Studium

Prodlužování víz a pobytů zahraničních studentů

Pokud máte uděleno dlouhodobé vízum na dobu kratší než 1 rok, můžete si ho prodloužit až do doby jednoho roku. Toto prodloužení můžete provést osobně na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo poslat veškeré dokumenty na pracoviště poštou (náležitosti pro prodloužení dlouhodobého víza). Zároveň máte možnost rovnou si požádat o dlouhodobý pobyt za účelem studia. Pro podání této nové žádosti se musíte dostavit osobně na pracoviště (náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt).

Pokud máte již dlouhodobý pobyt za účelem studia a končí Vám jeho platnost, můžete se rozhodnout si ho prodloužit osobně nebo poštou (náležitosti prodloužení dlouhodobého pobytu). Toto platí pouze v případě, pokud pokračujete ve studiu na stejné škole/univerzitě.

Pro pražské studenty je speciálně určené pracoviště na Hládkově (více informací o pracovištích MV).

V některých případech musíte uhradit správní poplatek. Pokud jsou dokumenty zasílány poštou, nezapomínejte přikládat kolky v požadované hodnotě. Více informací naleznete pod jednotlivými odkazy. Přehled všech správních poplatků je dostupný zde.