Measure přeložil, poznámkami opatřil a předmluvu napsal Jiří Josek. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Romeo, 2017. — 189 stran ; 22 cm

Schofield, Michael, 1976-

Svět malé January : pád malého děvčátka do propasti šílenství a boj jejího otce za její záchranu / Michael Schofield ; přeložila Lenka Němečková. — První vydání. — V Praze : Triton, 2014. — 294 stran ; 20 cm

Sidon, Karol, 1942-

Sen o mém otci ; Sen o mně / Karol Sidon. — Vydání třetí (v nakl. Akropolis první). — Praha : Akropolis, 2016. — 403 stran ; 16 cm

Sís, Petr, 1949-

Komodo / Petr Sís ; podle původního vydání Komodo! … k novému vydání připravil Joachim Dvořák. — 1. české vydání. — V Praze : Labyrint : Raketa : 2016. — 34 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 31 cm

Steall 01 / Tim Armstrong, Meg Bateman, Alasdair Caimbeul, Maoilios Caimbeul, Catrìona Lexy Chaimbeul, Emma Dymock, Daibhidh Eyre, Biddy Jenkinson,, Alison Lang, Morag Law, Pàdraig Macaoidh, Crìsdean Macillebhàin, Ruairidh Macìomhair, Robbie Anndra Maclòid, DeborahMoffatt, Seonag Monk, Jane Nicleòid, Niall O’Gallagher, Petra Poncarová, Màiri Rhind, Lisa Storey. — Inverness : Clar, 2016,. — 152 stran : ilustrace, noty
Steall 02 / Seonaidh Adams, Tim Armstrong, Iain Beggs, Alasdair Caimbeul, Arthur Cormack, Mòrag ‚Ic Nèill, Alison Lang, Tony Kearney, John A. Macìomhair, Ruairidh Macìomhair, Iain F. Macleòid, Aonghas Dubh Macneacail, Seonag Monk, Màiri E. Nicleòid, Mòrag Nicleòid, Mòrag Anna Nicnèill, Niall O’Gallagher, Petra Poncarová, Màiri Rhind, Cassie Smith-Christmas, Mòrag Stiùbhart, Iain Urchardan. — Inverness : Clar, 2017,. — 159 stran : ilustrace, fotografie

Szabŀowski, Witold, 1980-

Tancujúce medvede : reportáže z transformácie / Witold Szabłowski ; preklad Karol Chmel. — Krásno nad Kysucou : Absynt, 2017. — 225 stran : fotografie ; 19 cm. — (Prekliati reportéri)

Typlt, Jaromír, 1973-

Za dlouho / Jaromír Typlt. — První vydání. — Praha : Argo, 2016. — 45 stran ; 17 cm. — (čp ; 1)

Weiss, Otto, 1898-1944

I viděl Bůh, že je to špatné : terezínská novela / Otto Weiss ; ilustrace Helga Weissová. — První vydání. — V Brně : Jota, 2016. — 105 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

Zahradníček, Jan, 1905-1960

Verše : leopoldovský sešit poezie / Jan Zahradníček z č. 1870. — Vydání první. — Brno : Moravská zemská knihovna, 2017. — 159 stran : faksimile ; 31 cm


26 – Literatura pro děti a mládež (2)Zpět


Bělohlávková, Lucie, 1979-

Jak přežít, když se často bojím : průvodce pro děti k překonání úzkosti / Lucie Bělohlávková ; ilustrace na obálce a v knize Libor Drobný. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 116 stran : černobílé ilustrace ; 23 cm

Sís, Petr, 1949-

Komodo / Petr Sís ; podle původního vydání Komodo! … k novému vydání připravil Joachim Dvořák. — 1. české vydání. — V Praze : Labyrint : Raketa : 2016. — 34 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 31 cm