Studium

Norské fondy a fondy EHP

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU – Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království – Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norské království potom vlastní, Norský fond. Cílem programu Norských fondů a fondů EHP je snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru.

Více informací naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Grantové oddělení FF UK poskytuje podporu při sestavování žádosti v rámci daného programu.

Nominaci na norské univerzity, které to vyžadují, má na starosti pí Radka Zgarbová z Rektorátu UK.

PRAVIDELNĚ VYHLAŠOVANÉ VÝZVY

Stipendia pro podporu výzkumných pobytů doktorandů v Norsku – Yggdrasil

AKTUÁLNĚ

V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte: eeagrants@dzs.cz