Praktické stáže Erasmus+

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

V rámci programu Erasmus+ můžete vyjet také na praktickou stáž, i když ji nemáte ve studijním plánu svého oboru. Stáže se můžete zúčastnit na jakékoliv instituci v rámci států Evropské Unie, s výjimkou institucí přímo financovaných ze zdrojů EU (např. Evropský parlament).

  • Praktickou stáží je myšlena výpomoc/práce pro zahraniční univerzitu či jinou instituci (firmu, organizaci, OSVČ apod.), která by měla být v souvislosti s oborem studovaným na FF UK – součástí stáže není výzkum ani studium v jakékoliv formě.
  • Na výjezd na praktickou stáž má nárok každý student FF UK řádně zapsaný do studia.
  • Na praktické stáži byste měli odpracovat alespoň 30-40 hodin týdně.
  • Vyjet do zahraničí na praktickou stáž může student nejméně na 2 měsíce a nejvíce na 12 měsíců. Nesmí tuto dobu na Erasmu přesáhnout.
  • Každý student má nárok na 360 dní na Erasmu po dobu jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., Phd. ). V dalším studijním cyklu má opět nárok na dalších 365 dní.
  • Pobyty v zahraničí lze různě kombinovat (např. výjezd na 5 měsíců na studijní pobyt do zahraničí a pak na zbytek měsíců na praktickou stáž apod.).
  • Výše stipendií
  • POZOR! nominace na výjezdy mezi obdobím 1.3. – 30.6. 2023 jsou z důvodu nedostatku financí pozastaveny. Výjimkou jsou již nominované výjezdy.

Výběrové řízení

Svůj záměr vyjet na praktickou stáž zkonzultujete se svým katederním koordinátorem, který vás nominuje na vybranou instituci. Instituci si zpravidla hledáte sami, pokud katedra nemá uzavřené smlouvy na praktickou stáž (většinou mají katedry dlouhodobě uzavřené smlouvy pouze na studijní pobyty). S vybranou institucí se nejdříve domluvte, zda Vás na praktickou stáž přijmou.

Obecné požadavky pro výběr na praktickou stáž:
  • propojení náplně praktické stáže a studijního oboru na FF UK
  • znalost jazyka na úrovni alespoň B2

Jakmile budete nominováni katederním koordinátorem, založte si, prosím, přihlášku na praktickou stáž v aplikaci is.cuni.cz/webapps (v případě, že existuje s institucí smlouva).

 

Před výjezdem

Pokud si vyberete instituci, se kterou nemá FF UK bilaterální smlouvu pro praktické stáže Erasmus+, je možné dohodnout novou smlouvu. Pokud již smlouva existuje, tak začnete s vyplněním přihlášky ve webové aplikace.

 

Traineeship Agreement

Tento dokument slouží jako vaše přihláška k Erasmu u nás na UK.

Do přihlášky si vyplníte všechny potřebné údaje a plán praxe. Plán praxe zkonzultujete s vaším tutorem na zahraniční instituci.

Jakmile budete mít přihlášku celou vyplněnou, stáhnete si ji a jednu část s názvem Charles University pošlete k vyplnění a podpisu vašemu koordinátorovi na katedře a část s názvem zahraniční instituce pošlete do zahraničí svému tutorovi, či vedoucímu zahraniční instituce k vyplnění a podpisu.

Až se vám obě části vrátí podepsané, odevzdáte celou přihlášku na ZO FF.

 

Eurový účet v bance

K tomu, aby vám mohlo být zasláno stipendium, je třeba si založit eurový účet. Účet může být založen u jakékoliv banky s pobočkou v České Republice. Jakmile budete mít účet založen, zapište si jeho číslo a všechny potřebné údaje do kolonky Finance v přihlášce v aplikaci.

Jako potvrzení o výjezdu na Erasmus+ pro banku slouží váš Traineeship Agreement podepsaný paní proděkankou pro studium.

Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia

Ze zahraniční instituce si vyžádáte akceptační dopis, na základě kterého vám bude vytisknuto rozhodnutí děkana o přidělení stipendia.

 

Účastnická smlouva

Poté, co vám bude vytištěno rozhodnutí děkana, připraví v Evropské kanceláři na rektorátu účastnickou smlouvu, která je zároveň posledním dokumentem, který je třeba před výjezdem vyřídit. Jakmile pro vás bude smlouva připravena, tak vám přijde z Evropské kanceláře zvací email. K podpisu smlouvy budete s sebou potřebovat Traineeship Agreement, akceptační dopis a rozhodnutí děkana o přidělení stipendia.

Po podpisu účastnické smlouvy Vám nejpozději do dvou týdnů přijde na váš eurový účet stipendium na celé období praktické stáže najednou.

Pojištění do zahraničí si zajišťujete sami.

Po návratu

Confirmation of Study Period

Tento formulář slouží k potvrzení délky pobytu v zahraničí a je nutné si jej ke konci svého pobytu na zahraniční instituci nechat potvrdit tamním koordinátorem nebo vaším tutorem. Do 10 dnů od Vašeho návratu mi jej, prosím, doručte v originále na Zahraniční oddělení FF nebo skenem zaslaným přímo zahraničním koordinátorem na erasmusout@ff.cuni.cz. Je možné použít formulář náš i zahr, instituce.

 

Final Report / Traineeship Certificate

Posledním dokumentem, který je třeba doručit na ZO FF je závěrečné hodnocení z vaší Erasmus+ praxe. Ten vám před odjezdem vystavuje váš tutor na zahraniční instituci.