Studium

SCIEX-NMSch Švýcarska – Fond na stipendia

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland) je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který má za úkol snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.

Program je určený pro studenty doktorského studijního programu nebo post-doktorandy, kteří chtějí realizovat výzkumný pobyt ve Švýcarsku. Je otevřen všem oborům. Období trvání programu 2009-2016.

Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje. Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je koordinátorem daného programu v ČR.