Studium

Norské fondy a fondy EHP

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU – Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království – Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norské království potom vlastní, Norský fond. Cílem programu Norských fondů a fondů EHP je snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru.

Více informací naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT – Norské fondy a EHP.