Studijní pobyty Erasmus+

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

 • Pro přihlášení do výběrového řízení na výjezd na studijní pobyt má nárok každý student FF UK řádně zapsaný do studia.
 • Vyjet do zahraničí na studijní pobyt může student nejméně na 3 měsíce a nejvíce na 12 měsíců. Nesmí tuto dobu na Erasmu přesáhnout.
 • Každý student má nárok na 360 dní na Erasmu po dobu jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., PhD. ). V dalším studijním cyklu má opět nárok na dalších 365 dní.
 • Pobyty v zahraničí lze různě kombinovat (např. výjezd na 5 měsíců na studijní pobyt do zahraničí a pak na zbytek měsíců na praktickou stáž apod.). 
 • Kam na studijní pobyt?
 • Výše stipendií

Výběrová řízení

Výběrové řízení pro letní semestr 2022/23 se koná v období od 1. do 30 září.

Výběrová řízení probíhají na jednotlivých základních součástech (katedrách a ústavech) v datech určených katederními koordinátory – informaci o přesném termínu konání zjistíte na stránkách kateder a ústavů nebo kontaktujte přímo koordinátora na své katedře.

Před výběrovým řízením si v univerzitní aplikaci is.cuni.cz/webapps založíte přihlášku na zahraniční univerzitu, na které byste chtěli studovat. Je možné si založit až tři přihlášky na tři různé univerzity. Aplikace bude otevřena pro podávání přihlášek od 15. února pro výjezdy v ZS a na celý rok, a 1. září pro výjezdy v LS.

Pokud budete chtít vyjet přes smlouvu jiné katedry, než svojí, zúčastníte se výběrového řízení na katedře, která smlouvu vlastní. Je nutné k výběrovému řízení přinést souhlas s výjezdem katederního koordinátora z domácí katedry

Dále je třeba domluvit se se zahraniční univerzitou, zda je v pořádku, že budete studovat jiný obor, než ten přes který vyjíždíte.

Požadavky pro výběrová řízení na FF UK (obecně):
 • Stručný životopis (v českém jazyce, pokud základní součást neurčí jinak)
 • Motivační dopis (určí si základní součást, zpravidla v jazyce, ve kterém budete studovat v zahraničí)
 • Doklad o jazykové způsobilosti (úroveň v jazyce výuky by měla být alespoň B2)
 • Výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)
 • + další kritéria – základní součást rozhodne o tom, zda výběrové řízení bude rozšířeno o další požadavek např. ústní pohovor, odborné aktivity atp.
Hodnotící kritéria výběrového řízení:

Formální – zda student zaslal všechny požadované dokumenty v termínu stanoveném základní součástí

 • Bodové ohodnocení
 • Stručný životopis (1-5b) 
 • Motivační dopis (1-5b) 
 • Jazyková způsobilost (1-5b) 
 • Studijní průměr dle SIS (1-5b) 
5 b 1,0 – 1,25
4 b 1,26 – 1,50
3 b 1,51 – 2,0
2 b 2,10 – 2,50
1 b 2,51 – 3,0
0 b 3,10 -…

Další kritérium (1-5b) 

 Pro výběr studenta je nutné získat minimálně 50% bodů.

Před výjezdem

Videomanuál před výjezdem

Před tím, než vyjedete na svůj pobyt, je potřeba vyřídit několik dokumentů na FF UKna zahraniční univerzitě.

Dokumenty pro zahraniční univerzitu:

Zjistěte si (emailem, na stránkách partnerské univerzity), jaké dokumenty chce zahr. univerzita poslat a zkontrolujte si jejich deadline, abyste je poslali včas. Zpravidla vám cca do měsíce od nominace přijde informační email ze zahr. univerzity. 

Dokumenty pro FF UK:

Learning Agreement

Tento dokument slouží jako vaše přihláška k Erasmu u nás na UK.

V aplikaci vyplníte do své přihlášky všechny potřebné údaje a svůj studijní plán:

 • do první tabulky vyplníte předměty, které budete chtít studovat na zahr. univerzitě
 • do druhé tabulky vyplníte předměty, které si za ně budete chtít nechat na FF UK uznat (tyto předměty si zapište do SISu)

Za předměty, které budete plnit v zahraničí, byste měli získat za jeden semestr 30 kreditů nebo pět předmětů nezávisle na počtu kreditů. Pokud budete psát na pobytu bakalářskou práci, můžete přivézt jen 20 kreditů nebo tři předměty a pokud diplomovou práci, tak 15 kreditů nebo tři předměty nezávisle na počtu kreditů. Pokud vyjíždíte v doktorandském studiu, potom stačí splnit jeden předmět nezávisle na počtu kreditů.

Pokud budete žádat o slevu kreditů kvůli psaní závěrečné práce, požádejte svého vedoucího práce, aby napsal na ZO poslal potvrzující email na erasmusout@ff.cuni.cz a tamtéž také pošlete potvrzení o zadání práce do SISu (nejpozději do vašeho odjezdu, a to např. pomocí screen shotu nebo formuláře, který odevzdáváte na Studijní oddělení).

Data v přihlášce si nastavíte od začátku orientačního týdne na zahr. univerzitě (popř. začátku semestru) do konce zkouškového období. Pokud je na univerzitě přípravný jazykový kurz, tak jej můžete do těchto dat také zahrnout (zpravidla bývá cca měsíc před začátkem semestru).

Po vyplnění přihlášky zmáčkněte zelenou šipku.

Studijní plán si pomocí ikonky tisku nad ním vytisknete a necháte podepsat svým katederním koordinátorem. V případě, že není možné získat podpis, můžete zaslat emailové potvrzení koordinátora. Pokud není k dispozici katederní koordinátor, oslovte vedoucího katedry.

Pokud jste si do studijního plánu zapsali ekvivalenty z jiných kateder, nechejte si ho potvrdit i koordinátorem dané katedry.

Podepsaný (nebo jinak potvrzený) studijní plán katederním koordinátorem poté odevzdáte na Zahraniční oddělení FF UK, kde Vám bude vytištěna celá přihláška nebo jej zašlete na erasmusout@ff.cuni.cz.

Termín odevzdání studijního plánu: do 31. května pro vyjíždějící na ZS a do 31. října pro vyjíždějící na LS.

Podepsaný Learning Agreement Vaším katederním koordinátorem, vámi a paní proděkankou pro studium (tento podpis zajistí ZO) pošlete LA do zahraničí k podpisu z jejich strany.

Eurový účet v bance

K tomu, aby vám mohlo být zasláno stipendium, je třeba si založit eurový účet. Účet může být založen v rámci České Republiky. Jakmile budete mít účet založen, zapište si jeho číslo a všechny potřebné údaje do kolonky Finance v přihlášce v aplikaci.

Jako potvrzení o výjezdu na Erasmus+ pro banku slouží váš Learning Agreement podepsaný paní proděkankou pro studium.

Doporučená pobočka: Komerční banka – Celetná 30, 110 00 Praha 1 nebo sjednání online https://www.g2.cz/cs/erasmus

Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia

Po odeslání všech potřebných dokumentů zahraniční univerzitě by vám měl (emailem, poštou) přijít tzv. akceptační dopis (Letter of Acceptance, Letter of Admission, Attandance Letter), který přepošlete na ZO FF. Doručíte ZO FF také Learning Agreement podepsaný zahraniční univerzitou.

Před tím, než odešlete na ZO FF akceptační dopis, zkontrolujte si, zda data která jste zadali do Vaší přihlášky v aplikaci sedí s daty v akceptačním dopisu. Pokud ne, spolu s akceptačním odpisem pošlete do emailu také informaci o změně dat.

Účastnická smlouva

Poté, co vám bude vytištěno rozhodnutí děkana, připraví v Evropské kanceláři na rektorátu účastnickou smlouvu, která je zároveň posledním dokumentem, který je třeba před výjezdem vyřídit. Jakmile pro vás bude smlouva připravena, tak vám přijde z Evropské kanceláře zvací email. K podpisu smlouvy budete s sebou potřebovat Learning Agreement, akceptační dopis a rozhodnutí děkana o přidělení stipendia.

Po podpisu účastnické smlouvy Vám nejpozději do dvou týdnů přijde na váš eurový účet stipendium na celý jeden semestr najednou.

Pojištění do zahraničí si zajišťujete sami.

 

Během pobytu v zahraničí

Videomanuál během po bytu a po návratu zpět

Změny ve studijním plánu

Jakmile přijedete na zahraniční univerzitu, budete si zapisovat předměty, které jste si zaznamenali do studijního plánu v aplikaci. Ve většině případů vám předměty, které jste si původně vybrali, nebudou korespondovat s těmi, které si zapíšete po příjezdu. Jakmile bude výběr Vašich předmětů konečný, vytvoříte si změny ve studijním plánu ve Vaší přihlášce v aplikaci.

Tvorba změn ve studijním plánu:

U předmětů ve studijním plánu v aplikaci zmáčknete buď červený křížek (X) pro smazání předmětu nebo plus (+) pro přidání nového předmětu.

Po editaci studijního plánu se vám nad ním objeví zelená ikonka tisku. Kliknete na ni a změnový studijní plán v PDF pošlete na email na ZO FF. Po zajištění podpisu na katedře vám bude zaslán zpět.

Pokud byste chtěli svůj pobyt prodloužit
 • Pokud chcete pobyt prodloužit na další semestr, prodloužení je možné pouze ze zimního semestru na letní. Pokud byste chtěli na pobytu zůstat z letního semestru na zimní, je třeba projít znovu výběrovým řízením.
 • O prodloužení pobytu si můžete zažádat nejpozději měsíc před konečným datem Vašeho pobytu.
 • Domluvte si možnost prodloužení na zahr. oddělení zahr. univerzity.
 • Oslovte svého katederního koordinátora na FF UK, aby Vás nominoval na další období (na erasmusOUT@ff.cuni.cz)
 • Vyžádejte si od zahr. univerzity akceptační dopis na další období a pošlete jej na erasmusOUT@ff.cuni.cz.
 • O prodloužení na LS je možné zažádat do konce listopadu!

Bude Vám vystaveno nové rozhodnutí děkana o přidělení stipendia, které bude posláno přímo na Evropskou kancelář UK.

Přijde Vám email s informací o podpisu dodatku k účastnické smlouvě.

Studijní plán na další období si přidáte do přihlášky v aplikaci stejně, jakoby jste dělali změny.

Po návratu

Confirmation of Study Period

Tento formulář slouží k potvrzení délky pobytu v zahraničí a je nutné si jej ke konci svého pobytu na zahraniční univerzitě nechat potvrdit tamním koordinátorem. Do 10 dnů od Vašeho návratu mi jej, prosím, doručte na Zahraniční oddělení FF. Je možné použít formulář náš i zahr, univerzity. Tento dokument je nutné odevzdat v originále nebo skenem zaslaným přímo zahraničním koordinátorem na erasmusout@ff.cuni.cz.

 

Transcript of Records

Posledním dokumentem, který je nutné po příjezdu odevzdat na ZO FF je Transcript of Records (výpis výsledků z Vašeho studijního pobytu v zahraničí). Je možné, že vám bude doručen až po Vašem návratu.

 

S tímto dokumentem si zajdete za svým koordinátorem na katedře a ten vám zapíše vaše studijní výsledek dosažené v zahraničí. Ekvivalenty k předmětům z jiné, než domácí katedry, si nechejte uznat na katedře, které daný předmět přísluší (po předchozí domluvě před výjezdem).